Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

tid opera (konstart) papper arkkitehdit historia huolestuneisuus kirjailijat kunniamerkit kunnianosoitukset kuolema kuvanveistäjät kylmyys lyriikka maaseutu musiikki naiset näyttelyt nuoruus osakunnat poliitikot politiikka postiliikenne puutarhat rakennukset sää seuraelämä suru talous terveys testamentti tilaukset varallisuus vuokra-asunnot

Paris 16 juni 1890
Älskade Mamma
Som Mamma vet att det brukar hända ibland,
till och med i mycket skrifvande hus, så har
Jag intet ordentligtt brefpapper för ögonblicket.
Med de 3 à 4 biljettes man regelbundet måste
skrifva om dagen i Paris, tar brefpappret snart
slut. Jag är rigtigt orolig för Er, då jag
ej haft ett enda ord från er sedan ni
flyttade till Haiko. Skulle bref igen ha kommit
bort? Hur mår ni alleamman? Har kölden
gjort er mycket förfång? Ack hvad jag gerna
skulle vilja komma hem – men jag får lof att
sitta här vid de elfvar i Babylon ännu en tid.
Och så ingen rast och ro – som en åkarkamp
à la course et à l'heure, med alla dessa
tråkiga och dåligt betalada porträtt
Chambure har förlorat sin svärmor. Gumman
Sausine var ju, som Bertha nog mins alldeles
årigkommen sedan ett år. Det skall bli
intressant att se om hon gjort några
testamentariska oläsligt till hans
förmån. Emellertid kommer han att med
det snaraste (om 1 år) flytta bort från sitt
hotell – Hans svåger och ovän vill nämligen
bygga hela trädgården full med boningshus, och
då föredrar Chambure att bo i en vanlig hyrd

våning – Det är olyckligt med honom
att han ej gör något. En annan rik
man,
Lenormard
mycket rikare än Chambure som
jag varit tillsammans med genom
under
Mme
Cohens porträtt seancer, är då åtminstone
hästkarls – men för att få tiden till ända
(han är omkring 50 år) studerar han på
juris licenciat examen och har redan
anmält sig till undergående af förhör. Det
är så besynnerligt för mig som alltid
tycker att tiden är för kort och otillräcklig
att se menniskor som ej få samma tid
till ända. Ack om de ville ge litet af
den goda tiden åt mig. Deras pengar
bryr jag mig mindre om, fastän de
också vore herrliga att ha.
Pojkens byst blef betydligt bättre i går
det börjar nu att likna just vår tjocka gris
och inte alla andra gipspojkar. Ändå
tycker jag Wikström (som alla var andra
skyltfönster som jag sett arbeta) tar saken
för lätt. De äro så nöjda när det
liknar en menniska så der ungefär, att
de icke anstränga sig vidare. Något rigtigt
ängsligt studium af Konstruktion, Karaktär
och teckning – det ha de ej begrepp om.

i går var jag ensam (Ellan hade oläsligt
att ej komma) på en musikalisk soirée
hos M. Marcel – ack hvad det var
tråkigt och hvad han sjunger illa Wagner.
Hela den familjens konstmodernism
är så uppskrufvad. Der träffade jag
en arkitekt Redan (médaille d'honneur i år
som ja ej sett på 10 år – förr voro vi
mycket tillsammans i quartier latin.
Vi konstaterade att vi ej förändrats så mycket.
Denne Redan
gascognare
är en ganska intressant
figur. Jag mins att han var den första
som utlade för mig under långa afton
promenader om Schopenhauer, som han
för resten öfvergifvit nu.
Stackars Lille! – de reste och han såg så
eländigt medtagen ut. Hon bryr big ej
ett dugg om honom, tror jag: – Skada
att Lilles resa tog ett så ynkligt slut.
Det hade varit så bra för honom att
vara litet längre här. Han är nämligen
till den grad fastvuxen i sina Hfors
parti
idéer
att allt annat endast eger ett "Hvarjehanda"
intresse för honom. "Politiska frågor" som
han talar om det är "finska" politiska
frågor – de andra talar han just ej om.
Han har också dender gamla beundran
qvar för den illegala afdelningen med

den utmärkta kamratskap, Grefbeg, Koppar
Pfaler, Lemström och Freudén, – temmeligen
litet sekularsnillen för den som känt dem.
Neiglick var den största förlust nyländska
afdelningen hittils gjort och han stod
hundra trappsteg öfver de andra.
Jag studerar om och om igen Snoilsky för att
oläsligt reda på om jag skall åtaga mig
illustrations arbetet. Det är bara fråga om
en Svenska bilder. Med undantag af Stenbocks
kurir
gamla fröken
och några andra, förefalla de mig som
versifierade temaskrifningar öfver lämpliga
ämnen ur fäderneslandetshistoria – sedd uti
ett flackt, optimistiskt half officielt ljus.
Det blir ändå en skuggas skugga. Men jag
funderar på om
skulle gerna vilja
göra teckningarne bättre än
verserna – d.v.s. icke bättre gjorda, ty det är
omöjligt, men med litet mera kläm och
kraft och tusandjefla i.
Nu skall jag gå ut. Gud låte Er alla
vara friska och raska. Skrif skrif några
ord blott till
Eder
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Har inget ordentligt brevpapper för tillfället; detta kan hända också i "mycket skrifvande hus", eftersom man i Paris blir tvungen att skriva 3-4 biljetter dagligen.

 • Orolig för Alexandra, Annie och Berta Edelfelt: har inte hört från dem sedan de flyttade till Haiko; har brev kommit bort?

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Har kölden gjort besvär för Alexandra, Annie och Berta Edelfelt i Haiko? Edelfelt skulle gärna komma dit, men måste stanna i Paris ännu för att måla "tråkiga och dåligt betalda porträtt".

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Cohen Elisabeth Kahn
 • Chambures svärmor är död; Berta Edelfelt minns att hon var "avsigkommen" sedan ett år; blir intressant att se om Madame Saussine har testamenterat något åt Chambure.

  Berta Edelfelt Emile de Chambure de Saussine
 • Chambure kommer att flytta bort från sitt hus eftersom hans svåger och ovän vill bygga trädgården full med boningshus; i denna situation föredrar Chambure en hyrd våning.

  Emile de Chambure Saussine
 • Det är synd att Chambure inte sysslar med något; under seancerna med Madame Cohen har Edelfelt stiftat bekantskap med Mr Lenormard [?], som är ännu förmögnare än Chambure och som är "hästkarl" och studerar för juris licentiatexamen för att få tiden att gå; Edelfelt: konstigt att se människor som inte får tiden att gå, tycker själv att den är för kort; om dessa människor kunde ge litet av sin tid, pengarna bryr sig Edelfelt mindre om, även om de vore "herrliga" att ha.

  Emile de Chambure Cohen Lenormard [?]
 • Wikströms byst av Erik började likna igår; Edelfelt: tycker ändå att Wikström, precis som alla andra finländska skulptörer som han sett arbeta, tar saken för lätt; de finländska skulptörerna är nöjda då det liknar en människa, de har inte begrepp om konstruktion, karaktär och teckning.

  Erik Edelfelt Emil Wikström
 • Igår ensam på en musikalisk soaré hos Marcel; Ellan var inte med; det var tråkig och Marcel sjunger Wagner dåligt; hela familjens "konstmodernism" är "uppskrufvad".

  Richard Wagner Ellan de la Chapelle Henri Marcel Marcel
 • Träffat arkitekten Redan hos Marcels; redan fått hedersmedalj i år; Edelfelt inte träffat honom på 10 år, men umgicks mycket förut i Quartier Latin; ingendera förändrats så mycket; under långa kvällspromenader utlade Redan för Edelfelt om Schopenhauer.

  Redan Arthur Schopenhauer Henri Marcel Marcel
 • Stackars Lille såg medtagen ut då de reste; Edelfelt: tror inte att Aina bryr sig ett dugg om honom; synd att Lilles resa fick ett så snabbt slut: det skulle ha varit bra för honom att komma loss från de finländska politiska frågorna och partitänkandet; Lille beundrar fortfarande den illegala studentavdelningen och kamratskapsandan med Grefberg, K[?], Pfaler, Lemström och Freudén; den som känt dem vet att de inte var några snillen; Neiglicks död var Nyländska avdelningens största förlust: han stod över alla andra.

  Hjalmar Neiglick Axel Olof Freudenthal Axel Lille Wilhelm Grefberg Aina Cronstedt Pfaler Lemström
 • Edelfelt studerar Snoilsky för att avgöra om han ska ta emot illustrationsarbetet; det handlar om "Svenska Bilder"; med undantag av "Stenbocks kurir", "Gamla fröken" och några andra är verket "versifierade temaksrifningar" på temat fädernelandets historia, som känns som "en skuggas skugga"; skulle vilja göra teckningarna bättre än verserna.

  Carl Snoilsky Magnus Stenbock
 • Ska gå ut nu.

 • Hoppas Alexandra, annie och Berta Edelfelt är friska; kan de skriva snart?

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt