Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) ateljeet avioliitto diplomaatit hotellit huolestuneisuus kielet kohteliaisuus kreivit matkat naiset näyttelyt seuraelämä sivistys tanskan kieli tilaukset uni valokuvat vapaus väsymys ystävät

Lördag d. 19 april kl 2.
e.m
Älskade Mamma,
Här sitter jag, som Ehrensvärd, omgifven
af mina verk: Om en timme komma
karlarne och föra till Champ de Mars
Moltke, pojken, Saaris, Portas, Salutor-
get och Klangen således 6 dukar.
Jag har en förfärlig examensfeber,
och något i mitt innersta säger att
jag spelar högt spel då jag utställer alla
dessa saker efter verldsutällningens grand
prix. Moltke hade kunnat vara bättre
isynnerhet hvad kläderna beträffar – men
jag har arbetat mig alldeles halftassig
på detta porträtt och ser ingenting mera.
Dessutom har jag gjort ett experiment
att måla detta porträtt med vax
blandad med terpentin (som italienar
ne före Rafael – det ger något grått,
fint åt det hela, men vill aldrig
torka – ack om jag kunde få hålla
det här ännu en vecka, så att jag
kunde undvika det rysliga dammet
på Champs de Mars.
Ack hvad det blir herrligt i alla fall

att slippa all denna jägtande oro och
detta bråk – Jag har ej sofvit de sista
nätterna, isynnerhet sedan jag hört att
Dagnan ej utställer sin stora tafla, emedan
han ej anser den fullt bra.
Hanna ligger fortfarande öfver Ellan
morgon middag och qväll. Då jag igår
kom hem var Ellan så trött att hon
såg rigtigt sjuk ut – jag tog då bördan
på mina axlar och fortsatte att kon-
versera. Bildning och frihet det var
i går afton hennes valspråk. Bildning
framför allt. Och så blef man en full-
ständig menniska endast genom äkten-
skapet och så – sluder og vrövl, som
danskarna säga. Det är ej att tänka
på att föra något samtal med Hanna,
ty hon har aldrig tänkt öfver det hon
säger, utan repeterar hvad alla de herrar
sagt som hon koketterat för. Hvarför
är hon här egentligen? Mystere!
Hon tål ej Wenzel Hagelstam och
hans fru, ej heller fröken Lagerborg:
tror hon då att vi äro så korkade
att vi ej genomskåda henne? Ellan
har rådt henne att bo på Hôtel, det
är ändå konvenablare än ett hôtel
garni – der ensamma hyggliga damer ej
plägar bo. Hon vill ej vara i en pension

Trots den stor vänskapen för Ellan
är hon ibland rätt gemen mot
henne – så t.ex. brättade hon om
någon som sagt om mig att det var
så synd att jag var gift, med en elak
sidoblick på Ellan som ej undgick mig
Så sitter hon och himlar sig öfver att
Ellan blifvit gammal och strax
derefter flyger hon henne om halsen
och kysser henne. Tröttande är hon
det är säkert och en månad ha
vi i perspektiv med Hanna morgon
middag och qväll. Mme Jaquinot
hade varit idel förvåning öfver hennes
historier och hennes ensamma boende
här utan någon pressant anledning.
Det är så förargligt att tänka att
det kunde vara rigtigt roligt att
ha någon kär person hos sig, flickorna
t.ex – men denna artighet som ändrå
måste vara utan att den betecknar någon
verklig vänlighet den är så tröttande.
– Senare kl. 4. Nu har här varit
folk som sagt artigheter om taflor
na. Boit, Courtois, Hanna, M. Mar-
cel, Reinhardt m.fl. Ellan sitter här och
väntar med mig på karlarna. Jag
skall ta Moltke ut ur ramen och
föra den, på mitt håll upp till hans

82 åriga mor som icke kan gå ut
och som gerna vill se porträttet. –
Dagnan har varit här på morgonen
och lemnat ett skrifvet utlåtande
om mina taflor – fördelaktigt i det hela,
Jag skall nu till kl. 7 vara i vagn
rest till Champ de Mars sedan komma
hem och klä mig för att gå till Lalos
med Ellan.
Se så, nu togo de bort taflorna –
M. Garnier håller ännu på att
fotografera Moltkes porträtt –
Jag måste resa af nu farväl –
Gud låte de här sakerna inte
vara för dåliga. –
Många helsningar
från oss alla genom.
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö