Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

sjukdom (tillstånd) asunnot ateljeet avioliitto diplomaatit huolestuneisuus kalusteet kaunokirjallisuus kevät kirjailijat kreivit kuolema lapset (perheenjäsenet) maaseutu mallit (ammatti) matkat murha naiset näyttelyt sää talous terveys tilaukset

Tnois dy.
Älskade Mamma,
Det är en ren skandal att jag ej skrifvit
på så länge och tackat för de både glada
brefven (det första med vexeln). Nu är
det så olyckligt att jag är alldelex
nerväs igen af oro för molthes porträtt.
Det skall neml. vara färdigt i öfvermor-
gon och i går strok jag ut halfva figuen.
I dag, om ett halftimma kommer han
igen. – Så snart den 19 år öfver blir jag
niga och glad igen, hvilket påstå jag än
tagit, antingen att skicka upp Molthe
eller ej – Pojkens porträtt, portas taflanoch
Saanis asen, sonte tvi skizzer, Klangen åtande
och vintertorgslycket från 35 skickar jag i
alla fall – så att min åtställning i Alla
fall blir rikhaltig.
Ett öde ext öde ett öde! – Känna falmn
kom i går från Holland der det varit
så kalllt – hon bor icke hör – det ha vi
då beslutat, men hon kommer ung att
vara har morgon middag och qväll –
och jaol bagelitam kommer först omkringt
degr 15 maj. Hon träsilade in sig så

då hon iger skulle beskrifva sin resas
motiser och ändamål, att det var en
fröjd deråt. Det gamla jarediskt. Bornska
nas ingen rigtigt god rsprerentant i henne
ty alltjämnt kan man beslå henne med
tvetalan. – Hon har haft difteri
vinter eller kanske inflinga, eller något
annat grästigt sjuk och sven har pinat
och bedt henne resa för att hvila – (en anna
versimn: aldrig har hon roat sig som i vinster
och känt sig så frisk) – hon måste komma
till Paris för att köpa möbelty till dens
nya hus (strax efteråt: hon behöfver
blott 6 meter. moibelty rerten finnes).
så roligt att få träffa jasl. – Vanation
hon får visst inte se honom och skall
resa förrän han kommer för att undvika
förtåt, menniskorna äno så stygga och
se något klandervärdt i deras Runo
trogen systerkärlek.. – Jag var hemma
bara några minuter till frukosten och för
juks af somn på aftonen.
kan ej begripa
orolig, orolig så
Poodnischeff i Tolitois Krentjersonati som
bara af lös svartsjuka dödag sin hustru

men vore jag sven eller vore jag farl Hajel-
stom så trori Jag kunde komma på
onda tänkar för detta eviga brak och
denna oro och detta kalla fäktande, utan
passion, utan poesi utan för mildrande
omständigheter med bära pertonlig
fåfånga, småfåfänga och verkramhets-
dlegar som utgångsbunkt.
Nu bar det af till atelien
och i rappel har ej lilla
frun hör. Han slöppor
inte ssitt taj i brakat
Noj åt det speningen
att profiten på basta sätt,
i sin m utflygt.
den kronista innetoende
ilskon för hon ocsoe
utyjuen öfver att till slut
då vi irke uppfylla alla
hennes fördenjar veh ingen
tack få vi fög de små
uppoffringa som v göra.

Tack tusinfallt för brefver
Ej pinner nu att
i går
skrifva mesa än deso-
roder etron och midt i går
jå ingentig göra af hvad
ja hos läsa till det är sakera
anna har nidon sitt arbete
placerodt i vor sal. Var gus
moi förtrofflit, och nu ha or
full vor, vi höde ämnal ac ech
på Londez efter loidojen, men
nu bli det visis injentig
Jag tror att Molske nu,
hets eller, bli rytys bra. Men
aldig har nöjon taflo kostid.
en so dom arbete och blefvet
så morgja gje om andrad; på
nytt på boijod och ut toaltot
Helsninar sill et och 18.
kysar Morma Bouder
AAtte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö