Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

sjukdom (tillstånd) avioliitto eepokset hevonen huolestuneisuus juhannus junat kirjakaupat kirjat lapset (perheenjäsenet) lyriikka maailmannäyttelyt maaseutu matkat naiset näyttelyt postiliikenne sää sähkeet tavaratalot vaatteet valamiehet

Saaris, onsdag afton
[tillägg med blyerts: 1889.]
Älskade Mamma,
Det är så underligt att vara i Finland och dock så
långt från Eder. – Mitt sammanträffande med Mamma
förefaller mig som en dröm, och stor är min längtan
att få komma till Haiko i sommar för att rigtigt
få prata med Mamma och vara med Mamma. Den dåliga
postgången gör också att jag känner mig längre borta.
Telegrammet kom naturligtvis så sent (måndag förmiddag)
att hästarne ej hunno längre än till Forssa – och väl
var det
åtminstone,
ty dittils hade vädret varit vackert, men
så snart jag kom i vagnen brakade ett förskräckligt
oväder lös. – Ellan föreföll mig oförändrad, innerst
mycket glad öfver att jag kom, fastän hon försäkrar
att jag för den goda sakens skull gerna kunnat stan-
na. Pojken är ju en rigtig klont. Någon skönhet
är han då visserligen inte, såsom jag hade kunnat
tro af allt Ert tal om att han så embellerat.
Men han ser genomfrisk ut, Gudskelof, och
har ett briljant humör fastän han nu håller
på att få sin femte tand. – Jag har redan,

betagen af naturens skönhet här, gjort tre
aqvareller, och skall försöka det vanskliga rönet
att göra en solnedgång från Kaukola åsen.
Skizzerna äro färdiga – jag går bara och tvekar
om jag skall göra någon figur i förgrunden
eller ej. Skicka för all säkerhets skull parasollen
o. staffliet – stol behöfver jag ej, ty här finnas
två. – I morgon skola vi, Ellan och jag resa
till Forssa och beställa der ett starkare staffli
och kilram. – Jag får dessutom beställa mig
stöflar der, ty min Emile i Paris har af
mina tjockare bottiner blott packat in den
ena – den andra är i Paris. Kunde Mamma
få detta tillräckligt tidigt för att med lördags
båten skicka med en lärftsrock, sommar-
skor (tyg) och ett par gamla sommarbyxor,
(de helaste) så vore det galant. I annat
fall böra dessa saker skickas till Riihimäki
med tydligt påskrift Baron de la Ch. – lemnas till
Saaris mjölkbudet, som kommer dit alla
onsdagar. –
Stilla och vackert är här. Det är ofta jag
ryckes upp från denna frid genom tanken

på alla de ohyggliga själsstudierna i Paris
och då jag nu ser, att allt ändå så lätt
hade kunnat arrangeras om jag blott haft
litet mera mod, och genast åtagit mig
jurymanneskapet, så blir det minsann
ej bättre. För allt hvad jag lidit i denna
sak, skulle jag ändå tarfva någon belöning. –
Så mycket mera som jag haft så mycken otur
denna vår – men dumheter straffas ju alltid
hårdare än brott, och jag medger att jag varit
dum i allt detta. – tacka B. för att
hon hållit kuraget uppe hos mig under den-
na vår – utan henne hade det varit rent
af förskräckligt. Säg henne också att hatten
från Bon Marché var för liten åt pojken, en
sådan björnunge är han, den andra från K.hvn
passar deremot förträffligt. – Måtte nu
Annie rigtigt göda sig, må bra, glömma
hvad krämpor och nerver vilja säga! Vi
gläda oss så mycket, Ellan och jag att snart,
troligen nästa vår få henne till Paris.
Hur skall jag bära mig åt för att få
Kanteletar? fins den på bokhandeln i

Borgå, så skickat den med samma
mjölkbud, det der om onsdag.
Skrif litet om huru ni har det på Haiko,
huru Tajta mår, om Etters äro komna, om
Bertha är mycket intressant och underhållan
de, – om allt.
Ellan är utmärkt snäll och glad och jag
märker att jag i henne ändå har en bra
god vän. Hon spår att jag ännu skall
få anledning till glädje af min hemresa
och min afsägelse – måtte hon vara sannspådd.
Ingen menniska var emot fröken Furu-
hjelm på Urdiala station – Lyckligtvis träffade
hon prostinnan som lofvade skjutsa henne
hem. De ha således ej fått hennes telegram.
(om hon telegraferade från H. fors).
Farväl så länge – Hvad jag gerna, gerna ville
vara på Haiko öfver midsommar. – Här blir
nog också vackert, och jag kommer att ha Er
i tankarne. Helsa alla hjertligt från
Ellan, pojken och
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö