Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

tidningspress tidningsannonser konsthandlare barnskötare grönområden militärer (personer) ramar keisarinnat keisarit kesä kuninkaalliset mallit (ammatti) matkustaminen puistot sähkeet seuraelämä syntymäpäivät talous taudit vaatteet vuodenajat

25 juli 91
Älskade Mamma
Jag skrifver nu ut mig sjelf
som frisk och tar en promenad
med Enckell i Boulognerskogen.
Mme Grancher är ånyo på-
börjad och jag hoppas få
henne färdig på 8 dagar
med Guds hjelp blir jag
färdig att resa d. 5 augusti
troligen öfver Köpenhamn
och Stockholm.
Jag börjar vantrifvas här och
sörja öfver min förlorade
sommar – att ej ha fått
måla en enda tafla ute
för alla dessa förbaskade

brödfödo beställningar och
porträtt det är hårdt.
Med en tafla nyligen såld
till Hodges 2500 klubbade
jag mina björnar här och har
nu bara skräddaren att betala.
Jag skickar på försök mina
aqvareller
per poste
rullade till Andersson
och ber honom göra ramar
ifall Kejsarn kommer till Will-
manstrand först den 8de som
det hette först. Den 27 är ju
i öfvermorgon och d. 3 år Kejs-
rinnans födelsedag – det kunde
ju således hända att de skjuta
upp lägerbesöket. –
Här ser allt redan såder
sommarslarfvigt faneradt
och litet vissnadt ut – gator
na äro smutsigare än vanligt

och menniskorna kläda sig som
det passar – la saison est
finie.
Jag längtar till litet hvila
hemma och skall sedan ta
ihop med Snoilsky på allvar –
Hvar skall jag få modeller?
Jag har lust att annonsera
så snart jag kommer till Hfors.
Nej Enckell påminner mig
om att tiden är långt liden
och jag måste ha luft innan
middagen. Jag låter derför
mitt måleri vara och rymmer
farväl, må väl och Gud vare
med Er. Jag är så glittrande
glad vid tänken att inom
14 dagar få se er, om allt
går väl. Mammas
Atte
Ellan har telegraferat till

fru Runeberg om den der
engelska guvernanten – således
reser hon, med Runebergs den
29 och är i Finland (Åbo) den
4 augusti.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag skrifver nu ut mig sjelf som frisk och tar en promenad med Enckell i Boulognerskogen.

  Bois de Boulogne Magnus Enckell
 • Mme Grancher är ånyo påbörjad och jag hoppas få henne färdig på 8 dagar med Guds hjelp blir jag färdig att resa d. 5 augusti troligen öfver Köpenhamn och Stockholm.

  Tukholma Kööpenhamina Grancher
 • Jag börjar vantrifvas här och sörja öfver min förlorade sommar – att ej ha fått måla en enda tafla ute för alla dessa förbaskade brödfödo beställningar och porträtt det är hårdt.

 • Med en tafla nyligen såld till Hodges 2500 klubbade jag mina björnar här och har nu bara skräddaren att betala.

  Hodges
 • Jag skickar på försök mina aqvareller per poste rullade till Andersson och ber honom göra ramar ifall Kejsarn kommer till Willmanstrand först den 8de som det hette först. Den 27 är ju i öfvermorgon och d. 3 år Kejsrinnans födelsedag – det kunde ju således hända att de skjuta upp lägerbesöket. –

  Lappeenranta Maria Fjodorovna Alexander III Andersson
 • Här ser allt redan såder sommarslarfvigt faneradt och litet vissnadt ut – gatorna äro smutsigare än vanligtoch menniskorna kläda sig som det passar – la saison est finie.

 • Jag längtar till litet hvila hemma och skall sedan ta ihop med Snoilsky på allvar – Hvar skall jag få modeller? Jag har lust att annonsera så snart jag kommer till Hfors.

  Helsinki Carl Snoilsky
 • Nej Enckell påminner mig om att tiden är långt liden och jag måste ha luft innan middagen. Jag låter derför mitt måleri vara och rymmer

  Magnus Enckell
 • farväl, må väl och Gud vare med Er. Jag är så glittrande glad vid tänken att inom 14 dagar få se er, om allt går väl.

 • Ellan har telegraferat till fru Runeberg om den der engelska guvernanten – således reser hon, med Runebergs den 29 och är i Finland (Åbo) den 4 augusti.

  Suomi Turku Lina Runeberg Ellan de la Chapelle N.N.