Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

folktro sjukdom (tillstånd) tid ateljeet ateriat hammaslääkärit kesä kielet kirjeet lapset (perheenjäsenet) leikkikalut lyriikka näyttelyt ranskan kieli sää syksy terveys tilaukset

morgonen d 14. – Just sedan jag lagat
mig, rakat mig, druckit kaffe och försökt
nya strumpor och skor och skulle gå till ateliern
fick jag Mammas kära bref. Ehuru jag
har brådtom (som alltid, ty de här vandringarna
till och från ateliern ta mycken tid) vill
jag ändå tacka Mamma rigtigt hjertligt
för Mammas lugna och förståndiga råd.
Hvad hjelper det att oroa sig öfver
att tiden går – hufvudsaken är att man
tar vara på hvarje stund. Jag sörjer
ej heller nu mera öfver min splittrade
sommar och osäkra höstperspektiv, utan
tar dagen som den kommer. I alla fall
har jag ju så mycket att vara glad öfver –
pojken är frisk som en bock, trots den här
gängse Messlingen, ingen hetta som gör
en lat, fullt med folk, och vänner
på alla sidor och kanter.
I dag har jag ett ansträngande program:
från 1/2 10 till 12 Mme Cohen i ateliern.
bestyra om pastellduk vid avenue de Villiers –
frukost 156 Bd Malesherbes kl. 1 seance hos
Mme Kahn – Kl. 4 möte hos Petit angående
en expostion i nästa år kl. 5 dentisten.
är det ej icke tillräckligt för en dag? Och så
regnar det till på köpet. Det kommer att
regna nu i 40 dagar, ty det regnade på

St. Medard dagen
Quant il pleut à la saint Medard
il pleuora quarante jours plus tard
den gamla versen är icke särdeles klyftig
och väl tournerad men beklagligtvis sann.
– Just nu kom min pojke hem från
sin morgonpromenad. Han fick genast tag
i en ljusstake som han nu är ifrigt syssel-
satt med – Böcker roar honom ändå
mest af allt. Häromdagen fick han se
de gamla Bellmansillustarationerna och
ingenting kan måla hans fröjd
farväl och helsa alla
Så tråkigt att Koki skall komma
hit
just
då vi äro borta i September Skulle
han kunna bo i ateliern så vore han
mycket välkommen dit.
farväl och må godt
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Brevet från Alexandra Edelfelt anlände just då Edelfelt gjort sig ordning för att gå till ateljén; har bråttom eftersom vandringarna till och från ateljén tar mycket tid; vill ändå tacka Alexandra Edelfelt för hennes lugna och förståndiga råd: det hjälper inte att klaga över att tiden går, man måste ta vara på varje stund; Edelfelt sörjer inte mera över sin splittrade sommar och osäkra "höstperspektiv"; har mycket att vara glad över: Erik är frisk trots mässlingsepidemin, det är inte hett, det är "fullt med folk och vänner".

  Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt
 • Ansträngande program idag: seance med Madame Cohen i ateljén, bestyra om pastellduk, frukost hemma, seance med Madame Kahn, möte hos Petit angående utställning nästa år, sedan tandläkaren; till på köpet regnar det.

  Georges Petit Adèle Kahn Cohen
 • Det kommer att regna i 40 dagar, eftersom det regnade på St Médard-dagen; den gamla versen är inte klyftig eller "väl tournerad" men den är sann.

 • Erik kom just hem från sin morgonpromenad; han fick genast tag i en ljusstake som han nu sysselsätter sig med; han tycker bäst om bilder: en dag fick han se de gamla illustrationerna till Bellman och det är omöjligt att beskriva hans fröjd.

  Carl Michael Bellman Erik Edelfelt
 • Tråkigt att Koki von Etter kommer till Paris just i september då Edelfelts är borta; han vore mycket välkommen till ateljén om han skulle kunna bo där.

  Nikolaj von Etter