Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) religion (fenomen) massage aateli ansiomerkit hautaus joulu kauppa kielet kirjailijat kirjat kirjeet konsertit kunniamerkit lapset (perheenjäsenet) lyriikka maailmannäyttelyt matkat musiikki näyttelyt säveltäjät seuraelämä suomen kieli tavaratalot terveys tilaukset uusivuosi valokuvat ylioppilaat

Julafton, kl. 12 på dagen.
Älskade Mamma,
Glad jul och tusen tack för foto-
grafier böcker och bref! I går afton
fick jag Mammas och An Bertas två
sista. Vår Julglädje blir störd af
att Ellan fått influenza, denna
gång rigtigt karakteristisk med
snufva, röda ögon feber och stor
mattighet. Senast var det således
ej influenza – fall man ej kan få den
två gånger efter hvarandra. Julgranen
står här färdig klädd för att fröjda
Pojken – fröken Lagerborg, Homén, och
Juhani Aho är bjudna hit i qväll. –
Ellan vill ej att jag skall skicka åter-
I förrgår var jag på en Griegkonsert i Chatelet. Grieg anförde sjelf.
Jag skrifver mera derom i det bref som jag snart skall skrifva till Berta – Jag ulfvade
hela tiden – det var herrligt Per Gynt och mycket annat oläsligt

bud, utan går och lägger sig i sista
rummet och lemnar oss åt vår jul-
firning – jag får lof att göra les honneurs,
hvilket ej mycket roar mig vid
denna sinnestämning. – Den lille
peruvianen, hvars porträtt jag skulle
måla är fortfarande sjuk – det måtte
varit något värre än influenza då
det räcker en vecka. –
Böckerna har jag genomläst.
Hvad Topelius ändå är oättvis
då han blandar sig i moderna och
konstfrågor. De der konstnärsgilles
verserna gjorde på mig samma revolte-
rande intryck som konstnärsgillet öfver
hufvud. – Jag kan ej finna mig i dessa
Publiken gjorde en storartad ovation för Grieg – Stående applåderades och skreks
och visslades. han fick komma in gång på gång. – Imorgon skrifver jag oläsligt blommor och går
sedan dit på visit.
Om lördag ny konsert – söndag likaså – jag går.

ord utan mening detta tal om idealer-
na och idéerna. Hvilka idéer, hvil-
ka idealer? Att de äro höga och
ljusa, det är det enda man får veta.
A la bonne heure, då han talar om
religion och står på kyrkans grund,
då har han en fast botten – men
detta lösa, lösa och – Gud låte mig
ej vara orättvis – litet hypokritiska
Känslo uppkok på alla romantismens
andra klassens idéer (ty den största,
tron på passionen, den har han ej) –
nej detta kan jag ej med. – Sången
till Finlands mödrar är utmärkt
vacker – den har jag läst om och om
igen. Har Mamma bläddrat ens
i Planeternas skyddslingar? Jag läste
några sidor i Köpenhamn på danska –
och det främmande språket gjorde att

ideernas torftighet och stilens pjåskig-
het framstodo dubbelt tydligare.
– Med Juhani Ahos "Helsinkiin"
äro vi tusen mil från Hafvets unga
tärna" – boken är utmärkt väl skrifver
tycker jag (ehuru finesserna i språket delvis
undfalla mig) – men en sådan strunt
småstadssnobb som hans student är!!
Nej nog hade jag andra funderingar
i hjernan då jag var 17 år att dröm-
man om att få vifta och supa och
sedan bli vice landsrektor – usch en
sådan obehagligt figur. Nyslottsherrar-
nas supande på Elias Lönnrot
är en herrlig episod. – Är det möjligt
att en 17 årig student kan vara så
totalt utan Tanke på och känsla för
de sina, för de fattiga, för fosterland
och mensklighet? Jag tycker så mycket

om Ahos stil- objektiv, litet
ironisk och lätt: Nog har han mera
talent än vår vän Tavaststjerna,
hvars verser vid Neiglicks graf jag
ej kan förlåta honom. –
– Allmän nedstämning, råder här
i Paris till följd af sjukligheten. Det
är varmt slaskigt och förpestadt
ute på gatorna – Hela familjer
ligga sjuka och julaffärerna, som
annars äro så lifliga, gå lamt
man säger att de stora magasinens
förluster gå upp till miljoner, så
mycket mindre är köplusten nu
än förr.
Hos Chambure voro vi på middag
häromdagen. Han blir allt mer och
mer enformig med sina imaginära
krämpor och sina historier om Mme
de Lurcy – Nu skulle han egentligen

till Nizza för att spela whist med
tre adliga kärringar, men han genom
går en svensk massagekur först.
Bertha hade nog rätt: han är ej
uppmuntrande och all hans stora
vänlighet, hans hjertegodhet och
finhet skulle behöfva en liten
doris ruff till för att verka rigtigt
lifvande. –
Verldsutställningen har inom
konstverlden här likasom hemma
lemnat djupa spår och skapat en
schism som för några dagar sedan
fick ett eklatant uttryck. – Vår
Becker och Ahlstedt d.v.s. Bougue-
reau, Robert-Fleury och hela massan
af paysagister, anklagade på en
assemblée générale juryn 1889
för våld och proponerade att alla
utmärkelserna vid detta års täflan
skulle anses som "nuls en non avenus"

deraf det häftigaste krig med
de skarpaste ord: Bouguereau
fick majoriteten ( = de dummas
förbund!) och i minoriteten
stannade Meissonier (ära, ära
öfver hans hvita hår!) Puvis de
Chavannes, Dagnan, Casin,
Besnard, Roll! Gérôme och
Bonnat spelade en underligt
reserverad rôle och togo intet parti
ehuru de sjelfva varit i juryn.
– Lindholm skall berätta i Göteborg
att "Edelfelt icke mera kan visa
sig i Finland" – nur ruhig – jag
visar mig när jag vill och hatet
från våra Bouguereauer bekom-
mer mig föga.
Godt nytt år önskar jag Eder
af hela min själ. Det årtionde
som gått har varit så lyckligt

och ljust för mig och Gud har
låtit mig få hålla Eder friska.
1880 fick jag första gången medalj
på Salongen och sedan har det
bara gått framåt med en så
svindlande fart att jag anser
mig alldeles ovärdig en sådan
lycka. Ingen, ingen kan tycka
att mitt måleri är tarfligare än
jag det gör, ingen kan lifligare
önska att det måtte bli bättre.
Ack om lifvet ville unna mig
så mycket ro för småbestyr och små
omsorger att jag kunde måla så som
jag ville – då skulle hvarken Mamma
eller min lilla pojke behöfva skämmas
för mig. –
Godt nytt år – pojken går alldeles
utmärkt och helsar sin farmor.
Eder Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö