Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

lantbruksutställningar lantbruksläroinrättningar kestikievarit kirjeet kunniamerkit lapset (perheenjäsenet) maailmannäyttelyt majurit näyttelyt olut postiliikenne ruoka sähkeet sanomalehdet veneet

fredag – det är den femte
juli nu.
[med blyerts: 1889]
Älskade Mamma,
I måndags fick jag tante Gadds vänliga
telegram som naturligtvis gjorde mig
mycket glad – Ellan stod strålande af glädje
på stranden – ty jag hade varit ute i båt
och var på dåligt humör öfver att ej ha
fått jag i något motif – hon viftade med
ett telegram – som jag dock aldrig kunde
misstänka vara så storartadt gladt. –
Jag skrifver som ett nöt, ty jag är arg
öfver den usla postgången här –
sedan i måndags afton då jag fick telegram-
met, till i dag fredag har vi ej fått
en tidning, ett bref intet – och jag har
naturligtvis varit mycket nyfiken.
Men det är en likgiltighet för den
yttre verlden (och den inre med) som är
otrolig – jag har ej varit med om detta
förut och det kan ju vara ett studium.
– Min medalj gjorde stor effekt på
Julia men men mest

på Ellan som var mycket stolt och
glad, men som de öfriga alls ej hade
reda på hvad det var, och dessutom
äro blaserade på medaljer (här är
ju alltjemnt landtbrukutställningar
med medaljer och pris), så har det
mycket litet varit fråga om det hela.
– Möjligtvis är jag litet nervös
af den der långa väntar på nyheter,
men nog tror jag ändå att hvar
och en i mitt ställe vore det.
Jag målar på ett gästgifveri 5
verst härifrån – en bakgård med
en massa ruckel och en sandås i bakgrun-
den, några barn i förgrunden.
När jag bara tänker på hvad en médaille
d'honneur är för en sak i Paris, hur
den der kommenteras, hur man gratuleras
och omfamnas! Våra trogna men redliga
finnar hitta ej på något sådant, och
så mycket fransman är jag ändå att
jag
ibland önskade helt
litet mindre tröghet.

farväl så länge – jag skall resa
till mitt gästgifveri nu, kommer
ej hem förrän i afton och äter der som
i går rysligt salt skinka do strömming
och
dricka
varmt öl dertill.
I går voro Alfthan och major
den svenska
Adel-
sköld (som känt pappa) här. Adelsköld
kunde man då prata med – (han gratulerade
mig mycket) han har rest så mycket och
sett så mycket. Alfthan blef allt
döfvare, så att han svarar godmorgon
yxskaft hela tiden. I alla fall är det
en liflig menniska som berättar bra,
och har reda på sig. Dessa herrar kommo
med gubben Victor från Mustiala examen.
Skrif och berätta. Så snart jag får
min tafla färdig kommer jag på några
dagar åtminstone till Haiko – jag längtar
så mycket att se er. – Fru Frondén är
här för att Ellan skall få hvila – detta
uppfattar fru F. sålunda att hon i går satt och
pratade strunt för henne till kl 1/2 2 på natten
Helsa alla hjertligt från
Atte
Pojken mår bra och ser dugtig ut!

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Fått tant Gadds vänliga telegram i förrgår; Ellan mötte på stranden med telegrammet, då Edelfelt varit ute i båt och var på dåligt humör övera tt inte ha fått tag i något motiv; kunde aldrig ha tänkt sig att nyheten i telegrammet var så "storartat" glad.

  Adelaide Gadd Ellan de la Chapelle
 • Arg över postgången till Saaris: inte fått en enda tidning eller brev sedan i måndags; nu är det fredag; det råder en otrolig likgiltighet för den yttre och inre världen; har aldrig varit med om något liknande, men det kan ju vara ett "studium".

  Saaris Julia de la Chapelle (epävarma yhteys) Victor de la Chapelle (epävarma yhteys) Victor de la Chapelle (epävarma yhteys)
 • Medaljen gjorde stor effekt på Julia de la Chapelle; men mest på Ellan, som är stolt; de andra vet inte vad saken handlar om och de är "blaserade" på medaljer, eftersom det ju finns lantbruksutställningar med medaljer och pris.

  Julia de la Chapelle Victor de la Chapelle Victor de la Chapelle Ellan de la Chapelle
 • Kanske litet nervös i väntan på nyheter, men tror att alla i den här situationen skulle vara det.

 • Målar på ett gästgiveri 5 verst från Saaris: en bakgård med ruckel, sandås i bakgrunden, barn i förgrunden.

 • Tänker på vad en hedersmedalj betyder i Frankrike, på hur man gratuleras och omfamnas; önskar att finländare kunde vara mer som fransmän: har blivit så mycket fransman själv.

 • Åker till gästgiveriet nu; äter där, precis som igår: salt skinka och strömming med varmt öl.

 • Igår visit av Alfthan och svensk major Adelsköld som känt Carl Albert Edelfelt; de kom med gubben Viktor de la Chapelle från Mustiala examen; Adelsköld har rest mycket, med honom kunde man tala; Adelsköld gratulerade till hedersmedaljen; Alfthan är livlig, berättar bra, har "reda på sig", men blir allt dövare.

  Georg von Alfthan (epävarma yhteys) Carl Albert Edelfelt Victor de la Chapelle Adelsköld
 • Berätta hur det är i Haiko; kommer dit i alla fall på några dagar så snart tavlan blir färdig.

 • Fru Frondén är här för att Ellan ska få vila; fru Frondén suttit och talat strunt för Ellan till halv två på natten.

  Ellan de la Chapelle Frondén
 • Erik mår bra och ser duktig ut.

  Erik Edelfelt