Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

landskap (fysiska helheter) tänderna ateljeet englantilaiset karnevaalit kielet kuninkaalliset lapset (perheenjäsenet) matkustaminen näyttelyt ranskalaiset ranskan kieli seuraelämä vaatteet

Cannes 4 april 1891
Älskade Mamma,
Ännu är jag här, och i dag kl. 4
målade jag ännu på min tafla,
som något vunnit på mina
retoucher. Egentligen hade jag
tänkt resa i dag, men hann ej
bli färdig – det får således bli
till i morgon. Ellan har skrifvit
till mig alla dagar, och pojken
är Gud skelof så bra att att han
i morgon går fick bada.
I förrgår var jag i Valescure –
skref jag om det? – På besök hos
Lady Barrington och för att se på
stället. Det var förfärligt trist –
en ödemark med bara ljung
Angående drottning Victorias oläsligt af taflan ville jag ej oläsligt –
oläsligt Lady Barrington förgäfves gjort en extra resa till Cannes, innan jag kom, för

och furor så långt man ser, och
sist alperna, som här ta sig
ytterst bizarra ut, mörkblå och
hvita. Ingen kultur – bara sand-
backar som påminna om vissa
trakter i Finland. St. Raphaël
behagade mig ej mycket heller –
det blåste en hvinande kall
mistral och dammet yrde omkring
mig på vägarne – Kanske det också
gjorde sitt till för att jag såg allting
så sorgligt. Vi ha haft nog
af isolering i Ospedaletti för
att nu välja Valescure. – Jag kom
tillbaka till Cannes kl. 4 – just
då den sista bataille des fleurs
var i gång – jag blandade mig
bland (plebs – det var både
det billigaste och roligaste. Utmärkt
vackert och elegant
skådespel
– Jag kan

ej förstå hur fru Etter, som också
var der, ehuru jag i folkhvimlet ej
såg henne, kan säga att inga
vackra fruntimmer funnos i vagnarna –
Jag tyckte jag såg minsta 50 rigtigt
vackra och eleganta unga flickor
och utmärkt vackra vagnar. Lika
mycket engelsmän som fransmän
och ryssar – rikt, comme il faut
mycket hyggligare än i Nizza, som
redan är hyggligt. En massa
engelska soldater (från drottning Victorias
lifvakt) på gatorna i röda unifor-
mer. – I går målade jag och
var på aftonen hos Manzeys på
middag. Fru Etter följde mig till
hotel Beauoläsligt kl. 10 för att
se på rum – usch dessa hotell, det
ena dyrare än det andra, och
ändå alla så lika! Manzeys
vilja att vi nödvändigt skola bo
närmare dem än nu, om vi komma.

Mischa V. var utmärkt, remarkabelt
hygglig – i allmänhet har fru Etter börjat
tala mycket frimodigare nu än förr –
I dag hon fru M., Lily, ett ryskt
Geheimeråd med familj hit för att
se på mina taflor. – Kl. 4 komma
Madame Borget och hennes hon Amic
efter mig för att gå på målarin
nan Mlle Ruth Merciers raout –
den mest eftersökta i Cannes. Jag
känner denna Mlle Mercier sedan Paris
der hon utställer – Hon är en egen menniska
alls icke dum. – Vid 16 års ålder
(hon är nu 35)
hade hon blifvit fader och moderlös här
i Cannes utan en sou, och så
krånglade hon sig igenom med handar-
bets målning flere år och lärde sig
måla rätt bra
blommor i
aqvarell. – Nu bor hon
tillsammans med en polska, en klok
och intrigant menniska – den ena målar
och den andra gör reklam – inte
nog med att Mlle Mercier säljer
mycket dyrt sina aqvareller, utom
allt hvad Cannes har finast träffas

äfven på lördags five o'clock'en i
hennes atelier. Mamma kan
ej tro en sådan massa vagnar
der var med kejserliga, kungliga
furstliga och hertigliga kronor på –
och i den ganska enkla ateliern
var det alldeles pin propp fullt
af eleganta damer af alla nationali
teter och af herrar likaså. Mlle
Mercier stod vid dörren och tog emot
och smickrade mig gräsligt då jag
kom in – så tog hon mig under
armen och förde mig strax till
ex Kejsarn af Brasilien som var
mycket vänlig. Han steg upp, gubben,
för mig och började genast att tala
om Finland – ce pays que a pris
un dévèloppement intellectuel
si colossal depuis cinquante ans,
dont la litteratur et les arts etc. –
han har ju varit i Finland och vi
talte om Imatra, Åbo domkyrka,

folkskolor o. d. – Gubben har
mycket illagjorda löständer som
går upp och ned radvis, kolonnad-
vis oberoende af munnens rörelser –
det ser för galet ut. Alla bemöta
honom här som en suverän – då
han gick bildade alla haie och
damerna gjorde knixar och nignin-
gar ändå till jorden. Så var der
2 ryska storfurstinnor Peter Oldenburgs
Gemål och Anastasia Michalowna
gift med Schwerin – på prinsessorne
och grefvinnorna var intet tal. Som synes,
Mlle Merciers raoutier äro chic. –
Jag kunde med godt samvete göra
henne några rigtigt bombastiska
komplimenter, ty hon hade gjort
några utmärkta aqvareller från
l'ile St Honorst – En baron Yxkull
började berätta Mlle Merciers historia
men blef afbruten – det var ledsamt
Icke allenast att hon gjort sin
lycka
och sin ställning
sjelf, men hon har sjelf målat

och dekorerat det hus hon bygt
sig – mycket sinnrikt och med en
slags fräck enkelhet som gjorde
godt i detta bibelot-galenskapens
tidehvarf. –
Sedan jag var fullkomligt ny i
Cannes och en bekant från Paris
till värdinnan var jag en slags
hjelte och fruarna vore mycket
nådiga mot mig
gumman Borget var stolt på mina vägnar
– nådiga mot mig – En princessa
Czartonska såg ut som Larssons
det högförnäma o.s.v. Mlle Mercier
menade att om jag ville komma
till Cannes en vinter skulle hon
laga så att jag skulle få porträtt
huru många som helst – hon
hade proponerat Dagnan detsam-
ma, men han ville ej måla por-
trätt denna vinter.
Allt sådant der,
att se och tala med alla oläsligt
skulle roa
fru Etter mycket – men Mischa
vill inte att de skola göra några

bekantskaper, och så har sjuk-
domen kommit till Toiletterna voro
mycket olika hos Mlle Mercier. Kejsarn
fatti' skulle nog ha behöft nya
kläder, så sliten var hans surtut
Nog är det ändå synd om gubben*)
– Nu på aftonen har jag bestyrt om
mina taflors sändande till Salongen
och åt middag hos Mme Borget –
i hennes idealiska Villa les bam-
bous. Natur, konst, smak, rikedom
allt af prima qualité – men naturen
med det herrligaste panorama öfver Cannes
är ändå no 1. – Gumman är en mycket
tuschúr, tjock matrona – en slags
Mamma för hela det artistiska och
litterära Paris och för Sverige med, allt
Sedan prins Eugen bodde hos henne i
månadtal. Hon lofvade sörja för att
jag skulle ha fullt upp att göra om jag
kommer hit ett år – Nej nu måste
jag sluta – Jag vet att jag har bref från Mamma
i Ospedaletti. – Jag hoppas ni alla
mår bra, Tajta med – Tusen helsningar från Mammas Atte
*) nog har han tillräckligt till kläder och föda och
kammarherrar och annat tjenstefolk ännu – Han
refuserade ju 2 miljoner som republiken bjöd honom.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Ännu är jag här, och i dag kl. 4 målade jag ännu på min tafla, som något vunnit på mina retoucher. Egentligen hade jag tänkt resa i dag, men hann ej bli färdig – det får således bli till i morgon.

 • Ellan har skrifvit till mig alla dagar, och pojken är Gud skelof så bra att att han i morgon går fick bada.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • I förrgår var jag i Valescure – skref jag om det? – På besök hos Lady Barrington och för att se på stället. Det var förfärligt trist – en ödemark med bara ljung och furor så långt man ser, och sist alperna, som här ta sig ytterst bizarra ut, mörkblå och hvita. Ingen kultur – bara sandbackar som påminna om vissa trakter i Finland. St. Raphaël behagade mig ej mycket heller – det blåste en hvinande kall mistral och dammet yrde omkring mig på vägarne – Kanske det också gjorde sitt till för att jag såg allting så sorgligt. Vi ha haft nog af isolering i Ospedaletti för att nu välja Valescure. –

  Suomi Ospedaletti Valescure Alpit Saint-Raphaël Alicia Georgette Barrington
 • Jag kom tillbaka till Cannes kl. 4 – just då den sista bataille des fleurs var i gång – jag blandade mig bland (plebs – det var både det billigaste och roligaste. Utmärkt vackert och elegant skådespel – Jag kan ej förstå hur fru Etter, som också var der, ehuru jag i folkhvimlet ej såg henne, kan säga att inga vackra fruntimmer funnos i vagnarna – Jag tyckte jag såg minsta 50 rigtigt vackra och eleganta unga flickor och utmärkt vackra vagnar. Lika mycket engelsmän som fransmän och ryssar – rikt, comme il faut mycket hyggligare än i Nizza, som redan är hyggligt. En massa engelska soldater (från drottning Victorias lifvakt) på gatorna i röda uniformer. –

  Nizza Emilie von Etter Victoria
 • I går målade jag och var på aftonen hos Manzeys på middag. Fru Etter följde mig till hotel Beauoläsligt kl. 10 för att se på rum – usch dessa hotell, det ena dyrare än det andra, och ändå alla så lika! Manzeys vilja att vi nödvändigt skola bo närmare dem än nu, om vi komma. Mischa V. var utmärkt, remarkabelt hygglig – i allmänhet har fru Etter börjat tala mycket frimodigare nu än förr –

  Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Michail Sergejevitj Volkov
 • Kl. 4 komma Madame Borget och hennes hon Amic efter mig för att gå på målarinnan Mlle Ruth Merciers raout – den mest eftersökta i Cannes. Jag känner denna Mlle Mercier sedan Paris der hon utställer – Hon är en egen menniska alls icke dum. – Vid 16 års ålder (hon är nu 35) hade hon blifvit fader och moderlös här i Cannes utan en sou, och så krånglade hon sig igenom med handarbets målning flere år och lärde sig måla rätt bra blommor i aqvarell. – Nu bor hon tillsammans med en polska, en klok och intrigant menniska – den ena målar och den andra gör reklam – inte nog med att Mlle Mercier säljer mycket dyrt sina aqvareller, utom allt hvad Cannes har finast träffas äfven på lördags five o'clock'en i hennes atelier. Mamma kan ej tro en sådan massa vagnar der var med kejserliga, kungliga furstliga och hertigliga kronor på – och i den ganska enkla ateliern var det alldeles pin propp fullt af eleganta damer af alla nationaliteter och af herrar likaså. Mlle Mercier stod vid dörren och tog emot och smickrade mig gräsligt då jag kom in –

  Pariisi Henri Amic Ruth Mercier Borget N.N.
 • så tog hon mig under armen och förde mig strax till ex Kejsarn af Brasilien som var mycket vänlig. Han steg upp, gubben, för mig och började genast att tala om Finland – ce pays que a pris un dévèloppement intellectuel si colossal depuis cinquante ans, dont la litteratur et les arts etc. – han har ju varit i Finland och vi talte om Imatra, Åbo domkyrka,folkskolor o. d. – Gubben har mycket illagjorda löständer som går upp och ned radvis, kolonnadvis oberoende af munnens rörelser – det ser för galet ut. Alla bemöta honom här som en suverän – då han gick bildade alla haie och damerna gjorde knixar och nigningar ändå till jorden.

  Suomi Imatra Turun tuomiokirkko Ruth Mercier Peter II
 • Så var der 2 ryska storfurstinnor Peter Oldenburgs Gemål och Anastasia Michalowna gift med Schwerin – på prinsessorne och grefvinnorna var intet tal. Som synes, Mlle Merciers raoutier äro chic. –

  Anastasia Michailovna Ruth Mercier Olga Alexandrovna Peter II Peter Oldenburg Elisabeth Fredrik Frans III
 • Jag kunde med godt samvete göra henne några rigtigt bombastiska komplimenter, ty hon hade gjort några utmärkta aqvareller från l'ile St Honorst –

  Île Saint-Honorat Ruth Mercier
 • En baron Yxkull började berätta Mlle Merciers historia men blef afbruten – det var ledsamt Icke allenast att hon gjort sin lycka och sin ställning sjelf, men hon har sjelf målat och dekorerat det hus hon bygt sig – mycket sinnrikt och med en slags fräck enkelhet som gjorde godt i detta bibelot-galenskapens tidehvarf. –

  Ruth Mercier Uexküll
 • Sedan jag var fullkomligt ny i Cannes och en bekant från Paris till värdinnan var jag en slags hjelte och fruarna vore mycket nådiga mot mig gumman Borget var stolt på mina vägnar – nådiga mot mig – En princessa Czartonska såg ut som Larssons det högförnäma o.s.v.

  Pariisi Carl Larsson Ruth Mercier Borget Czartonska
 • Mlle Mercier menade att om jag ville komma till Cannes en vinter skulle hon laga så att jag skulle få porträtt huru många som helst – hon hade proponerat Dagnan detsamma, men han ville ej måla porträtt denna vinter.

  Ruth Mercier
 • Allt sådant der, att se och tala med alla oläsligt skulle roa fru Etter mycket – men Mischa vill inte att de skola göra några bekantskaper, och så har sjukdomen kommit till

  Emilie von Etter Sophie Manzey Ruth Mercier Michail Sergejevitj Volkov
 • Toiletterna voro mycket olika hos Mlle Mercier. Kejsarn fatti' skulle nog ha behöft nya kläder, så sliten var hans surtut Nog är det ändå synd om gubben*) nog har han tillräckligt till kläder och föda och kammarherrar och annat tjenstefolk ännu – Han refuserade ju 2 miljoner som republiken bjöd honom.

  Ruth Mercier Peter II
 • – Nu på aftonen har jag bestyrt om mina taflors sändande till Salongen och åt middag hos Mme Borget – i hennes idealiska Villa les bambous. Natur, konst, smak, rikedom allt af prima qualité – men naturen med det herrligaste panorama öfver Cannes är ändå no 1. – Gumman är en mycket tuschúr, tjock matrona – en slags Mamma för hela det artistiska och litterära Paris och för Sverige med, allt Sedan prins Eugen bodde hos henne i månadtal. Hon lofvade sörja för att jag skulle ha fullt upp att göra om jag kommer hit ett år –

  Pariisi Ruotsi Eugen Borget
 • Nej nu måste jag sluta – Jag vet att jag har bref från Mamma i Ospedaletti. – Jag hoppas ni alla mår bra, Tajta med

  Ospedaletti Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg
 • Angående drottning Victorias oläsligt af taflan ville jag ej oläsligt – oläsligt Lady Barrington förgäfves gjort en extra resa till Cannes, innan jag kom, för

  Victoria Alicia Georgette Barrington