Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) dramatiker militärer (personer) opera (konstart) hotellit keisarit kirjeet kuninkaalliset kyläily laivasto laivat lapset (perheenjäsenet) linnat naiset palvelusväki prinsessat puistot puutarhat sää seuraelämä teatteritaide tilaukset upseerit vaatteet

Kjöbenhavn d 20 Sept 89.
Rosenvænget.
Älskade Mamma
En stor steg har fallit från mitt hjerta, då Krohns
sjukdom förklarades vara endast rheumatism. Under
2 nätter har han haft de häftigaste smärtor i armen
och feber. Tänk ett sådant sorgligt spektakel det hade
varit om han lagt sig i rheumatisk feber nu då
vi ha vår inqvartering här. Pojkens snufva o. hosta
är nu alldeles bra igen. Han har det bra deropp
i sin kammare, Ellan befinner sig väl och amman
sköts om på alla sätt. Jag har målat alla dagar
utom i dag, då det hällregnat och jag tror
jag får de två utkasten färdiga i morgon,
Så att jag i början af nästan vecka kan bege
mig till min kejsare på Fredensborg. På fregetten
Sjælland har jag det ypperligt. Alla officerarne
äro ytterst vänliga mot mig och skall jag ha
det minsta kommenderas ett kompani
matroser att bära mitt staffli, min stol o.d. Alla
dagar har de bjudit mig på frukost, men som
jag alltid ätit litet innan jag kommit ditut
har jag afslagit den vänligheten. Rigtigt sym-
pathiska äro de, dessa danska sjöofficerare -
enkla och naturliga. I går var här bjudning
till vår ära. Krohn sjelf såg så rigtigt
sjuk ut att det var synd om honom. Icke
desto mindre firades vi af herrskapet Schou,

Henningsen (fru H. ber så mycket helsa Annie)
och några till. Henningsen erbjuder mig
en lätt målarpels (gjord af någonslags
handskskinn) för att måla upp på fre-
gatten, och jag är tacksam derför. Ännu
i qväll har han kommit till mig med läder
damasker för att jag ej skall förkyla mig.
Hittils har det ej varit någon fara, ty det
har varit herrligt sommarväder – igår blåste
det litet kallt. – Han, Henningsen, som
lär prinsessan Marie måla (Marie af Orlèans)
berättade att hon mött Ellan
på gatan
och varit
på det högsta intrigerad af att få veta
hvem hon var, gifvit H. den noggrannaste
beskrifning på hennes kläder o.s.v. Hon hade
sedan tagit reda på hvad jag gör här, och som
hon är Kejsarens bästa vän, säger hon nog
till honom att jag är här, målar på Holmen
o.s.v. – alltnog, jag får lof att ge mig af
så snart som möjligt till min monark.
– Nog märker man ändå att här är ett
tempereradt klimat – jag har ännu minne
af kölden i dag för en vecka sedan (just
då jag gick ombord, och tillstår att fastän
det varit fult väder i dag
här,
det ändå
ej haft något af denna oförsonliga, isande
köld i sig. Tack för Mammas bref som

jag fick igår – Mamma ser väl af mitt
första att pojken trifs bra på främmande
ort. Alla kalla honom "den lille tykke"
och Mammorna i Tivoli hade himlat sig
öfver att han var bara tio månader.
Mari, amman, är så stolt hvar gång någon
på gatan beundrat vår lille palt. De sista
dagarne har han spatserat bara i Krohns
trädgård, men i början, då Ellan bodde på
Contralhotillet (midt emot Tivoli) löste Marie
biljett i Tivoli för honom och han gick der
och solade sig – likaså i Örsteds park.
Han är förresten mycket glad och vänlig
mot alla menniskor, klappar Krohn så
ställt och kommer väl öfverens med barnen
här. Dessa kalla honom "den lille onkel Edelfelt"
– I förrgår voro vi på theatern och sågo
Abracadabra. Jag var så rigtigt glad
att se en välspelad Holberg – med
tradition, kostymer, spel allt ypperligt,
endast jemförligt med Molère på
Th. francais. Olof Paulsen var mästerlig
Jag träffade honom i dag och tackade
honom – han föll mig om halsen och
sade att vi skulle vara tillsammans en afton
och rigtigt vifta – jag kunde "gjerna sige till
min Kone att Olof Paulsen har indbydet
mig på en kopp thé" – Om tisdag ges
den pantsatte Bondedreng – och då skall

jag igen dit. Det är så rigtigt roligt.
Ellan var begeistrad öfver Olof Paulsen.
Det är den bredaste humor man kan
tänka sig, och detta låta sig gå som alla
de bästa ha. – Till efterpjes gafs Heibergs
de danske i Paris – aj aj aj hvad det
var gammalmodigt – melodierna äro ju
kända. Besynnerligt att Holberg var
rent af modern, från i går i jemförelse
med Heiberg. – I morgon ges Drachmanns
Det var en gang och i nästan lördag Iphigenia
i Aulis på operan. Den vill jag höra.
Krohn har öfvet in den och satt den i scen.
– På länge har jag ej haft sådan lust på theater
som nu. Köpenhamn älskar jag, engång
för alla – jag känner mig som fisk i vatten
här, Alla äro så hyggliga mot mig och
så är jag bra känd här som menniska
och prest. Det haglar bjudningar, men
innan Krohn är rigtigt rask afslå vi alla.
– Rysligt ledsamt att Mme Jaquinot
gaf oss ett bleklagdt nej – nu bli vi
visserligen friare i det hänseendet att
vi ej äro tvungna vara i Paris förrän slutet
af månaden, men ledsamt är att ej ha
ett begrepp om hvar man skall bo
först. – Ett hôtel garni der man bara
kan få det varmt för gossen, det är att
hvad vi önska. Kanske Kaufmann han skaffat det.
farväl så länge tusen helsningar från oss alla och krohns till Eder alla genom Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö