Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

sjukdom (tillstånd) eläimet kielet kirjat kirjeet kuvitus lapset (perheenjäsenet) laulut leikit musiikki naiset politiikka ranskan kieli ruotsin kieli sanomalehdet seuraelämä suomen kieli terveys

trettondagsafton 90.
Älskade Mamma,
Vi må allt bättre och i morgon eller
öfvermorgon tänker jag gå ut. Amman
som hade snufva och brist på aptit
är nu bra igen – får se om hon skall
kunna undgå det onda. Pojken
är kry som ett vinterny och mycket
lustig och svårhandterlig nu sedan han
börjar promenera omkring i rummen och
försvinner så snart man vänder ryggen
till. Han kan nu säga kuckukiku
med det traditionella tonfallet, och
hanför detta utrop till tuppen i boken, icke
till Noshörningen, hvilken som oxen och andra
djur säger åbö. Ellan var ute med honom
i går och kom alldeles hänryckt öfver
hans stora intelligens tillbaka. De hade
nämligen stannat och sett på en lefvande
tupp – och pojken hade strax sagt tuttututu-

Detta tankens öfverförande från
den grafiska synbilden till den
verkliga bevisar ju ett stort framsteg.
I dag på e.m. kommo Juhani Aho
och Wikström hit – Mari fick då tala
Kuopio finska till sitt lystmäte. Tänk
pojken förstår ändå bäst finska!
(Mina svekomanska antecedentia
vända gråtande bort ansigtet) – och
när Juhani Aho fågade: kuinka kukko
sanoo – gaf pojken till det mest
diskanthöga tuttututu! – Några
saker kan han bara på svenska t.ex. hur
stor är lilla gossen och hvar äs osv... på
franska kan han ingenting annat än "attends
attends" som han begagnar med Pauline.
Han blir alldeles rysligt treflig att ha.
När han går på sina vändringar genom
alla rummen är han förfärligt komisk –
han går som aktören Baron, kommer
Mamma ihåg honom som Floridor i Mamzelle
Nitouche? ett eget svansande sätt med
händerna uppe och ett jemnt mysande

med ett sjelfförnöjdt leende. Jag har
talt med Wikström att
han skall försöka göra pojkens
byst – blir den bra, skall
jag låta gjuta den i försilfrad
brons. Sjelf försöker jag
ofta rita honom, men
kan honom ännu ej till-
räckligt. Kanske jag mot
våren ändå lyckas göra
honom. Bara glädje ha vi af den
pojken – han är så glad och rask
alltid. Nu kan han också leka så
mycket bl.a kurra gömma, som roar
honom på det högsta. Någonsorts karaktär
märker man ännu ej – visserligen skriker
kan starkt när han ej får sin vilja fram –
men han glömmer otroligt lätt hvad
han ryss åstundade – skall han bli en
sådan der outhållig strunt som hans pappa?
Jag tycker ibland att jag känner igen
mig sjelf i honom – det måste ändå
vara starkt tycke och alla menniskor
säga det dessutom. – När jag satt och

ritade i salen i går hörde jag amman
sjunga en ny visa – mera realistisk
den här gången. Pojken skulle hållas fram
och hon sjöng en uppmuntrande sång
på den tappre landsoldat (falskt som
allt hvad hon sjunger) – refrängen
var: ja poika laittaa astiaan
ja poika laittaa ä :/
ää, ä-ä, ä-ä! – huruvida
han lydde vet jag ej, ty han har tusen
konster när han skall hållas fram.
Hon, amman, lär ha dikterat ett bref till
vår Mari härom aftonen. –
Hvad är det för dystra Politiska rykten
som tidningarna syfta på. Enligt Nya
Pressen skulle det vara någonsorts atten-
tat mot sjelfständigheten – hvad är det.
Nu säger jag eder god natt – Ellan har
varit hos Mme de Lurcy idag, och det var
väl, ty den värda damen lär
ha
varit rasan-
de på oss för vår osynlighet.
Som sagdt godnatt och må bra i
dessa sjukliga tider – Många helsningar
härfrån genom
Eder
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Familjen mår bättre; imorgon eller övermorgon tänker Edelfelt gå ut; amman mår också bättre.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle Mari / Marie
 • Erik är kry, men svår att hantera efter att han börjat gå omkring, försvinner när man vänder ryggen till.

  Erik Edelfelt
 • Erik kan härma tuppen och kombinerar ljudet med bilden av en tupp; Ellan är "hänryckt" över Eriks intelligens: de hade sett en tupp ute och Erik hade kännt igen djuret.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Visit av Wikström och Aho: Mari fick tala Kuopiofinska.

  Emil Wikström Mari / Marie Juhani Aho
 • Erik förstår finska bäst; Edelfelts svenskspråkiga sympatier; Erik svarat på Ahos finska fråga om hur tuppen säger; en del saker kan Erik bara på finska; på franska säger han bara "attends" med Pauline.

  Erik Edelfelt Pauline Juhani Aho
 • Erik blir "rysligt trevlig att ha"; han är komisk när han går på sina vandringar genom rummen, liknar skådespelaren Baron; kommer Alexandra Edelfelt ihåg Baron som Floridor?

  Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Baron Floridor
 • Talat med Wikström om att Wikström skulle göra byst av Erik; blir den bra låter Edelfelt gjuta den i försilvrad brons.

  Erik Edelfelt Emil Wikström
 • Försöker ofta rita Erik, men "kan" honom inte ännu; kanske det löper bättre mot våren.

  Erik Edelfelt
 • Ellan och Edelfelt har bara glädje av Erik, som alltid är rask och glad.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Erik leker mycket; kurragömma tycker han om.

  Erik Edelfelt
 • Kan inte ännu skönja Eriks särskilda personlighetsdrag; han skriker om han inte får sin vilja igenom, men glömmer fort; hoppas han inte blir en strunt som sin far; Edelfelt känner ibland igen sig i Erik; alla säger att Erik liknar sin far.

  Erik Edelfelt
 • Amman sjungit ny sång för Erik när han skulle "hållas fram" igår; Erik gör konster då han "hålls fram".

  Erik Edelfelt Mari / Marie
 • Amman dikterat brev till "vår Mari".

  Mari / Marie
 • Vad är det för "dystra politiska rykten" som tidningarna syftar på?; attentat mot självständigheten enligt Nya Pressen.

 • Ellan har gjort visit hos Madame de Lurcy idag; Madame varit ursinning på Ellan och Edelfelt för deras "osynlighet".

  Ellan de la Chapelle de Lurcy