Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) aikakauslehdet hammaslääkärit huolestuneisuus junat kirjeet kyläily matkat naiset näyttelyt poliitikot presidentit sanomalehdet seuraelämä terveys tilaukset

tisdag 13 maj 1890
Älskade Mamma
Jag är i en qvarn Sådan som
icke på långa tider – I morgon är
det slut hoppas jag – då är vår
vernissage-dag öfver. tills dess skall
Jag måla färdiga 4 aqvareller (för
figaro Illustré) – som jag varit nog
galen att åtaga mig för en ringa
penning – dessutom (allt i dag)
ta emot Carnot kl. 2 i Champ de
Mars, ha frukost för Thaulow
med fru (hemma) kl. 12, visa
aqvarellerna åt Valadon (från Goupil)
kl. 4, låta gräfva mig i tänderna

af en dentist kl. 5. Det är
icke ett menskligt lif! –
Tack för Mammas sista bref
jag skall skrifva af konceptet och
skicka det – i morgon eller öfver-
morgon. – Mina taflor äro väl
utstälda och ta sig i det hela
taget bättre ut än hemma –
hvad jag har emot dem är
att de se svaga och föga energiska
ut – skall jag då, tvärt emot
min smak och mina sympathier
alltid bli en sådan der mild,
kärringaktig en? – Zorn faller
dugtigt igenom deruppe – jag
kan inte nu förstå min tokig-
het för honom i vintras. Det var

också en oläsligt af influenzan, som
ju är en sjukdom i ryggmärgen
och således har att göra med
tankepunkten, också.
Roligt är det att Bertha
är bättre nu. – Ack om vi
snart kunde få råkas – jag börjar
längta hem, till ro, till Er.
Det är oändligt skönt att
ändtligen ha sluppit Hanna
hon reste hastigt och lustigt
förr än hon hotat med att resa.
Hvad det var för dramatiskt
som så skyndade hennes resa vet
jag ej, men något var det. Vi
voro så glada som skolban som
fått lof då vi ändtligen stufvat
in henne i vaggonen. – Nu, sedan
vi i en månads tid haft en
påtvungen inqvartering, har jag

beslutat: § 1 för att undvika
främmande inqvartering kommer
hädanefter den ena eller den andra
af mina systrar att vara här
under april och maj månader.
§ 2 ingenting hindrar Mamma
att komma med. § 3 1 det
här fallet tänker jag vara envis –
Om några dagar kommer Sparre
Jag ber honom gå upp till Er
för att få nödiga instruktioner
Bry er ej om att traktera ho-
nom, han fick så god mat hos
oss i Lördags – för resten är han
mycket anspråkslös. Vill Annie
höra god franska, så tala med honom.
Han reser härifrån den 20 till
Lybeck – farväl – helsningar från
alla pojken med genom
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö