Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) joulu kalusteet kielet kirjat konsertit koulut kuolema lääkärit lapset (perheenjäsenet) matkat musiikki palvelusväki ruoka sää samppanja seuraelämä suomen kieli tavaratalot teatteritaide terveys tiedemiehet tilaukset valokuvat

Onsdag 10 December 89.
Älskade Mamma,
Jag hoppas att detta bref skall
hinna fram före julafton och jag
önskar Eder derför af fullaste hjerta
en God jul och Gud välsignelse –
helsa framför allt. Så ledsamt att
både Mamma och Bertha varit ut-
sätta för influenzan! Så underligt
det är kan låta, så är det säkert
att det finnes aningar: så t.ex. var
jag just senaste fredag så orolig för
Er derhemma, och just fredag hade
enligt Mammas bref, Bertha blifvit
sjuk. Gudskelof, sjukdomen bevisar
sig jag vara ofarlig – Här anställer
I afton ger Lilli Jaquinot concert – vi gå dit på en stund.
Jag träffade hennes
oläsligt hon var mycket
orolig för att de,
medverkande i
sista ögonblicket
skulle få influenza.

influenzan stora förödelser – hela
familjer (som t.ex. Vellery-Radots)
ligga för ankar, skolor, magasins personalen
o.d. äro decimerade. Lyckligtvis ha vi
nu gått fria. (ehuru jag tror att både Ellan
och jag haft den, jag i Montbeliard och Ellan
på theatern) – Men nu är vår köksa
angripen. Hon har dessutom stygn
och hostar svårt – måtte det ej bli
luginflammation! Det är ju så ljust
bestäldt här med tjenstefolkets rum
under taket, att de ej ha eldstäder
den arma menniskan kan ju ej lemnas
att huttra ensam deruppe i kölden!
Ett otäckt väder ha det varit här
som hos Er. Dimmigt, gråkallt ruskigt,
öfverallt nysande och hostande menniskor,
och klagolåt. – Den lilla gossen hvars
porträtt ty skulle måla är också sjuk
det är värre än jag någonsin sett under
december i Paris! –
jag sörjer upprigtigt Gubben Vallgren.

Han var ändå af bra mycket finare
komposition än hans Son Ville. – Apropos
fru Vallgren är sjuk i influenza, som hos
henne är komplicerad med en kronisk
katarr. – Läkarne ha nu funnit en nytt
läkemedel mot influenza: champagne,
ingenting annat att champagne.
I går voro vi hos Pasteurs. Han var
sjelf ute hos Vallery-Radots för att
se efter dem, men frun var mycket
tacksam för att vi gjort den långa
resan – Det är en resa!
– Jag hade tänkt kunna skicka fotografin
af min lilla älskade gris till Eder,
men Mr Garnier, som skulle göra dem
för en vecka sedan har haft att käm-
pa med dålig dager och andra veder-
värdligheter – kort sagdt de ha ännu
ej blifvit tagna. – Mina julklappar
komma väl också till ryska julen
Jag har ändtligen fått den Bullaska
taflan färdig, men dertill har behöfts
dugtigt arbete. Först i går afton
fick jag tid att gå och se efter
några fåtöljer till Salen. Jag köper

dem gamla och äkta, ty vet man
hvar man söker dem, får man dem
mycket billigare sålunda.
– Julafton hoppas vi fira med jul-
gran och gröt och möjligen fröken
Lagerborg och Homén eller Juhani
Aho. Jag har skrifvit efter finska
böcker till Edlund för Maris räkning. –
– Just nu körde jag Köksan till sängs –
hon har stark hufvudvärk, feber, qvälj-
ningar – således rigtig influenza.
Vi få gå till Dray och äta i afton
och Mari får koka litet åt sig sjelf.
– Farväl, och ännu en gång: god
och lycklig helg. Jag tar Er
alla hjertligt i famn och
försäkrar Er att jag är Eder nära i
tankarne. Ellan bra helsa och pojken
sänder farmor och fastrarne en kraftig
julpuss. – Helsa tante Gadd och alla från
oss.
Eder Atte.
Jag blir ej rigtigt glad förrän jag får veta
att Bertha är frisk igen och att ni alla
ha det bra och att flickorna få hvila ut.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö