Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) konvalescenter apteekit joulu kielet kirjakaupat kirjat lapset (perheenjäsenet) palvelusväki ranskan kieli ruoka ruokavaliot terveys uni valokuvat väsymys

2 Jan. 90
Älskade Mamma,
Några ord blott för att säga det
vi nu alla äro på bättringen –
Pojken är fullkomligt bra och
Ellan och jag äro intet annat än
schackmatta – I dag har jag försökt
teckna litet, men omöjligt – man
är som en trasa efter denna
häftiga sjukdom! Skulle jag bara
få sofva om nätterna. Ellan
skall i dag bli firad med mat
från Dray och champagne – ty
hon har intet njutit annat nu

under hela julen än
kokt
mjölk och
något löskokt ägg. – Jag dito
doto – och jag måste säga att jag
blänger argt åt de der äggen
och mjölkkopparna nu redan.
Pojken har varit särdeles lustig
i dag, han har sprungit omkring
som en tätting, och i glädjen upp-
häft de gällaste indiantjut. –
lekt med björnen som han kallar
"aböo" och varit högst löjlig.
Bara jag nu engång bir frisk
så skall jag bestyra om att
Mamma får hans fotografier –
en af dem, der han står och ser

på bilder, är rigtigt bra – hans
fryntliga menniskovänliga uttryck
är rätt väl utkommet. –
Tänk så förargligt: den dagen jag
sjuknade hade jag valt ut
böcker på Flammarions bok-
handel för att skicka åt flickor-
na – dagen der på lofvade jag
återkomma för att skrifva adressen
och köpa något till. – der ligga
de ännu – vi ha ingen att skicka
köksan är sjuk och Maris franska
är ännu fortfarande inskränkt
till "nong". Emile har också varit
sjuk, annars hade han lofvat
komma en gång om dagen för att

uträtta kommissioner. Det är
ett elände i en stor stad der man
ej har slägt och vänner att knycka
på, när ett helt hushåll lägger
sig på sjuksängen. Mari
skickas till apoteket – då hon
får en skrifven lapp kan hon uträtta
små kommissioner här i qvarte-
ret.
Jag är så innerligen glad att den
pojken ej hade något fel.
Må godt ni allesammans,
och helsa alla bekanta
från oss genom
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Några ord för att säga att alla är på bättringsvägen; Edelfelt och Ellan är fortfarande trötta; Erik mår fullkomligt bra.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Har försökt teckna litet, men det går inte p.g.a. tröttheten; hoppas få sova om nätterna.

 • Ellan ska bli firad med mat från Dray och champagne; hon har under hela julen inte ätit annat än kokt mjölk och några löskokta ägg; Edelfelt själv varit på samma diet.

  Ellan de la Chapelle Dray
 • Erik har sprungit omkring och tjutit av glädje, lekt med sin björn.

  Erik Edelfelt
 • Bara Edelfelt blir frisk, ska han se till att Alexandra Edelfelt får fotografier av Erik; ett av dem är bra: där kommer Eriks "människovänliga uttryck" fram.

  Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt
 • Edelfelt hade valt ut böcker åt Annie och Berta Edelfelt på Flammarions bokhandel samma dag som han blev sjuk; skulle komma tillbaka följande dag med adressen; har ingen att skicka efter böckerna: köksan är fortfarande sjuk och Maris franska inskränker sig till "nong"; Emile, som lovat komma en gång om dagen för att uträtta kommissioner, har också varit sjuk.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Emile Mari / Marie Françoise (epävarma yhteys) Pauline (epävarma yhteys)
 • Det är ett elände när ett helt hushåll lägger sig på sjuksängen i en stor stad där man inte har släktingar och vänner.

 • Mari har varit till apoteket; hon kan uträtta kommissioner i kvarteret om hon får en skriven lapp med sig.

  Mari / Marie
 • Innerligt glad att Erik är frisk.

  Erik Edelfelt