Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

bagage junat juutalaiset kylmyys lapset (perheenjäsenet) matkustaminen museot naiset professorit sää seuraelämä talvi

Söndag morgon – Berlin.
Om några timmar resa
vi. Det är lyckligtvis litet
mildare i dag än i går.
Qvällen hos Liebermann var
mycket angenämt. Jag var der
ensam, Ellan var trött. Ett
så magnifikt, hem de ha. Och
hvad den frun var vacker
och söt! Der voro som sagdt
prof. Koepping och direktorn för
hamburger museum. från 7 till 1/2 12
talte vi bara om konst. – Alla
dessa herrar voro lika inne
i Pariserkonstförhållanden

som någonsin jag sjelf.
Vi taga de många sakerna
(utom tafvelrullen) med till frank-
furt – derifrån skicka vi det
mesta förut och jag tror det
blir bäst så. Måtte vi få
en enskild kupé i dag! Kl.
12 fara vi, och 9 äro vi framme.
Jag skickar här ett prof
på pojkens teckningskonst –
Jag ber er fästa Er vid att
ögonbryn kommit till i hans
schematiska framställning af
menniskans anlete.
farväl – Det skall bli roligt
att i afton få bref från
Eder. Måtte ni alla må bra
och ha det bra på allt sätt –
Tusen helsningar från den vandran-
de juden med familj genom
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Om några timmar resa vi. Det är lyckligtvis litet mildare i dag än i går.

 • Qvällen hos Liebermann var mycket angenämt. Jag var der ensam, Ellan var trött. Ett så magnifikt, hem de ha. Och hvad den frun var vacker och söt! Der voro som sagdt prof. Koepping och direktorn för hamburger museum. från 7 till 1/2 12 talte vi bara om konst. – Alla dessa herrar voro lika inne i Pariserkonstförhållanden som någonsin jag sjelf.

  Pariisi Ellan de la Chapelle Max Liebermann Martha Liebermann Koepping N.N.
 • Vi taga de många sakerna (utom tafvelrullen) med till frankfurt – derifrån skicka vi det mesta förut och jag tror det blir bäst så. Måtte vi få en enskild kupé i dag! Kl. 12 fara vi, och 9 äro vi framme.

  Frankfurt
 • Jag skickar här ett prof på pojkens teckningskonst – Jag ber er fästa Er vid att ögonbryn kommit till i hans schematiska framställning af menniskans anlete.

  Erik Edelfelt
 • farväl – Det skall bli roligt att i afton få bref från Eder. Måtte ni alla må bra och ha det bra på allt sätt –

 • Tusen helsningar från den vandrande juden med familj