Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

konsthandlare hetta barnskötare ateljeet englannin kieli kielet kirjailijat lääkärit laivat lapset (perheenjäsenet) mallit (ammatti) matkustaminen ministerit poliitikot retket sää taudit

Paris fredag 25 juni 1891
Älskade Mamma
Tack för Mammas vänliga och lugnande bref –
Jag blef mycket bättre till mods efter det
Bäst att ta dagen som den kommer
och icke göra sig onödiga sorger – Verkliga
finnas nog ändå. – Här är ohyggligt
hett och qvalmigt sedan 5, 6 dagar
27 grader i skuggan och absolut vindstilla.
Pojken, stackare, lider mycket af denna
hetta – hans mage är i oordning och
Jag skall gå till doktorn i dag för
att fråga hvad som bör göras. Ellan
och pojken skulle troligen redan vara
resta om ej den förargelsen inträffat
att den beskedliga engelska bonnen
nu absolut vägrar att komma med
till Finland. Hvad skall vi få tag i en
annan engelska nu – ty det vore
ju vanvett att låta honom glöm-
ma den engelska han nu kan.
När således resan blir af för dem
är omöjligt att nu säga – vår
flyttning till Finland kommer mycket
illa till pass såsom mina målerier nu
gestalta sig. En amerikanare har

näml beställt två taflor som han
vill ha före den oläsligt Oktober – 2
på började dukar. Jag har modeller
och allt här så att jag måste
göra dem här – det hade varit
bättre att komma hit igen i Septem
ber – nu är här alldeles olidligt
i ateliern.
I morgon hade jag tänkt fara på
den der utfärden till Hâvre, inbjuden
jemte 30 andra af ministern för
de allm arbetena. – litet tröttsamt
program. Afresa kl. 7 från Paris
genast efter ankomsten till havre, kl
12, afresa på en Amerika ångare
(som går på sin ordinarie tur till
New-York) – en timmes väg ute på
hafvet väntar oss en lotsångare
som för oss tillbaka till Hâvre –
middag och nattlogis på en ny
stor ångare Gascogne, följande dag

resa med ett kronans fartyg till
Dieppe och så återresa till Paris.
– Det beror nu på doktorns
utslag om pojken om jag far.
Han är kirrig och har diarrhée
men ej häftig – springer och leker ute
alla dagar som förr
En afton voro vi hos Lies –
det var ändå roligt att höra
honom rigtigt prata igen.
Jag väntar fortfarande på
Mme Grancher – hon är nu
fri det värsta af påssjukan (som
går här) men är ännu ej så
återsäld att hon kan posera.
Emellertid har jag börjat de Snoilskyska
teckningarna på allvar – Blir
det så här hett och qvalmigt
Så knäckes arbetes förmågan betydligt.
Jag blir ej lugn förr än pojken
och Ellan äro borta från den
här glödande ugnen. – Hvad

Ni måtte ha det gudomligt på
Haiko nu! Här är också förtjusande
bara man kommer några
verst från Paris. Redan i Neuilly
hos Dagnan är det härrligt – det
luktar grönska och luften är icke
så genommättad af otäckheter
som här inne i staden.
Helsa hjertligt Etters och alla
på Haiko från mig. Visserligen
blir det ej någon mycket lång
Sejour derute för mig i år,
men jag gläder mig ändå mycket
åt hoppet att få tillbringa
någon tid med Eder.
Farväl, måtte Ni och vi få
vara friska och raska –
Mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Tack för Mammas vänliga och lugnande bref – Jag blef mycket bättre till mods efter det Bäst att ta dagen som den kommer och icke göra sig onödiga sorger – Verkliga finnas nog ändå. –

  Alexandra Edelfelt
 • Här är ohyggligt hett och qvalmigt sedan 5, 6 dagar 27 grader i skuggan och absolut vindstilla. Pojken, stackare, lider mycket af denna hetta – hans mage är i oordning och Jag skall gå till doktorn i dag för att fråga hvad som bör göras.

  Erik Edelfelt
 • Ellan och pojken skulle troligen redan vara resta om ej den förargelsen inträffat att den beskedliga engelska bonnen nu absolut vägrar att komma med till Finland. Hvad skall vi få tag i en annan engelska nu – ty det vore ju vanvett att låta honom glömma den engelska han nu kan. När således resan blir af för dem är omöjligt att nu säga –

  Suomi Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle N.N.
 • vår flyttning till Finland kommer mycket illa till pass såsom mina målerier nu gestalta sig. En amerikanare har näml beställt två taflor som han vill ha före den oläsligt Oktober – 2 på började dukar. Jag har modeller och allt här så att jag måste göra dem här – det hade varit bättre att komma hit igen i September – nu är här alldeles olidligt i ateliern.

  Suomi Hodges
 • I morgon hade jag tänkt fara på den der utfärden till Hâvre, inbjuden jemte 30 andra af ministern för de allm arbetena. – litet tröttsamt program. Afresa kl. 7 från Paris genast efter ankomsten till havre, kl 12, afresa på en Amerika ångare (som går på sin ordinarie tur till New-York) – entimmes väg ute på hafvet väntar oss en lotsångare som för oss tillbaka till Hâvre – middag och nattlogis på en ny stor ångare Gascogne, följande dag resa med ett kronans fartyg till Dieppe och så återresa till Paris. – Det beror nu på doktorns utslag om pojken om jag far. Han är kirrig och har diarrhée men ej häftig – springer och leker ute alla dagar som förr

  Amerikka New York Le Havre Dieppe Erik Edelfelt Yves Guyot
 • En afton voro vi hos Lies – det var ändå roligt att höra honom rigtigt prata igen.

  Jonas Lie Thomasine Lie
 • Jag väntar fortfarande på Mme Grancher – hon är nu fri det värsta af påssjukan (som går här) men är ännu ej så återsäld att hon kan posera.

  Grancher
 • Emellertid har jag börjat de Snoilskyska teckningarna på allvar – Blir det så här hett och qvalmigt Så knäckes arbetes förmågan betydligt.

 • Jag blir ej lugn förr än pojken och Ellan äro borta från den här glödande ugnen. –

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Hvad Ni måtte ha det gudomligt på Haiko nu! Här är också förtjusande bara man kommer några verst från Paris. Redan i Neuilly hos Dagnan är det härrligt – det luktar grönska och luften är icke så genommättad af otäckheter som här inne i staden.

  Haikko Neuilly-sur-Seine Pascal Dagnan-Bouveret
 • Helsa hjertligt Etters och alla på Haiko från mig. Visserligen blir det ej någon mycket lång Sejour derute för mig i år, men jag gläder mig ändå mycket åt hoppet att få tillbringa någon tid med Eder.

  Haikko Emilie von Etter Emilia (Emilie) von Etter
 • Farväl, måtte Ni och vi få vara friska och raska –