Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

tjurfäktningar aateli aikakauslehdet avioliitto diplomaatit huolestuneisuus kaunokirjallisuus kerhot kesä kielet kirjailijat kirjat kirjeet kreivittäret lapset (perheenjäsenet) leikkaushoito lyriikka maaseutu matkat naiset prinsessat promootiot ruotsin kieli sää sanomalehdet syksy talous talvi teatteritaide terveys tilaukset vaatteet ystävät

Paris 18 juni 90.
Älskade Mamma,
Så glad så glad jag är att veta Er
alla friska och väl installerade på Haiko.
Hvad orsaken varit till det långa uppehållet
i korrespondensen vet jag ej – troligen finnes
intet annat skäl än mitt eget slarf för
– någon vecka sedan Lyrkligtvis fick jag, strax
före Berthas bref, en skrifvelse från Ville Chy-
denius deri denne säger att "Direktörskan och
fröknarna" befinna sig väl. Af Berthas
bref uppväcktes min hemlängtan till
rigtig sjuklig passion – jag skulle så gerna
vilja vara hos Eder just nu, på försommaren,
då man ej har den der oron öfver att
fröjden snart skall ta slut och flyttningen
till Hfors står för dörren. – Hade ej den
olyckliga influezan gjort att allt mitt arbete
blifvit så der på efterkälken, så hade jag
säkert varit hemma nu – men hvad står
att göra. Bra gerna skulle jag vilja bli
hemma en god del af hösten. Får se om
vi kunna göra det för pojkens skull – d.v.s.
Ville Chs artikel publiceras d. 15 i Nouvelle Revue.

om han kan tåla vid en vinterresa öfver
Pburg och Berlin – Hannas tårar öfver
mig väckte min högsta förvåning, så van
jag än är vid förvånande sinnestämningar
hos henne. Måtte hon nu bara kunna vara
hygglig mot fröken Törnebladh och icke behandla
henne som Elin Palme fr. T. tycker jag
mycket om – jag mins hur Hanna var
smågemen mot henne första gången vi voro
tillsammans i Stockholm för många år sedan
Skall hon nu börja bråka med Ramsay
igen? Hur skall hon ta sig ut då hon
en dag blir gammal och ingen kurtiserar
henne mera? Det är hemskt att tänka på
den galla hon då kommer att ösa öfver
alla dem som ha mera tur än hon i
kurtis.
Lyckligtvis är vädret ganska ruskigt här
i Paris – Sålunda känner man längtan till
landet långt mindre och arbetet går lättare
Jag har börjat pastellen af den lilla Kahnska
flickan, 3 år. – Jag arbetar ganska regel-
bundet och flitigt, mest för att förtjena
pengar och jag är ej så olycklig öfver mitt
måleri som ofta förut under liknande om-
ständigheter. På detta som på mycket annat

märker jag att jag nu, Gud ske lof, är alldeles
fisk och mindre nervös än vanligt
Figaro var nöjd med illustrationerna – och frågade
när jag vill göra nya. De ha gifvit mig
carte blanche att illustrera någon nordisk
novell – skall jag ta något af Juhani Aho?
– Bra litet fingo vi höra om promotionen.
Mycket roligt var det att Thyra Brandt
fick vara med. Tidningarna voro särdeles spar-
samma på relationer om högtidligheten
Topelii 1840 tyckte jag mycket om – rikedomen
på vackra rim gör en gång få alla ett stort
intryck på mig – orimmad vers lennar
mig alltid kallare. Snoilsky, som jag nu studerar
i och för illustrationerna har herrliga rim – skada
att han alltid är för lång och fortsätter efter
kulminationspunkten, samt att hans ännu
icke äro honom påtvungna af inspirationen
utan att han resonnerar sig till dem.
Rysligt mycket har han tagit från Fänrik
Stål. – Hur kan han sätta sig ned och skrifva
sådant som Douglas och Lilja utan att märka
att hvart ord är taget ifrån Fänrik Stål
likasom idén?
I förrgår aftse var komedi på Cerclen.
Ellan ville ej gå i sammetsklädning och
ville ej bestå sig en ny – jag gick derför en-
sam, men kom rätt snart derifrån, ty
pjesen, en Mussetsk, italiensk renaiance –

pjes med fingerade hjeltar af Meilhac
(ett ungdomsarbete, på vers) var tråkig,
och blef ännu tråkigare spelad af ama-
törer. Entréen var rolig att åse – jag
tänkte på Mamma och Mammas faible
för titlar och namn när den pudrade
hofmästaren, i silkesstrumpor och stort livree
stod och ropade under en timmes tid:
Madame la Duchesse de Gramont, – Madame
la princesse de Broglie, Madame la
princesse de Sagan, Madame la Duchesse de
Luynes, Madame la Marquise de Gallifet o.s.v.
och alla dessa damer gjorde sitt inträde i för-
salen mellan en häck af pudrade betjenter
och medlemmar af cerelen. Inte voro de
vackrare för att de hade så klingande namn,
det är säkert, men nog voro de stiligare ändå
än herrarne – gamla och krokiga och slattriga
till största delen.
I dag har vår sons byst blifvit gjuten.
Den tar sig bättre uti gips än i lera
och detta är likaså ovanligt som trefligt.
De närmaste dagarna skall en s. k. äkta
form tagas och jag låter då gjuta några
exemplar, hvaraf Mamma skall få det första.
Det påminner ändå rätt mycket om min
tjocka hvita gris. I dag träffade jag honom

i Parc Monceaux, men han var stolt och
bydde sig ej stort om mig – Jag, stött, vandrade
min väg, då han kom i Ångermanland
och begynte tjuta och ropa på mig. Om
några dagar skall han föras på visit
till Madame Kahn som bedt att få se
honom – hon går naturligtvis ej mycket
ut efter operationen.
I går hade vi ett öde. Ellan var bjuden
på tjurfäktningen
kl. 4 e m
af Mme Blasco – jag
hade sagt nej ty jag var upptagen. Kl.
5 kommer Ellan högst olycklig till ateliern
och säger att hon glömt hela inbjudningen
att Mme Blasco varit för att hemta henne
då hon var utgången
och att hon sist af alla ville såra Blascos.
Jag var också ledsen och vi slogo våra
hufvuden tillsammans och skrefvo ett
ursäktande bref – på hvilket vi i dag
fått ett mycket försonligt svar, med många
vänskapsförsäkringar. – Sådana blunder kan
t.o.m. diplomater låta komma sig till
last. Så var Moltke i fjol bjuden till
Mme Rotschild på stor middag – först kl.
1/2 10 kommer han ihog det der han sitter
hemma i godan ro – Madame R. var rasande
på honom ett års tid, ty hela middagssällska
pet hade väntat på honom till kl. 9. Moltke

hade också sagt rena sanningen för att
ursäkta sig, d.v.s. att han glömt hela
historien – men den förklaringen var icke
Madame Rotschild i lag.
Hattar och parasoller skola vi hämta
åt flickorna – derjemte har jag några
böcker åt Annie och ett och hvarje. En
del saker gingo öfver Havre direkt i
går bl. a. alla våra vinterkläder.
Hvad skulle Mamma vilja ha. Säg nu
inte nej i allmänhet bara (K. A. Tavast-
stjernas lediga konversation i hans noveller)
utan skrif ett ord. Jag skulle vilja föra med
mig till Mamma aalla verldens skatter och
litet mera dertill.
Och nu god natt. Helsa innerligt Haiko
och alla der från oss alla. Vi komma
snart. Må godt till dess! Ack den som
vore så långt kommen att man kunde
säga då och då resa vi och då och då
stiga vi land på Haiko brygga. Troligt är
att Ellan reser till Saaris med pojken från
Hfors – jag kommer till Haiko.
Godnatt
Eder
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Glad över att veta att Alexandra, Annie och Berta Edelfelt är friska och "väl installerade" i Haiko; vet inte vad uppehållet i korrespondensen beror på, men troligen beror det på Edelfelts eget slarv för några veckor sedan; före Bertas brev kom, fick Edelfelt ett brev från Ville Chydenius, som skrev att "direktörskan och fröknarna" befann sig väl.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Jakob Wilhelm Chydenius (epävarma yhteys)
 • Berta Edelfelts brev medförde att Edelfelts hemlängtan växte till "sjuklig passion": skulle så gärna vilja vara i Haiko hos Alexandra, Annie och Berta Edelfelt på försommaren, före oron över att fröjden ska ta slut och flyttningen till Helsingfors infinner sig; om inte influensan skulle ha varit, skulle arbetet inte ha dragit ut på tiden och Edelfelt skulle vara i Haiko nu.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Skulle gärna tillbringa hösten i Finland; men går det att göra en vinterresa via S:t Petersburg och Berlin med Erik?

  Erik Edelfelt
 • Hanna Palmes tårar över Edelfelt väcker hans förvåning, trots att han är van vid hennes "förvånande sinnesstämningar"; hoppas att Hanna kan vara "hygglig" mot fröken Törnebladh och inte behandla henne som Elin Palme; Edelfelt tycker om fröken Törnebladh och minns hus Hanna var "gemen" mot henne första gången Edelfelt träffade henne i Stockholm.

  Hanna von Born Elin Augusta Palme Signe Maria Törnebladh
 • Ska Hanna Palme börja "bråka" med Ramsay igen? Hur ska Hanna förefalla när hon blir gammal och ingen längre kurtiserar henne? Edelfelt: hemskt att tänka på den galla hon då kommer att spy över dem som har mera tur i kurtis.

