Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

skärgårdar eläimet höyrylaivat junat kunniamerkit lapset (perheenjäsenet) maaseutu mallit (ammatti) matkat matkustajat näyttelyt palvelusväki sää seuraelämä talous terveys tilaukset uni vaatteet valokuvat

lördag kl. 10.
Älskade Mamma,
Finlands Trouville, Hangö, ligger redan inom
vår synkrets. Det är kallt och ruskigt, så jag
är rigtigt nöjd att ha mig vintepaletå och att
Ellan och pojken slippa den här sibiriska temperaturen.
I nattsof jag som en stock och fann badhelaten
vara ypperlig såsom skydd mot den kända fukten
i hytterna. Stort sällskap om bord. Weckströms
och jag ha upplifvat Haikominnen. För resten
Hausen, riksarkivarien, unge Stockmann, fröken Lager-
borg några svenskar o.s.v. Kapten, (en präktig typ
och gammal bekant till mig) påstår att jag hinner
med aftontåget i morgon. – Naturligtvis säger
jag som Werner Hällfors, naturligtvis har jag glömt
ett och annat. 3 fotografier (ouppklistrade) föreställan
de 2ne Idor och 1 gammelbacka la tour- vy
blefvo glömda på den fula birongen: mat-
salen. De kunna när som helst skickas i
bref. – Sedan jag sofvit är jag på
ett briljant humör och mina penninge oläsligt
är som bortblåsta. Jag tänker att det

det vore bra galet om det icke skulle gå
just nu då jag fått medaille d'honneur.
Gud hjelper oläsligt oss hädanefter som hittils.
– Till hyttkamat har jag, som sagdt en
svenska Hammarén som icke är Elias. Han
är korrekt, välkammad, tyst och har ett
tomt ansigte. Snackar icke, hvilket är
en ofantlig förtjänst och det enda jag begär
af honom. – Den förtjusande Ekenäska
skärgården förefaller mig ful, som all finsk
natur i gråväder: små usla tallpinnar på
låga klippor.
Ville Mari vara god och ge 10 mk åt
vaktmärtar Boberg, så vore det särdeles
bra. Boberg har tvättat mina penslar
och kånkat en förfärligt stor låda, på hvilken
Haartman stod, upp och ned.
Seså, nu äro vi i Hangö. Huru länge
vi stanna der är tillsvidare obekant.
– I vår kommer jag igen med de
flyttfoglar, som Mamma bad mig

observera i Köpenhamn. Gud låte Er
och oss få vara friska och raska tills
dess. Mycket gläder jag mig åt att få
se min tjocka gris i Köpenhamn:
Måtte han ha det rigtigt bra. –
Farväl så länge och hjertlig, innerlig
tack för denna gång. Helsa flickorna
och tante Gadd, Tajta och Mari från
Atte.
Laga så att Wænerberg får veta att den Eklöfska
taflan blir bortförd om onsdag – Jag håller
ej på att utställa den, således får han afgöra
saken med Eklöf.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö