Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

bostadsförmedling asunnot huoneenvuokra kielet kirjeet kunniamerkit lapset (perheenjäsenet) laulajat maailmannäyttelyt näytelmäkirjallisuus näyttelijät näyttelyt patsaat ranskan kieli ruotsin kieli sanomalehdet talous teatteritaide valamiehet

21 Okt. 89
Älskade Mamma,
Just som jag stuckit mitt bref i
postlådan i går, fick jag Mammas –
Det var så gladt och snällt att det
gjorde mig godt i själen. – Vi
ha beslutat att besluta oss, så snart
vi fått en ytterligare lista på Våningar
från en byrå – Ellan skulle ha
mest lust för en till 2000 vid Rue
Prony – Jag har ingen lust mera,
är fullkomligt likgiltig och vet bestämdt
att hur det än går, icke är jag
den man som händelsevis förut –
märkt goda och billiga saker – nej
det skall vara annat snaju till det.

I dag går jag till utställningen
med Ellan först – sedan fortsätter
jag med en dansk skulptör som
jag stämt möte med. Härom dagen
tittade jag rigtigt noga på Kejsarens
staty – den är bra dålig och
löjlig med det der förbluffade, för
munnen slagar uttrycket, som blir
bara mera accentueradt genom att
hela gubben luten bakåt. – Jag träffade
Rodin (den bästa skulptören i verlden
f.n, åtminstone i målares ögon) och
gick med honom på utställningen.
Komna framför Alex II frågte jag
honom hvad han tyckte: Mais c'est
affreux" sade han. –
Af en juryman hörde jag att
Runeberg och Wallgren fört 1000 föreslagna

till tredje klassens medalj båda två.
Genom Beckers inblandning, genom
hans eviga prat om Runebergs plats
härhemma o.s.v. blefve då juryn så
rasande, att de egnade jemförelsen
mellan Vs och Rs verk den största omsorg
och höjde på Vs medalj –
Jag skickar här några tidningsut-
klipp, som nog komma att gå
till Mammas modershjerta,
så öfverdrifet berömmande äro
de – Vill ni låta införa dem i Pressen
eller Hgfvobl. så gör det. – Det skall
bli roligt att se om Becker kommer
att genmäla. för resten är det
större tidningar ss. Siècle, Indép.
belge Gazette de France. Men
om ni vill låta tidningarne reproducera
detta, så öfversätt det, ni sjelfva så att
det ej blir några rena galenskaper.

Så roligt att ni får se Coquelin!
Jag råder till préceuses ridicules.
Der är han herrlig, och som pjesen
är kort blir det väl också små
lös numror på progsammet. I gendre
de M. Poirier är han ej rätta mannen –
han är för ful för att vara Gustave
de Presles. Tartufo har jag alltid tyckt
vara långdragen. Nå ja gör nu som ni
vill – roligt skulle det vara att få
höra Molières språk af Molières lands-
man och af Coquelin i Hfors. Och
Lucca och Forstén. Ni ha ju ett formligt
öfverflöd. – Med Ellan har jag
varit och sett på Javenesiskorna
2 ggr – de stackrarna frysa och ha
små moderna sidenkoftor – det är
fasligt ostiligt. – Pojken mår
som en tjock gris som han är. Tusen
helsningar genom. Eder Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö