Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) stenografi aateli avioliitto huoneenvuokra kirjeet kuolema lapset (perheenjäsenet) maaseutu naiset näyttelyt opinnot poliitikot politiikka puolueet ruhtinaat ruhtinattaret sää saksalaiset talous tilaukset upseerit vaatteet vapaaherrat väsymys venäläiset

Paris 7 Juni 1890.
Älskade Mamma,
Då jag i förrgår afton kom hem från Asnierès möttes
jag af den sorgliga underrättelsen att Lilles flicka
dött. Mamma vet att hon sjuknade i schar-
lakansfeber samma dag han gifte sig. Är
det inte rigtigt tragiskt? Om lilla stackarn
gick bort i stället för att få en styfmor –
På qvällen gick jag och sökte upp dem – Ellan
var der förut. Han såg 10 år äldre ut. Fru
Aina var retsamt lugn. Af en slags egárd
för henne gaf han ej fritt utlopp åt
sin sorg – Jag tyckte det var dubbelt
synd om honom nu. I går reste de.
Jag vet ej om det är det kalla vädret
eller ansträngningen med målerit denna
vecka eller sömnlöshet som gör att jag i dag
är alldeles ohyggligt slapp. Jag kan ej
göra strå i kors. För ögonblicket sitter jag
och öfvervakar Wikströms sista seance
med pojken. Bysten har ej blifvit bättre,
ledsamt nog. Han liksom alla våra
skulptörer tar saken ändå för lätt.
Det är inte min pojkes karaktär rigtigt än-
nu – och jag skulle gerna vilja att han
ännu bråkade med bysten några gånger –
men han tycks anse den bra och att han
ej får den bättre, som oläsligt i verlden

sade om mitt konterfej. Munnen och
nedra delen af ansigtet ära bra – men
förhållandet mellan dragen och ansigts
ovalen och hufvudformen är ej rigtigt
hans drag se för stora ut på bysten
och pojken gör sjelf ett alldeles motsatt
intryck så till vida att han, som Bertha, har
dragen små i jemförelse med hela ansigtet
och kinderna. Tråkigt vore det om han
ej kunde få den bysten bra. – Alltid
samma fel, bråk med detaljerna innan
de stora proportionerna äro rigtigt säkra.
I går var jag igen hos Meissonier. Ack
hvad de förtala honom, de som göra
honom till en egenkär tok men ännu till
en slags idiot. Allt hvad han sade igår
om måleri var till den grad fördomsfritt
och klokt att jag hade velat stenografera
det. Hans ungdomliga entusiasm för
allt som han tycker är bra, är rigtigt
rörande och välgörande. Dessutom har jag
alltid en rigtig andaktstund då jag ser
hans studier – det är bland det ärligaste
jag sett i konst. Vår Salong går utmärkt
bra som affär betraktad. Då tre veckor
na vi tagit in (i èntréer) 120 tusen
frcs. – Utgifterna stiga till 80 tusen, således

redan en betydlig vinst.
Allra helst af allt ville jag nu resa
hem, hvila 14 dagar utan att ett
ögonblick tänka på hyror flyttningar
och sådana der marthas bekymmer –
men det få jag ej ty jag har sätt många
saker att fullända här, och jag såg
i fjol att det slutar galet om man
skjuter upp ett arbete från ett år till ett
annat.
I går åto vi middag i Meudon med
en ung furst Metschersky gift med
en fröken Puschkin (Kusin till Sascha Heidens fru).
Han är marin officer och sysslar med
skulptur. Skall derför vara här nästa
vinter för att studera. De äro båda lifliga
och hyggliga menniskor. Han förefaller
myckel beläst och berest. Hvarför
äro icke alla ryssar så? Han talade så
aktningsfult om Finland, och sade
att han höll sin oläsligt, Grajdanins ut-
gifvare, "en piètre éstmé, Comme homme
et comme ècrivain" Han gick åt det
idiotiska sällskapslifvet i Pburg – och
var särdeles lifvad för Paris – icke för
chic'ens skull utan för tankarna som här
födes och lefva. – Hans farmor och tant
(en furstinna Urusoff som jag känner) bo
här för jämnan, och han begär ej bättre än

att komma in i artistiska kretsar litet.
– Ovationerna för Mechelin äro så till vida
roliga att läsa om, som de bevisa ett momentant
vapinstillestånd partierna emellan. Men
sorgligt är det att se vårt land så pessi-
mistiskt, så förstämdt. Att tro på en förryk-
ning som i Ötersjöprovinserna är
galenskap, med kännedom om folkets
seghet och Samhällsklassernas fullkomligt
annorlunda sammansättning är i de baltiska
länderna. Det sjelfmedvetande som finnes
hos oss har aldrig existerat hos dem,
och den patriotism som en stor del af vår
bildade klass besitter är ej att jemföra med
de tyska baronernas sjelfviska uppehållelse
drift. Gud låte det gå bättre än
man nu tror det derhemma.
Det är rigtigt höstväder ute kallt och
blåsigt. Jag har tagit tjock ullskjorta
på mig nu igen. Ett sådant besynnerligt
väder i år. Och köld derhemma.
Måtte ni ej frysa för mycket på Haiko.
Skrif Älskade Mamma några ord till mig –
jag törstar efter bref och jag längtar inner-
ligt att få träffa Er – måtte denna lyckliga
stund ej vara alltför långt aflägsen.
Mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö