Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

tjurfäktningar eläimet lahjat lapset (perheenjäsenet) näyttelyt presidentit taudit vuodenajat

torsdag 15 maj
[med blyerts: 1891]
Älskade Mamma
Bara ett ord – Salongen ser
ut att bli en rätt hederlig
succès för mig – Isynnerhet tycker
man om landskapet – Jag fick höra
vackra saker af Carnot, Al. Dumas
m.fl. och af hundradetals menniskor
i går – Jag har rysligt mycket att
göra emedan jag skall bestyra om
en present (från utländingarna) till
Gubben Meissonier och jag hittar på ingen-
ting. I morgon har jag sammankallat
ett möte i och för detta. Nu är
kl. 4 och jag måste gå på en

tjurfäktning der Ellan vänta
mig sedan kl 2 med herrskapet
Blasco. Mycket mera härnäst
förlåt mitt korta bref – jag har
så mycket mycket att berätta
och tala om – Det hela går tusen
gånger bättre än jag trott och förtjenat
efter denna tokiga sjukdoms och
slapphetsvinter. – Pojken sitter
modell för Wikstöm som i dag börjar
hans byst – farväl och helsa
hjertligt flickorna från oss alla
genom Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö