Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

militärer (personer) hotellit junat kuolema lapset (perheenjäsenet) matkustaminen sää seuraelämä

Stockholm 2 okt 91 fredag
Älskade Mamma,
I går skref jag till Ellan och bad henne
läsa brefvet för Mamma. – Sedan dess har
Jag träffat Gunnar Berndtson på gatan
och Alexander Leuhusen här i trappor-
na, ty han bor här i Skandia. Han
var nu mycket lik, och tycktes glad
att träffa mig. Som Mamma
kanske
vet är
John Ahlberg död – jag visste det
ej och ville ej fråga dem om det var
nu detta skett eller för länge sedan –
sorgflor buro de båda två. Tante
Leuhusen kommer ej upp nu, men har
mycket stor lust att komma till Fin-
land i nästa sommar. Mobeck
lär vara kryare och ungdomligare till
sinnes än någonsin förut. Gustaf
L. är officer
vid
Kavalleriskolan på Ladugårds
Alexander Leuhusen & Signe Törnebladh be helsa Er alla tusen gånger

gärdet men han har "oläsligt" denna
vecka och kan således ej komma.
Kanske reser jag med Reinhold
ut morgon. – I går var middagen
hos Millets. fröken Törnebladh
Mr Thomas med fru, en fransk
markis och do baron de la Chapelle
från legationen, Palmes, en fransk
resande som jag träffat för 7 år sen
i Paris och som kände igen mig i
Millets trappa, Scholander och några
andra. Jag kände mig så innerligen
hemmastadd på fransk botten. Det
var icke en person de talade om,
inte en sak som jag ej var
fullkomligt inne i. – Millet
sjelf är mycket rolig – hans fru
spelar bra piano. Der gjordes

mycket Musik, och Oläsligt var
derigenom litet utom – Signe
sjöng. oläsligt doux oläsligt m.m. Hon såg
mycket bra ut i går och var
Så väl klädd. Hon frågade så mycket
om er, om Haiko, om Bertha, och
sade att hon hade ett så förtjusan-
de minne af Eder alla, och bara
längtade att komma ditöfver
igen. I dag har jag varit ute på
Skeppsholmen för att teckna – jag
såg mera än jag ritade, så allde-
les förtjusande vackert var det
derute. Stockholm har aldrig före
fallit mig få vackert som nu.
Vädret är också öfver all
beskrifning herrligt. I dag är
jag med Zorn, R. Bergh, Strind
berg m. fl. hos Palmes på Djursholm

Nu fick jag påminnelse från
P. att ej försumma tåget. –
Måtte Ni allesamman få
vara friska under denna tid.
Postförbindelsen är ändå dålig
oss emellan och jag är ofta
orolig öfver att ni ej skall ha
det bra på ett eller annat
sätt. Skrif – troligen stannar
Jag hela nästan vecka ut
här är så ryslig mycket att göra –
Stenbocks kurir beundras likaså
Kristinas död.
farväl helsa alla, tacka för Kicki
bref och krama den älskade lilla
grisen på mina vägnar. Hjertliga
helsningar till Eder alla genom Mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • I går skref jag till Ellan och bad henne läsa brefvet för Mamma. – Sedan dess har Jag träffat Gunnar Berndtson på gatan och Alexander Leuhusen här i trapporna, ty han bor här i Skandia. Han var nu mycket lik, och tycktes glad att träffa mig. Som Mamma kanske vet är John Ahlberg död – jag visste det ej och ville ej fråga dem om det var nu detta skett eller för länge sedan – sorgflor buro de båda två. Tante Leuhusen kommer ej upp nu, men har mycket stor lust att komma till Finland i nästa sommar. Mobeck lär vara kryare och ungdomligare till sinnes än någonsin förut. Gustaf L. är officer vid Kavalleriskolan på Ladugårdsgärdet men han har "oläsligt" denna vecka och kan således ej komma. Kanske reser jag med Reinhold ut morgon. –

  Suomi Hôtel Skandia Kavalleriskolan Ladugårdsgärdet Alexandra Edelfelt Adelaide Leuhusen Gunnar Berndtson Johan Georg Ahlberg Eljert Edvard Mobeck Gustaf Leuhusen Alexander Leuhusen Reinhold Leuhusen Ellan de la Chapelle
 • I går var middagen hos Millets. fröken Törnebladh Mr Thomas med fru, en fransk markis och do baron de la Chapelle från legationen, Palmes, en fransk resande som jag träffat för 7 år sen i Paris och som kände igen mig i Millets trappa, Scholander och några andra. Jag kände mig så innerligen hemmastadd på fransk botten. Det var icke en person de talade om, inte en sak som jag ej var fullkomligt inne i. – Millet sjelf är mycket rolig – hans fru spelar bra piano. Der gjordes mycket Musik, och Oläsligt var derigenom litet utom – Signe sjöng. oläsligt doux oläsligt m.m. Hon såg mycket bra ut i går och var Så väl klädd. Hon frågade så mycket om er, om Haiko, om Bertha, och sade att hon hade ett så förtjusande minne af Eder alla, och bara längtade att komma ditöfver igen.

  Signe Maria Törnebladh Millet Millet Thomas Thomas N.N. de la Chapelle
 • I dag har jag varit ute på Skeppsholmen för att teckna – jag såg mera än jag ritade, så alldeles förtjusande vackert var det derute. Stockholm har aldrig förefallit mig få vackert som nu. Vädret är också öfver all beskrifning herrligt.

  Skeppsholmen
 • I dag är jag med Zorn, R. Bergh, Strindberg m. fl. hos Palmes på Djursholm Nu fick jag påminnelse från P. att ej försumma tåget. –

  Djursholm August Strindberg Hanna von Born Anders Zorn Sven Palme Richard Bergh
 • Måtte Ni allesamman få vara friska under denna tid. Postförbindelsen är ändå dålig oss emellan och jag är ofta orolig öfver att ni ej skall ha det bra på ett eller annat sätt. Skrif – troligen stannar Jag hela nästan vecka ut här är så ryslig mycket att göra – Stenbocks kurir beundras likaså Kristinas död.

  Kristina Magnus Stenbock Henrik Hammarberg
 • farväl helsa alla, tacka för Kicki bref och krama den älskade lilla grisen på mina vägnar.

  Erik Edelfelt
 • Hjertliga helsningar till Eder alla

 • Alexander Leuhusen & Signe Törnebladh be helsa Er alla tusen gånger

  Alexander Leuhusen Alexander Leuhusen Signe Maria Törnebladh