  Hanna von Born August Ramsay
 • Bra att vädret i Paris är ruskigt: man längtar inte lika mycket till landsbygden och det är lättare att arbeta.

 • Börjat pastellen av Madame Kahns dotter som är 3 år.

  Adèle Kahn Elisabeth Kahn
 • Arbetar regelbundet och flitigt, mest för att förtjäna pengar; är inte lika olycklig över sin konst som tidigare under liknande omständigheter; Edelfelt märker av detta att han nu är alldeles frisk och mindre nervös än vanligt.

  Cohen Elisabeth Kahn
 • Figaro var nöjd med illustrationerna: Edelfelt har fått fria händer att illustrera en nordisk novell; ska han välja Juhani Aho?

  Juhani Aho
 • Har fått höra "bra litet" om promotionen, tidningarna har inte skrivit mycket om den; bra att Thyra Brandt fick vara med; Edelfelt tyckte om Topelius "1840", tycker bättre om lyrik med rim.

  Zacharias Topelius Thyra Brandt
 • Studerar Snoilsky för illustrationerna; han har "herrliga" rim, men det är synd att han alltid fortsätter efter "kulminationspunkten" och skriver för långt och att han "resonerar" sig till sina ämnen, istället för att skriva av inspiration; mycket är taget från "Fänrik Stål": hur kan Snoilsky skriva sådant som "Douglas" och "Lilja [?]" utan att märka att orden och idén kommer från "Fänrik Stål"?

  Carl Snoilsky
 • I förrgår komedi på Cerclen; Ellan ville inte gå i sammetsklänning, men vill inte heller beställa en ny klänning, därför gick Edelfelt ensam, men kom snart hem igen eftersom pjäsen var tråkig: det var ett ungdomsarbete på vers av Meilhac och ännu tråkigare spelat av amatörer; tänkt på Alexandra Edelfelts "faiblesse" för titlar före stycket då hovmästaren i pudrad peruk och livré prsenterade de närvarande damerna: prinsessan de Broglie, prinsessan av Sagan, hertiginnan av Luynes, markisinnan de Gallifet och damerna gjorde sin entré; de fina namnen gjorde inte damerna vackrare, men de var ändå stiligare än herrarna som till största delen var gamla och krokiga.

  Alexandra Edelfelt Henri Meilhac Ellan de la Chapelle Florence de Gallifet Jeanne Seillière Simone Crusoll d'Uzès (epävarma yhteys) de Broglie
 • Idag har Wikströms byst av Erik gjutits: den ser bättre ut i gips än i lera, ovanligt; en "äkta form" ska gjutas och Edelfelt låter göra några exemplar, varav Alexandra Edelfelt ska få det första; bysten påminner ganska mycket om Erik.

  Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Emil Wikström
 • Träffat Erik i Parc Monceaux idag; Erik brydde sig först inte om sin far, men ändrade sig när Edelfelt skulle gå sin väg.

  Erik Edelfelt
 • Imorgon ska Erik gå till Madame Kahn som vill se honom och som inte går ut ofta efter operationen.

  Erik Edelfelt Adèle Kahn
 • Igår var Ellan bjuden av Madame Blasco på tjurfäktning, men hade glömt det då Madame Blasco kom efter henne; Ellan kom upprörd till ateljén och hon och Edelfelt skrev tillsammans ett urskuldande brev; idag har svaret med många vänskapsbetygelser kommit; sådant kan hända också diplomater, som Moltke i fjol: han var bjuden till Madame Rotschild på middag, men glömde bort det och Madame Rotschild var rasande på honom i ett år, särskilt som Moltke sagt att han glömt middagen.

  Ellan de la Chapelle Léon Moltke-Hvitfeldt Rothschild Blasco
 • Hämtar hattar och parasoll åt Annie och Berta Edelfelt; dessutom några böcker åt Annie; skickat en del saker via Havre igår, bl.a. Edelfelts, Ellans och Eriks vinterkläder.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Vad önskar sig Alexandra Edelfelt från Paris? Hon ska inte säga nej "i allmänhet bara" aom Tavaststjernas novellfigurer i sin lediga konversation; Edelfelt skulle vilja hämta alla världens skatter och litet mer därtill åt Alexandra Edelfelt.

  Karl August Tavaststjerna Alexandra Edelfelt
 • Hälsa Haiko och alla där; Edelfelt önskar att han kunde säga vilken dag han kommer; Ellan reser troligen från Helsingfors till Saaris tillsammans med Erik, Edelfelt kommer till Haiko.

  Saaris Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Ville Chydenius artikel publicerad den 15. i Nouvelle Revue.

  Jakob Wilhelm Chydenius (epävarma yhteys)