Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) ansvar smuts ansiomerkit arkkitehdit asunnot bakteerit desinfiointi huolestuneisuus kalusteet käsityöläiset kunniamerkit lapset (perheenjäsenet) maailmannäyttelyt matkat naiset näyttelyt palvelusväki siivous täysihoitolat terveys tilaukset työläiset

Paris 4 nov. 89
Älskade Mamma,
Nu har det igen gått ett evighet sedan
Jag skref sist och jag har flere snälla
och glada bref att tacka Mamma för.
Jag har väntat på arbetare som skola reparera
i den nya våningen väntat på fournissörer
varit rasande och uttråkad – se der i få
ord mitt långa lidandes historia. Vi hoppas
emellertid det skall vara färdigt i mor-
gon – d.v.s. Ellans rum, pojkens rum
och salen (utan möbler likvisst) så att
de kunna flytta in och jag kan resa
till Montbéliard.
– I tidningarna har ni sett att jag blifvit
utnämnd till Officier de la Legion d'honneur,
Londén var igår med plakatet hos
Ellan. Jag är den enda finne som
fått en så hög belöning vid Utställningen
Emellertid är jag ej så glad öfver
detta som jag borde vara, ty denna
exceptionella ära kommer bara att
väcka ond blod och afund. Tänk
Dagnan har ej blifvit det, Sargent

ej heller – mitt hopp står till Kröyer,
som jag hoppas blifvit det – annanrs
är det för galet. Det är i allmän-
het mycket bättre att folk säger: huru
har han ej fått den och den belöningen,
än att man förvånas öfver att han
fått den. Ännu har jag träffat
ingen – så jag ej kunnat få reda på
någonslags opinion för eller mot mig –
Jag är ej vidare glad deröfver, ty
jag tycker att jag fått för mycket.
Stackars Becker som bara fått det
violetta bandet, likasom Adelaïde
Ehrnrooth – (det sistnämnda väl
förtjent).
Ellan har det rysligt illa der
på Bd Pereire. De ha nu skickat
bort den 2dra jungfrun på 14 dagar,
och Gumman har sjelf städat
(kl 5 på e.m!!). i de två små rum-
men har det derför sett ohyggligt
svinigt ut. – Jag ser att Ellans
tålamod är nära att brista
och då hon förklarar att hon

ej vill flytta in förr än den andra
våningen är i ordning, och då jag
med bästa vilja i verlden ej fått
den iordning förr, är jag ju den
som känner mig som roten och
upphofvet till hennes lidande.
Men hvad skall man göra med
tapetserare som ljuga så mycket
de orka och som t.ex. på 14 dagar
(onktadt 4 påminnelser) ej fått
tid att ta en stol som skall öfver
klädas. Med min olyckliga resa
till Montbeliard, som blifvit upp-
skjuten vecka för vecka, dag för dag,
med Officerskapet och mitt eviga
men fåfänga bråk att vara alla
i lag har jag blifvit rätt dugtigt
nervös nu igen. Kanske målar
jag hin på väggen som vanligt, men
det synes mig som om utmär-
kelserna så skola hagla öfver
mig att jag icke mera kan bära
hela den börda af ansvar som
de medföra. –
Min lilla gosse, frisk och kry, är

min största glädje. Jag har
gjort allt för att han skall få
ett rigtigt trefligt, soligt rum
med gul finrandiga tapeter. Dörrar
fönster och golf äro tvättade
och gunggade med karbolvatten –
någon sjukdom har för resten ej
funnits i våningen säger arkitekten
som redan är min vän. – Han
proponerade mig att låta måla
om matsalen på för mig mycket
förmånliga vilkor får se hur
jag gör.
Farväl älskade Mamma –
Bara vi nu engång komma
in i våningen och bara jag igen
kommer – i arbete, så blir det
bättre. Farväl helsa alla
hjertligt från oss alla
genom
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Länge sedan Edelfelt skrev senast; många glada brev att tacka Alexandra Edelfelt för.

  Alexandra Edelfelt
 • Väntat på arbetare som ska sätta den nya våningen i skick; hoppas att det är färdigt i morgon så att Ellan och Erik kan flytta in och Edelfelt själv kan resa till Montbeliard.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Blivit hederslegionens officersgrad; Londén har varit med plakatet hos Ellan.

  Hjalmar Londén Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt är den enda "finnen" som fått så en så hög belöning vid världutställningenp; det kommer att väcka avund; varken Dagnan eller Sargent fått hederslegionens officersgrad; om inte Kröyer har fått den, är det "för galet"; det är bättre att man frågar varför någon inte fått en belöing, än om man frågar varför någon fått en en belöning; har inte ännu träffat någpn och vet inte vad som pratas, men är inte hhelt glad: tycker att han fått för mycket.

  Pascal Dagnan-Bouveret Peder Severin Krøyer John Singer Sargent
 • Stackars Becker har bara fått det lila bandet.

  Adolf von Becker
 • Adelaide Ehrnrooth har fått det lila bandet och det är välförtjent i hennes fall.

  Adelaïde Ehrnrooth
 • Ellan har det illa i pensionen; den ena jungfrun bortskickad och hyresvärdinnan städar själv; det är smutsigt; Edelfelt ser att Ellans tålamod håller på att brista; hon förklarar att hon inte vill flytta in i den nya våningen före den är färdig; Edelflt har dåligt samvete för att han inte fått våningen färdig tidigare.

  Ellan de la Chapelle N.N.
 • Edelfelt har haft fullt upp med hantverkarna som inte kommer och inte hinner, med resan till Montbeliard som blivit uppskjuten, med "officerskapet"; försökt vara alla till lags och blivit nervös igen.

 • Känns svårt att bära ansvaret som utmärkelserna medför.

 • Erik är frisk och kry; och han är Edelfelts stora glädje; försökt göra allt för att han ska få ett ett soligt rum med gulrandiga tapeter; allt är tvättat med karbolvatten; arkitekten säger att man inte "hittat någon sjukdom" i våningen.

  Erik Edelfelt
 • Arkitekten föreslagit en ommålning av matsalen på förmånliga villkor; ska fundera på saken.

 • Det blir bättre efter inflyttningen och då Edelfelt börjat sitt arbete.