Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

massörer diplomaatit etsaus huolestuneisuus kaakeliuunit kauppiaat kirjeet kreivit kreivittäret lapset (perheenjäsenet) laskiainen luutnantit porvarillisuus sää seuraelämä talonpojat terveys tilaukset

Paris 21 februari 1890
Älskade Mamma,
Igen ett, två, tre bref att tacka
för! – Jo det går bättre med humör
arbete och allt ehuru jag för Moltkes
porträtt har stora bekymmer och
troligen börjar om det på ny duk
Jag hade näml. svagheten att
lyssna på grefvinnan, som ville
att ögonen skulle se på åskådarn
men att hufvudet skulle vara i trois
qvarts – och då när det fått något
blängande tassigt som han alls ej
har – Zorn rådde mig att ändra
det. Ellan som nu är här i ateliern
säger detsamma. Jag ville gerna göra

något rigtigt bra, ty Moltke
är Ovanligt känd i Paris och
hans porträtt kan förskaffa mig
andra i Fauboug St Germain.
Dessutom har jag börjat med
en liten tafla – en parisiska
som bränner en massa bref
vid kaminen. –
Vår pojke mår bra; han får ej
gå ut i dag emedan det regnar
men är mycket munter hemma
har en massa nya grimaser
och konster och är ytterst härlig.
Han är en vänlig själ – När jag
kommer in om morgnarne, kommer
han tultande emot mig, säger ett
kraftigt framstött "pappa" och klappar
mig som bevis på vänligt sinnelag

Denna vecka ha vi varit ute
om qvällarna – Fastlagstidagen
på middag hos Zorns. Der konsta
terade jag att inga grosshandlare
kunna vara mera merkantila
till hela sitt betraktelsesätt än
Hagborg, Thegerström och löjtnant
Ehrenborg, massören – Cigarrer
viner, kläder, vällefnad och
borgerliga dygder sådana som
schangtilhet i affärer, det är deras
a och o. Hur Zorn kan lefva i denna
sfer begriper jag ej. Han har mycket
talent, men som menniska förstår
jag ej honom rigtigt. Han spelar
naiv bondpojke och det märkes
att denna mask döljer en ganska
Knipslug karl –. Emellertid har han
varit utmärkt vänlig mot mig,
vi skola börja etsa tillsamnans

d. v.s. han skall ge mig råd
ty han har stor erfarenhet redan.
Måtte ej hans måleri göra mig alldeles
kollrig, – Jag tänker så mycket derpå
och beundrar det ofantligt i
nånga stycken. Jag tror t.ex. att
ingen i verlden någonsin målat
bättre vatten än han. Det enkla
storslaget skizzaktiga i hans figurer
förvånar också mig som alltid
förlorar mig i små torra detaljer.
Snart skrifver jag mera. Vi
må Gudskelof bra och jag önskar
Er detsamma. – Min mage är nu
idealisk igen och jag skall åstad
komma något ba af Moltkes
porträtt. Farväl så länge – jag
skrifver härnäst till Annie, som
varit så styfmoderligt behandad
i min korrespondens – Helsa alla
från oss genom Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Tack för tre brev från Alexandra Edelfelt.

 • Det går bättre med både humöret och arbetet.

 • Blir troligen tvungen att börja porträttet av Moltke på ny duk; lyssnade på grevinnan som ville att ögonen skulle se på åskådaren medan huvudet är i tre kvart; på det sättet fick Moltke ett blängande uttryck, som han inte har i verkligheten; Zorn rått Edelfelt att ändra; Ellan säger samma sak; vill gärna göra porträttet bra eftersom Moltke är känd i Paris och porträttet kan skaffa Edelfelt flera beställningar i Faubourg St Germain.

  Anders Zorn Ellan de la Chapelle Léon Moltke-Hvitfeldt Maria Moltke-Hvitfeldt
 • Har börjat en liten tavla: en parisiska som bränner brev vid kakelugnen.

 • Erik mår bra; han får inte gå ut idag eftersom det regnar; Erik är på gott humör, har läsrt sig nya grimaser och konster och är "ytterst härlig".

  Erik Edelfelt
 • Erik är en "vänlig själ": då Edelfelt kommer in i hans rum på morgonen, kommer Erik emot honom, säger "pappa" och klappar honom.

  Erik Edelfelt
 • Varit ute om kvällarna den här veckan.

  Ellan de la Chapelle
 • Middag hos Zorns på fastlagstisdagen; Edelfelt: inga grosshandlare kunde vara mera "merkantilistiska" än Hagborg, Thegerström och löjtnant Ehrenborg som är massör; de hyllar de borgerliga dygderna och Edelfelt kan inte förstå hur Zorn kan leva i detta sällskap.

  August Hagborg Robert Thegerström Anders Zorn Sigurd Ehrenborgh
 • Zorn är mycket talangfull, men Edelfelt förstår honom inte som människa; Zorn spelar naiv bondpojke, men det märks att fasaden döljer en "knipslug karl".

  Anders Zorn
 • Zorn är vänlig mot Edelfelt; de ska börja etsa tillsammans, dvs. Zorn ska ge Edelfelt råd eftersom han har erfarenhet av att etsa.

  Anders Zorn
 • Edelfelt hoppas att han inte bli "kollrig" av Zorns konst; tänker på den och beundrar den; ingen målar vatten bättre än Zorn; Zorn målar "enkelt storslaget skissaktigt" medan Edelfelt förlorar sig i detaljer.

  Anders Zorn
 • Skriver snart mera.

 • Edelfelt, Ellan och Erik mår bra; hoppas att Alexandra, Annie och Berta Edelfelt också gör det.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Edelfelts mage är bra igen och porträttet av Moltke ska bli bra.

  Léon Moltke-Hvitfeldt
 • Skriver till Annie Edelfelt härnäst; har inte skrivit till henne på länge.

  Alexandra Edelfelt