Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

smuts ansiomerkit asunnot käsityöläiset kunniamerkit lapset (perheenjäsenet) maailmannäyttelyt matkat näyttelijät näyttelyt täysihoitolat teatteritaide terveys työläiset valamiehet

Verldsutställnigen 7 nov. 89.
Älskade Mamma,
Det är förskräckligt sorgligt att se
förstöringen här omkring mig – Jag är här
för att ge ordentliga order om mina
taflor. I går och i förrgår sprang
jag hela dagen efter d'Ormesson,
som undertecknat mitt plakat om
off. de la L. d'H. Dreyfus, som sjelf
ej blifvit dekorerad och Londén,
som blifvit endast offé chevalier,
ville att jag, med mitt inflytande (!!)
och såsom stående utom det hela,
skulle tala för att L. skulle få officers
tecknet, då Runeberrg fick det 1878,
och detta var ju rättvisa: Emellertid
var jag rädd att alltsammans var
bara en tillställning af Dreyfus, för
att ytterligare få hålla sig framme –
Jag var derför utled åt alltsammans

och blef det ännu mera då jag
fick vänta 4, säger fyra timmar
på d'Ormesson. – – När vi då
ändtligen kommo in, märkte jag
genast att jag hade att göra med
en "homma då monde" – han sade,
då jag tackade honom, att han gjort
så litet på saken, men att han gladde
sig mycket att genom denna händelse
få göra min bekantskap – han kände
mina verk, och kände Finland (då han
var conceiller d'ambassade i Petersburg)
"Nej sade han, "je vait vous indigner
celui qui à tant fait pour vous,
qui vous a sontenu, debattu
et défendu, c'est M. Meissonier." –
– Jag kan ej säga hur perplex och
glad jag blef. Han måste ju
således tycka att det är något
med mig och mitt måleri!! Och jag
som just i går stod så länge och

beundrade hans verk med Ellan –
så gick gubben förbi och såg åt som
om han velat tala med mig – men
jag mitt dumma fä, gick bara förbi
med en djupt bockning. Är det
ej det roligaste af alltsammans.
Att en sådan gubbe gjort detta för
mig, det är en litet de gloire
som går utanpå alla dekreter
och ministrar. Jag har varit
hela dagen på språng efter honom
för att tacka honom, men för-
gäfves. Jag är rädd att jag kom-
mer att gråta min lilla tår
när jag sedan träffar honom.
– Londén berättade mig att jag
alls ej varit på listan men att
Carnot sista qvällen, senaste
lördagsqväll, satt mitt namn i
spetsen. Jag kunde ej begripa hvad
denna vänskap från Casnots sida

skulle betyda – men nu inser jag att
Meissonier yrkat på det – Är det
ej roligt!! Om jag också är ovär-
dig i egna ögon, så är det ju ändå
utmärkt roligt att gubben, bara
af intresse för det jag gör (och det
har han in alltid visat) försvarat
mig. – Och han, den bästa,
den utmärktaste, den första, den
orubbligt manliga och dugtiga, sjelf-
ständiga gubben, som visat sig
så ung, så djerf och så afgort
fiende till allt akademiskt banalt
under denna Sommar i Juryn!
– Hvad d'Ormessons tal om Londén
beträffade så var det ej mycket
hoppingifvande – M. Londén n'occup-
pas une place et na rang à Helsingfors
que rendent une croix d'officier
indispensable – emellertid lofvade
han tänka på saken – Tala ej ett
ord om detta för någon.

Min resa, flyttningen – allt har
blifvit litet derangerat genom
allt detta. – Dagnan som såg
min första oro och ängslan öfver
utmärkelsen tröstade mig och
det gjorde mig godt. Jag är
nämligen så gräsliga flat att
vara så godt som den enda
medaille d'honneur som blifvit
gjorde officier. – Dagnan, Sargent
Kroyer äro det ej. – Nu var
det så att ett officerskors
skulle ges åt Ryssland och ett åt
Finland, och då valdes ett geheime-
råd i Ryssland och jag i Finland –
Farväl nu så länge – i mor-
gon reser jag med Guds hjelp
till Montbeliard och vi flytta
in i morgon d.v.s. Ellan och
pojken – allt är färdigt för

att ta emot dem. Gräsligt
utled är jag på dessa reparatio-
ner och putsningar och uppköp.
arbeta, arbeta, arbeta, och
ge tusan böflar i alla dessa mör-
dande praktiska bestyr det är
min enda lust. Pojken mår
bra, men det blir på tiden
att han också kommer från
det smutshålet (egentligen ostädiga
hålet vid Bd Pereire.
Så roligt att vi fingo biljetter
till Coquelin. I précieuses ridi-
cules är han förträffligt. Tartufe
har jag alltid tyckt vara tråkig och
långradig och så utan någonslags
motsvarande verklighet åtminstone
nu och i den omgifning jag lefvat.
Helsa flickorna hjertligt från
Atte.
Jag tänker på B vid hvart steg här
på utställningen – Nu är det slut
med det nöjet.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö