Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

kineser sjukdom (tillstånd) asunnot ateljeet huoneenvuokra intiaanit kalusteet kielet kirjeet maailmannäyttelyt matkat mustat näyttelyt palvelusväki ruoka ruotsin kieli sää talous tilaukset vaatteet

lördag 26
på Cafè de la Regence
Älskade Mamma
Det är rent af nedrigt af mig
att icke på 3 långa dagar ha kom-
mit mig till att svara på Mammas
bref. – Nu kan jag emellertid meddela
den lugnande underrättelsen att vi
i dag hyrt rum Bd Malesherbes
(ej långt från Place Maliesherbes) och
att vi kunna flytta in om tisdag.
Våningen
2me au defues de l'entresol
består af Salon och ett stort
rum (pojkens åt sörder) matsal åt
norr med glasveranda för växter, två
sofrum åt vester, kök och pigkam-
mare (öfverst i 6te våningen) Priset är 2200
men som hela första qvartalet efterskän
kes blir det ej mear än 1700 till
nästa oktober. – I dag har det
blifvit rätt kallt och ruskigt,

och jag längtar derföre mycket
efter att komma under tak
och få det litet bättre för Ellan.
Det här hängande lifvet är dessu-
tom alldeles odrägligt, och
jag kan ej börja på med något
så länge vi ha det så här. I ett
fall ha vi det bättre att vi kom-
ma att få det. Vi ha nämligen
ypperlig mat nu, men få det kanske
värre, då Mme Jacquinot ännu
ej fått någon köksa åt oss. –
Fredagen 1. november reser jag till
Montbéliard der jag dröjer 10 dagar,
ungefär. Under tiden får Ellan
skaffa det nödvändiga till kök
och matsal. – Sängkammaren
och pojkens rum äro alldeles
färdiga, och mycket ha vi att
sätta i salen också, då jag kommer
att utrymma min atelier. Cham-
bure har visat sig vara en ytterst

dålig rådgifvare – Alla de våningar
han tagit reda på äro
alldeles för dyra. För resten
säga han ena dagen ett, andra
dagen ett annat. Forgeron
blir mig till större nytta. Han har
redan skaffat mig ett och annat
och har lofvat stå mig bi
med råd.
På utställningen har jag varit ofta.
Det var skada att B. ej fick
se Gitanas – de äro oläsligt Javanesiska,
det bästa i den vägen. Jag har
varit der 3 gånger och gjort
flere små teckningar. I Dagnan
är återkommen och går rysligt
illa med sitt vatten i knäet. –
Döm om Ammans och pojkens för-
våning, då de en dag har sina pro-
menader mötte hela Buffalo Bills
indiansällskap (icke Cowboys utan
rödskinnen) med fjäderverker och
målade gula och eldröda i ansigtet

Amman talar alla dagar derom –
hvarken kiinalaiset eller negrer
eller någonting går upp mot dessa
i vildhet och underlighet. Den
lika snälla pojken är mycket ute
har en fånig hvit ullmössa på
hufvudet och trifs förträffligt.
Häromdagen kan en dam och lekte
med pojken, började tala alla möjliga
språk med amman och till slut
svenska – då hon åtminstone
kunde göra sig litet förstådd – hvem
det var vet jag ej. –
Nu måste jag sticka detta i post-
lådan för att det skall afgå
i dag. Jag säger Er derför farväl
och lofvar (allvarsamt, denna
gång) att vara vidlyftigare
härnäst. Farväl och många
helsningar till Er alla från
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Nedrigt att inte ha svarat på Alexandra Edelfelts brev på 3 dagar.

  Alexandra Edelfelt
 • Har idag hyrt våning på Boulevard des Malesherbes; flyttar in om tisdag; våningen består av salong och ett stort rum för Erik, matsal med glasveranda, 2 sovrum, kök och pigkammare; priset är 2200 franc om året, men det första kvartalet efterskänkes, återstår alltså 1700 franc.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Det har blivit kallt och ruskigt; längtar efter att komma "in under tak" och efter att få det litet bättre för Ellan.

  Ellan de la Chapelle
 • Kan inte börja arbeta före sakerna är i ordning.

 • Får god mat nu; det blir kanske värre efter flyttningen, eftersom Madame Jacquinot inte ännu skickat köksa.

  Jacquinot
 • Reser till Montbeliard i november för 10 dagar; under tiden får Ellan skaffa det nödvändiga till kök och matsal; sängkammaren och Eriks rum är nästan färdiga; många saker flyttas från ateljén till våningen.

  Ellan de la Chapelle
 • Chambure är en dålig rådgivare; Forgeron har varit till större nytta; han har lovat hjälpa också i fortsättningen.

  Emile de Chambure Forgeron
 • Varit ofta på världsutställningen; synd att Berta Edelfelt inte fick se gitanas, som näst javanesiskorna är "det bästa i den vägen"; varit på utställningen 3 gånger och gjort flera små teckningar.

  Berta Edelfelt
 • Dagnan har kommit tillbaka; han går dåligt.

  Pascal Dagnan-Bouveret
 • Amman och Erik mött Buffalo Bill och indianerna på en av sina promenader; amman menar att indianerna är intressantare än kineser och mörkhyade.

  Erik Edelfelt Mari / Marie Buffalo Bill
 • Erik är ute varje dag; han har en vit ullmössa; trivs förträffligt.

  Erik Edelfelt
 • En dam lekt med Erik, talat alla möjliga språk med amman och till slut svenska; ingen vet vem hon var.

  Erik Edelfelt Mari / Marie
 • Lovar att skriva utförligare nästa gång.