Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

militärer (personer) familj (fenomen) sjukdom (tillstånd) amiraalit ateljeet hotellit huolestuneisuus kunniamerkit kyläily laivasto laivat lapset (perheenjäsenet) luutnantit matkailijat matkat näyttelijät palvelusväki sää teatteritaide upseerit

Köbenhavn 18 sept. 89
Älskade Mamma
I förrgår morgse kom jag hit och fann
Ellan och pojken vid god helsa och godt
humör, installerade i Centralhotellet. Vädret
var då, och har sedan dess varit rigtigt
utmärkt vackert, och jag har all utsigt
att kunna måla under 8 à 10 dagar
någonting bra. Amman och gossen ha
alla dagar varit ute i Tivoli, och alla
lär förvåna sig öfver att han är bara
10 månader. – Nu ha vi flyttat till
Krohns- ja, det halp ej, de öfvertalade
oss så att det rent af skulle ha sett
ovänligt ut att refusera. Särdeles
glad är jag ej deråt, ty Ellan är ännu
ej det minsta inkommen i detta
nya, generar sig och är nedstämd för
är pojken nu på natten hostat till.
Jag inser mer och mer att om man har
familj skall man ej resa, och om man skall
resa skall man ej ha familj – åtminstone med

mitt lynne, ty jag hänför allt till mig
sjelf, och får således alla möjliga små
förkylningar, oturer o.d. att till slut bli
mitt fel. I måndags på aftonen åto
vi middag här och Ellan fick då Mme
Jaquinots bref – afslående, helas ty
hon har huset fullt af engelska misser.
Detta var nu mycket ledsamt, ty Ellan
hade räknat på detta Jaquinotska, tror
jag – Det måste väl gå på hotell då
i ateliern vill hon ej bo, och
jag tror det är förnuftigt då det
drar så betydligt.
I går gick Krohn med mig till amiral
Bragh på Holmen och der fick jag
tilllträdeskort till hvarfvet. Sedan, under
dagens lopp blef jag bekant med kommer-
doren på ett öfningsskepp. Han och
alla officerarne voro idel vänlighet mot
mig, och jag får måla uppe på akter-
däcket – Två taflor, den ena med Köpen-
hamn – den andra med redden och Derjava
kan jag måla der – båda lika intressanta
Utmärkt vänliga voro alla dessa
flottlojtnanter och kaptener – bjödo
mig på frukost (hvilket afslogs) hade

matroserna att springa för mig och
gjorde lifvet lätt för mig. – Utmärkt
trefliga sågo de små skeppspojkarna
ut – de voro verkligen så hurtiga
och rödkindade och viga, att det
var ett nöje att se på dem. – "Hol-
men" är som en hel stad – bara
flottans mekaniska verkstäder, gjuterier
snickerier, warf o.s.v. torpedo, oläsligt
gamla fregatter – med tusen olika
vyer, alla helt nya för mig. –
Det ålderdomliga i fregatterna,
i flottans byggnader o.d. gör detta till
något helt annat än de flesta andra,
alldeles moderna flottstationer.
– Krohn tyckte mycket om Portas
taflan och Ida som ror, likaså interiören
med katten samt trodde att Hfors taflan
kunde bli rigtigt bra. – Han har berätta
så mycket om Paris, och hvad som
specielt gläder mig är att min
Hedersmedalj alls ej tyckes vara
kritiserad af målarena – ehuru Krohn
också var frapperad af att en yngre generation
växt oss d.v.s. Kroyer, Sargent och
mig litet öfver hufvudet. Han ansåg

min tafla framför kyrkan i det hela mera
omedelbar är Dagnans. – I allmänhet tycker
han jag tar mig bra ut i Paris –
Nu säger han att jag ej mera skall
tveka utan måla Köpenhamnsvyn
uppe från fregattens däck, och då skizzen
är färdig om 2 dagar resa ut till
Kejsarn och visa den. –
Nu måste jag ut och måla igen
Farväl, derför söta älskade Mamma.
Jag har så litet tid isynnerhet som
vi bo så långt som i Rosenvanget
i går var jag derute och målade från
kl. 9 till tre med ens. I afton
går jag på Teatern och ser Olof Paulsen
i Abracadabra – får se om Ellan kom-
mer med. Jag kan ej tycka att pojkens
hosta är något. –
Krohns helsa allesamman. Ellan
sofver, pojken likaså – mera snart
Eder
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö