Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) arkkitehdit arpajaiset ateljeet kokoelmat koulut köyhyys lääkärit lainat lapset (perheenjäsenet) laskut loma maailmannäyttelyt näyttelijät näyttelyt palvelusväki ruokavaliot sää talous terveys tilaukset valokuvat varallisuus velat

fredag 13 dec
[med blyerts: 89.]
Älskade Mamma,
Tack för Mammas bref, jag är så rädd
för flickorna och influezan som hotar
dem dagligen och stundligen i skolorna.
Då engång terminen slutas för än lagligt
är, kunde den lika så gerna slutas strax –
men neej barn och lärare skola riskera
helsa och lugnt för att få veta alla
de intressant nyheterna om den falske
smeztes och det peloponnesiska kriget!
Måtte Annie kunna undgå det onda och
sedan rigtigt hvila ut under julferien!
Här är iufluenzan i full blomstring –
300 personer af Louvrens personal sjukna-
de på en dag, post och telegraftjenstemännen
ligga i hundradetal, likaså eleverna vid
Ecole polytechnique. Mme Sausine, tänk
åsigkomna gumman har haft den, Mme
de Montant, Chambures syster ligger ännu –
och Gud vet om ej Ellans onda var infkluenza
– hufvudvärk, uppkastningar trötthet, men

icke feber. – För resten skulle det bli
något spektakel af den häftiga temperatur
vexlingen – termometern slog en natt
15 grader från 7 gr. kallt till 8 grader
varmt. – Doktorn har nu sagt
att vi ej böra vara rädda för scharlakans
febern 1° emedan vi ej ha samma
ingång. 2° emedan våra jungfrur ej
känna någon i den smittade familjen
3° emedan små barn af vår pojken ålder
mycket sällan få sharlakansfeber.
– Coquelin var hos mig i går
och såg på alla mina saker från
förr och nu – han skulle nu tänka
öfver hvad han skulle beställa: Je
vais me demander se que je vais vous
demander. – Hans son Jean som
är mycket sympathisk var honom
följaktig. Han bad mig komma upp
en af dessa dagar för att börja se på
en pastell från 18de seklern som han
nyss laga sig till. – I Morgon skall
jag gå och se på en liten pojken hvars
porträtt jag skall måla. Han är 4 år

och son till en engelsman som bebor
Santiago (Chile) gift med en spansk creolska.
– Marti kommer först litet senare. – Ändtli
gen kom det ett papper från administra-
tionen om att jag skulle skicka in räkning
på taflan (den till lotteriet sålda) i tre
exemplar, på charteradt papper o.s.v. –
man kan bli alldeles ifrån sig af allt detta
dröjsmål och detta paperacerie.
– Utom att det varit så rysligt tråkigt
för mig sjelf att vara så här utan pengar,
så har jag ordentligt lidit vid tanken
på att Mamma kanske under hela
denna höst haft det svårt. Just
Mammas förtegenhet har varit ett
dåligt tecken Ack – det har ju
varit ett ödet skickelse att jag ej
fått in 6000 mk på hvilka jag säkert
räknade redan för en månad sedan.
Min ateliers målning, 200 mk,
hela vår visserligen enkla, men dock
kostbara installation, har
genast
tagit största
delen af de jemförelsevis små summor
jag haft att förfoga öfver. Aminoff
skrifver att han öfverlemnat de

usla 2400 mk till Mamma. Der blef
väl ingenting öfver, sedan skulderna
till Tante Gadd o Annie betalades. –
Det vore ändå skönt att ha ett
kapital och säkra räntor! Men
jag är dem att hela mitt lif
vara och förblifva en fattiga fan.
Farväl för denna gång – håll
er friska och raska och glada till
julen.
Nu skall jag gå till ateliern för att
måla på den der Bullaska taflan
– Dagern är usel i dag det är mörkt
och kl. 3 är det väl slut med målningen.
– Annars är jag mycket lifvad
att måla nu för tiden, har en massa
planer och funderingar! –
Glöm ej att skicka en ouppklistrad foto-
grafi af drottning Blanca!!
Farväl och god jul önskas eder redan
nu på förhand af Eder
Atte.
pojken skulle fotograferas i dag af Mr Garnier för Er
räkning – men det var så mörkt att han kommer
igen i morgon.
Tack vare dieten mår jag nu bättre än jag gjort det på långa tider!

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö