Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

kevät kielet kirjeet kukat naiset näyttelyt opettajat postiliikenne ranskan kieli sää seuraelämä suomen kieli talous teatteritaide terveys tilaukset väsymys

Paris 3 Maj 90
Älskade Mamma,
Tack, tack, tusen tack för att Mamma
skrifver glada och hurtiga bref och
tack för att ni alla äro friska och krya.
Nu kommer Sommarn snart och
med den hvila och nya krafter för
Annie. Säg henne att hon inte får
bråka för mycket med examina
nu – låt nåd gå för rätt och ge
de dumma flickorna relativt goda
Siffror, bara de icke anstränga henne
och sätta henne alltför många myror
i hufvudet. – Vi skulle ha det
idealiskt här friska, glada, herrligt
väder, full sommar arbetslust, pojken
som ett äpple, beställningar, hyggliga
menniskor, rus af Paris om våren (och
det är bättre än Champagne) om

om vi inte hade Hanna Palme hela
tiden. Hon är ej rolig, ej naturlig
ej diskret, ej taktfull och ej lyckad
här. Hon slår ej än på någon.
I går sist hade vi Chambure på
middag – han bjöd oss sedan på
teatern. Vid första ögonkastet såg jag
att de ej slogo an på hvarandra
det minsta – Hanna var sipsig och
vigtig – framtidsqvinna och värdig
och sade några högst dumma
saker om de franska fruntimren "så
der i allmänhet bara". Och nu
hotar hon med att stanna ännu
längre – den Jarl som ej kommer
också! Ellan är som en hamu;
detta att från kl. 1/2 10 på morgonen
till kl. 1 på natten ej ett ögonbick
vara säker för anfall, det är ytterst
enerverande. Och så tänker vi på
alla historierna sedan! Redan nu
citerar hon, tycks det, alltjemnt Ellan

för de för oss vildfrämmande fransmän
hvilkas bekantskap hon gjort i Stock-
holm. – Ellan hade (efter Hannas
beskrifning, naturligtvis) sagt om en
ung M. Ballot: usch en sådan karl
eller något dylikt. Vips var Hanna
hos honom och sade att Ellan är
hans "ennemie mortelle" och så berättar
hon det för oss sedan. Vi kunna
ej ett ögonblick vara säkra för hennes
underliga historier. –
Nu går posten och jag slutar
Mera i morgon. Om taflorna
vet jag intet, Courtois tycker ej
om Moltke – sjelf äro de förtjusta
och vilja betala mera än det först
var fråga om – Också är ju porträttet
större än först ämnadt var. –
Kunde jag skicka er de doftande
syrener jag har framför mig på bordet
och alla herrlliga liljor, tulpaner, rosor
och guldregnblommor! – Här är rent
af förtjusande nu 20 grader – Helsa
alla från
Atte.
vänd.

Mitt porträtt af M. Marcel blir bra. Ett annat af en Mme
Cohen också tror jag – Om en vecka kommer Marti med
fru hit. Martis porträtt skall bli färdigt på 4 scaner.
Salongen, den gamla, är dålig – måtte vår bli bättre.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö