Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

Kjöbenhavn 30 Sept 89. – på Theater cafeet
Älskade Mamma,
Genom Ellans bref vet Mamma, att jag i förr-
går var ute på Fredensborg, – och nu kan
jag tillägga att jag är i allo nöjd med
min resa. Först kom jag till Slottsparken
och der var icke en själ – ingen att fråga heller.
Så fick jag ändtligen i detta utdöda slott tag
på en skyltvakt som visade mig alldeles
galen väg – så ändtligen såg jag en rysk
hoflakej och då kunde jag på hans språk
fråga honom hvar knias Obolensky bodde.
Jo, har borde i korridoren strax invid – jag
knackade på och blef genast bjuden på
thé och papyrosser. Aj hvad han hade
det tarfligt, Obolensky – det är annat
än i Ryssland. Emellertid bad han mig
vänta en halftimme hvarunder vi pratade om
Petschbur och ryssar i Paris, Tudéer och Alfthan
m.m. – Så gingo vi genom en massa fula
rococosalar in till Kejsarn. Just vid dörren
såg jag en ungdomlig, gestalt hoppa upp
för trappan – jag tog för afgjordt att det
var någon af de engelska prinsessorna – då
jag med ens igenkände Kejsarinnan, ytterst ung-

domlig, som sagdt, och fraîsche i canotier
hatt, ljusgrå klädning och blå kofta.
Nej, det är Dem, det glæder mig rigtigt
meget att see Dem igen – Och så gick
hon in till H.M. – jag efter med mina
taflor under armen. Kejsarn var civil
i grå kläder, mycket vänlig och språksam.
Jag var derinne med Majestäterna mycket
länge – de frågade mig om Finland, om
mitt giftermål om mina sista taflor
o.d. – och Kejsaren gjorde en ordentligt
beskrifning på predikan i Nyl. Skär-
gården, som han kallade "un superbe
tableau, På hafvet och sist "un de voz
premiers" hertig Carl – Je n'ai jamais
sû l'histoire de cela au juste, racontez
la moi – och jag beskref om klubbekriget.
– Mina två skizzer från Khvn funno de
charmanta – Kejsaren ville ha den med
Derjava för palatset i stort – Kejsarinnan
ville ha den andra i samma format. –
Den er henridende, den minder mig saa
om Kjøbenhavn – Mina helsingforsskizzer
tyckte de också om men sade intet om
att få dem utförda. De voro så vänliga
som möjligt, och jag var glad att ha
fått en beställning till, likasom att ha

uppvaktat dem – de äro mycket hyggligt
och vänligt folk, och jag har dem
att tacka för mycken hjertlighet och
välvilja. Kejsarinnan visste tänk,
att jag var gift och hade en pojke!
Märkvärdigt att de ha reda på allt
sådant. – Så gick jag – betjenterna
bockade, jag tog afsked af Obolenski
och så naprava krugom till Kjöben-
havn utan att ha sett någon annan
kunglig person – jo Storfurstinnan Xenia
som nu blifvit långa flickan mötte jag,
och hon kände igen mig.
Nu målar jag att hvad jag hinner
får se om jag blir färdig till fredag
då Ellan sist ville resa. Det regnar
och blåser gräsligt och jag sliter en
hund ute på fregatten. Ellan får ej
sofva – pojken är orolig och skicker
ty har skall nu få oxeltänder och Mari
hostar gräsligt om nätterna. Sjelf är
jag också litet enerverad af vaka
och resoro. – Jag har varit så flitig
jag kunnat vara här – väder och
vind kan man ej ändra och jag har
ibland fått krypa 10 gånger i kajutan
under en dag. – I afton ha vi

bjudit Krohns på fin middag på
Restaurant Français – Det är frågan
om att göra en pastell af f.d. fru
Stilling – nv. Geheimerådinnan Fischer
gift med den kända tyska estdtchern
Fischer. Hon har blifvit gammal,
men ser märkvärdigt bra ut ännu –
Jag hesiterar – Två, tre dagar skulle jag
högst sätta på detta arbete.
Vi fundera på att resa öfver
Berlin – Gjedser Warnemünde Rostock
den vägen är nu den bästa och man
har blott 3 timmars öppen sjö. Från
Berlin är det lika långt till Paris
som från Hamburg
Lille grisen väcker allas beundra och
sympathi. Alla hålla honom Erik
är att han nu ändtligen tycks få ett
annat namn än gris och putte o.d.
Ellan har jag i sett sedan i morgse –
Krohns be helsa alla hjertligt genom
Eder
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö