Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) bostadsförmedling asunnot huoneenvuokra kalusteet kirjeet lahjat lapset (perheenjäsenet) maailmannäyttelyt näyttelyt palvelusväki sää talous tanssi tavaratalot vaatteet

Paris 20 okt 89
Älskade Mamma,
Våra dagar gå med att se på våningar
och på utställningen. Som båda syssel-
sättningarna äro särdeles tröttande, somna
vi som grisar kl. 10 på qvällen. Ännu
ha vi ej bestämdt oss för någon våning
och jag har gjort några fåfänga resor
till proprietairer, som alla bo förfä-
ligt långt borta) för att få prisnedsättning
på några rum som behagade om särdeles
Chambure påstår att man kan få ända
till 1000 frcs rabatt, och citerar sin syster
Mme de Montant som exempel. Mina hyres-
värdsgubbar gingo in den ena på 350, den
andra på 200 frcs rabatt, men som båda
våningarna voro till omkr. 3000, blir det
ändå för dyrt. – Tills vidare ha vi det
bra här, få god mat och må bra.

Gossen frodas och är ute hela dagen.
Ellan har det värst, ty hon har det
så trångt. Vädret har varit herrligt
13 à 15 grader i skuggan – sol, ehuru
litet blåst. Svårt är det emeller-
tid att få arbeta och gå ut i ro, så
länge man ej har våning och en annan
jungfru som kunde ta hand om amman.
I går t.ex. voro vi och köpte Amman
kläder – det gick till sålunda, att vi alla,
med pojken, reste af till Magasins de la
Place Clichy – Der gick Ellan ut med
amman och jag fick hålla lilla Bråken
hjelm så länge – 3/4 timme höll
jag ut och så kommo de med en kalat
åt Marie – men det var hög tid, ty
jag tror jag hade mistat förståndet om
de dröjt längre. Snäll är han ju,
men opp och ner, opp och ner, rycka
i allting, bita i allting och suga på de
underligaste saker ss stöflar, vagns-

dynor, paletåknappar m.m.
Han är som sagdt, glittrande glad och
förnöjd och mycket rörlig – innan
man vet ordet af har han lagat sig i
väg till rummets mest aflägsna hörn
för att "göra illa" på något sätt. I går
stjälpte han ut ett bläckhorn, sottade
i bläcket med händerna och såg söt ut
samt förosakade "#stor skada". –
– Sista torsdags var jag på bal hos
Carnot – säg Bertha att det var
precis som sist, och som jag ej sett
Carnot sedan då, inbillar jag mig att
han nu smålett i 6 månader natt
och dag. Ellan gjorde klokt i att ej
komma – hennes Sammetsklädning
skulle ha blifvit totalt förstörd i
trängseln. Jag träffade en massa
bekanta der (alla de prisbelönta) – och
såg Londén lika ensam och sur som
sista gången. Han började genast utlägga
för mig en lång historie om det förråter
han lidit. Stackars Ortenberg!
Dagnan ligger sedan en månad med
vatten i knät. Nu skall han emellertid
komma till Paris för att ytterligare

behandlas. – Mme Jacquinot och hennes
dotter Lili (de enda jag träffat) helsade
och tackade Bertha för hennes presenter
och lofvade skrifva till henne. Mme
J. har lofvat skaffa mig en köksa
men ännu har ingen visat sig. – Igår
voro vi och sågo på stolar: de äro
fasligt dyra. Chambure är ej någon
god rådgifvare, tror jag, ty hans smak
är ändå för dyr för oss – åtminstone
har han tillsvidare ej gifvit några
rigtigt praktiska och billiga råd –
Ellan sitter här bredvid med pojken – den
senare är klädd i blå kort, försöker (lön-
löst) att heta in sitt tjocka pekfinger
i hålet på en nyckel och beledsagar
sina handlingar med allehanda papegoj
lika läten, mycket jublande för resten.
Hans hår har blifvit rätt tätt, ljus-
brunt och guldglansigt. Han har en
ny hatt eller kråka som klär honom för-
träffligt, hvarjemte han eger en stickad
ullmössa som ser ut som en kejsarkrona.
Redan har han slitit ut ett par kängor, på
en vecka. – Farväl helsa alla hjertligt
från oss genom Eder Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö