Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

släktforskning förfäder aateli ateljeet kalusteet keisarit kirjat kirjeet kunniamerkit kyläily lapset (perheenjäsenet) maailmannäyttelyt näyttelyt palvelusväki papit piispat sää suvut tilaukset

måndag
[med blyerts: 1889]
Älskade Mamma!
En rigtig jubeldag: Stolen, pojken förtjusande
stol som han just nu håller på att försöka
brefven från Eder (från sista tisdags – ty smörbudet
hade rest till Riihimäki först i förrgår) de många
brefven från Paris, Edra lyckönskningar.
Som gjorde mig få innerligt godt i själen,
Edra Kejsarminnen – en välsignad post.
Bland brefven
från
Paris var en inbjudning till
en matinée musicale och garden party hos
Carnot. – Jag märker på Mammas
korta hurrarop, på Berthas spelande
af Marseillaisen och på Edra bref, att
ni är rigtigt glada och att ni sentera
hedersmedaljen. – Denna stora framgång
ger mig dubbelt mod och dubbel lust
att gripa i – jag darrar för ansvaret – ty
nu bli fordringarne 10 dubblade. Det gäller
bara att inte slappas af, att hålla i sig.

Krohn skrifver d. 1 Juli, i största hast
(jag afskrifver brefvet, ty hans stil göra
namnen oläsbara för Er): Kare ven,
I Hast sender jag Dig fölgende Opgave af
Klasse Juryens Afgjörelse af Malerierne på
Verdensudstillingen. (Médailles d'honneur)
France: Dagnan-Bouveret 35 voix
Delauney 33, Jules Dupré 31. Aimé
Morot * 30 Lhermitte 28 Gigoux (86 år, en
af hans
utstälda
taflor är signerad 1830) 26. Hébert (gammal)
26. Bernier 25,
(gammal också)
Cormon 24, Detaille 23
Jules Lefèbvre 22. Raphael Collin (Etters bekanta)
22 voix (är det ej roligt att Dagnan åter är sorti premiere)
Allemagne Liebermann, Uhde
Angleterre Alma-Tadema, Moore
Autriche-Hongrie Munkacsy
Belgique Stevens, Courtens, Wauters
Espagne Jimenez
Etats Unis Sargent, Melchers
Hollande Israëls (den gamle)
Italie, Boldini
Danemark Krøyer
Norvège Werenskiold
* Oläsligt fäktningen på Luxembourg

Suède R. Bergh
Finlande Edelfelt
Russie Chelmonsky
– Denne dom skall nu bekræftes af Gruppe
Juryen for den er definitiv
Maa jag lyckönske Dig till Din velförtjente
Pris! –
Vi befinder os Fortrinligt i Dit atelier. Det
regner ned med Invitationer – Det ær over-
vældende Artigheder, som vises oss fremede
Hils Din Hustru, Din Moder, Dine söstre fraa
Din alltid hengifne
P. K."
Ledsamt att Harrison ej fick Médaille d'Honneur
jemte Sargent: Vår det ej eget att inom
ryska riket togs den ena hedersmedaljen
af en polack, den andra af en finne.
Schweitz som hade en stor utställning (4 ggr
som vår) har ej fått någon hedersmedalj.
De utländska hedersmedaljerna äro temmeligen
väl utdelade – bland de franska finnas flere
som gifvits mera för tjensteår än för annat.
Så Jules Lefebre, Gigoux, Hebert och Bernier.

I går och i dag har det varit ett för-
skräckligt regnväder med stark blåst
jag har derför ej, till min stora ledsnad
kunnat måla i Portas bypå min soleffekt.
– Pojken tar sig förträffligt ut i den nya
stolen han tackar hjertligt sin snälla farmor
för den – nu sitter han på golfvet med det
lilla bordet framför sig.
Såg Bertha att Bukowski skickat från Stock-
holm porträtter af Benzelstierna, ett qvitto på
150 dales k.m undertecknadt af Ericus Benzelius
d.ä, (mycket rart, skrifver han) en bok som
tillhört honom, böcker som angå slägten o. s. v. allt
detta ligger ännu på Mustiala postkontor. Han
begär för detta allt en liten handteckning med
mitt namn, hvilket han mer än gerna skall få.
Grefve Benzelstjerna – Engeström i Polen samlar
allt som angår Benzelius, derför finns det så litet
Om en tio dagar hoppas jag ha slutat
mina två taflor här (jag har behöft tid att
sätta mig in i förhållandena) och då komma vi
till Haiko. – Ellan ber helsa tusenfaldt och pojken
skriker af förtjusning, fäktar med armar och ben som
en galning – hans sätt att helsa till Haiko – Mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö