Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

ateriat kuninkaalliset lämpö lapset (perheenjäsenet) laulajat linnat näyttelyt prinssit seuraelämä talous uni väsymys

Stockholm tisdag
20 Okt 91
Älskade Mamma
Tusen tack för de goda underrättelser
na. Jag är så innerligen glad
och tacksam för att ni äro friska
och raska allesamman, inklusive
pojken, som ju tycks må ypperligt.
Porträttet blir bra – men hvad
betalningen beträffar, så hos ingen-
ting blifvit bestämdt aftaladt –
Celsing frågade mig för längesedan
mina priser och jag sade 2000 fr. för
ett bröststycke nu är ju detta litet
större och jag hoppas att jag kan
få mera för det. Med prinsen
sjelf har det ej varit fråga om
något pris. – Nej, ingen tafla
fick jag såld i München, men Mam-
ma skall ej tappa kuraget – det
Kristina på dödsbädden anse alla vara rigtigt bra här. Jag har
ritat några små till Amaryllis och Svensksund.

2. Oljetafla "Valescure med Esterel-
bergen (Provence)
röda berg, fyrkantig duk; ram 800
mk.
3. provencaliskt landskap (om
ram, enkel och billig kan fås) 600 mk.
denna duk har blåa berg och en pinie i förgrund
4 (om ni tror att det icke väcker för
mycken ond blod) – By i Tavastland.
Gubben och pojken vid Grinden 2000 mk.
– Jag är rätt trött af att ha
målat stående hela dagen.
Dessutom har jag sofvit illa nu
en längre tid. Jag känner mig
emellertid lifvad för att måla –
Senaste lördag var jag på middag
en petit comité hos Celsings. De
ha en massa vackra saker från
Sparreholm, ehuru de genom "Gustafs"
dåliga Spekulationer förlorat detta
herrliga gods. – Om torsdag är jag
bjuden till Palmes om lördag till

vore ändå för galet om ej
lyckan, också den ekonomiska
lyckan skulle börja le emot
mig nu då hon så länge visat
mig sura miner. – Af Geber
får jag pengar och snart får
jag för också från Paris, Bulla,
Så snart jag skickar honom
taflorna.
Nu om Järnefeltska saken:
jag skickar dit upp: 1º de
3 inramade aqvarellerna, à 2400 frcs
hvarje.
I Marin (medelhafvet
I blommande frukträd (februari, Italien)
III Olivträd
skulle någon Sätt dessutom i ram (Helsing
forsaqvarellen) aqvarellen från Genua
Palazzo Doria, eller den gröna
från Provence, med en Cypress, hvilken
ni anser mera säljbar.

Millets med prins Eugén, Zorns, och
fröken Törnebladh. Signe T. skall den
2dra November resa af till Paris för
att egna sig åt sång – elev af Mme
Artôt, hos hvilken hon får bo. Menniskor
na tvifla på hennes framtid som
sångerska, men hon sjelf är mycket
deciderad och tror att det skall
gå. Millets ha nog försökt måla
framtiden dyster för henne, men hon
vill ändå försöka. Mme Millet håller
mycket af fröken Törnebladh. Hanna
Palme har jag ej sett på en evighet.
Jag är hela dagen i arffurstens palats
der jag eldar i de gamla Gustavianska
kaminerna så att panelningarna
skrika (der har ej varit eldadt i den
våningen på 20 år. Kl. ½ 9 börjar jag
kl. 10 äter jag frukost med två prinsar
af blodet och ryttmästar Nyblæus
och kl. 12 går prins Carl – God natt
helsa alla tusen, tusen gånger hjertligt
från Mammas Atte
Snoilsky gaf ett särtryck af Svensksund till Bertha (med dedicace) – hon får
det då jag kommer.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Tusen tack för de goda underrättelserna. Jag är så innerligen glad och tacksam för att ni äro friska och raska allesamman, inklusive pojken, som ju tycks må ypperligt.

  Erik Edelfelt
 • Porträttet blir bra – men hvad betalningen beträffar, så hos ingenting blifvit bestämdt aftaladt – Celsing frågade mig för längesedan mina priser och jag sade 2000 fr. för ett bröststycke nu är ju detta litet större och jag hoppas att jag kan få mera för det. Med prinsen sjelf har det ej varit fråga om något pris. –

  Carl Gustaf Herman Celsing
 • Nej, ingen tafla fick jag såld i München, men Mamma skall ej tappa kuraget – det vore ändå för galet om ej lyckan, också den ekonomiska lyckan skulle börja le emot mig nu då hon så länge visat mig sura miner. – Af Geber får jag pengar och snart får jag för också från Paris, Bulla, Så snart jag skickar honom taflorna.

  Pariisi München Alexandra Edelfelt Joseph Bulla Hugo Geber
 • Nu om Järnefeltska saken: jag skickar dit upp: 1º de 3 inramade aqvarellerna, à 2400 frcs hvarje. I Marin (medelhafvet I blommande frukträd (februari, Italien) III Olivträd skulle någon Sätt dessutom i ram (Helsingforsaqvarellen) aqvarellen från Genua Palazzo Doria, eller den gröna från Provence, med en Cypress, hvilken in anser mera säljbar. 2. Oljetafla "Valescure med Esterelbergen (Provence) röda berg, fyrkantig duk; ram 800 mk. 3. provencaliskt landskap (om ram, enkel och billig kan fås) 600 mk. denna duk har blåa berg och en pinie i förgrund 4 (om ni tror att det icke väcker för mycken ond blod) – By i Tavastland. Gubben och pojken vid Grinden 2000 mk.

  Eero Järnefelt
 • – Jag är rätt trött af att ha målat stående hela dagen. Dessutom har jag sofvit illa nu en längre tid. Jag känner mig emellertid lifvad för att måla –

 • Senaste lördag var jag på middag en petit comité hos Celsings. De ha en massa vackra saker från Sparreholm, ehuru de genom "Gustafs" dåliga Spekulationer förlorat detta herrliga gods. –

  Sparreholm Gustaf Herman Celsing Ulrika Amalia Fredrika Virginia Celsing
 • Om torsdag är jag bjuden till Palmes om lördag till Millets med prins Eugén, Zorns, och fröken Törnebladh. Signe T. skall den 2dra November resa af till Paris för att egna sig åt sång – elev af Mme Artôt, hos hvilken hon får bo. Menniskorna tvifla på hennes framtid som sångerska, men hon sjelf är mycket deciderad och tror att det skall gå. Millets ha nog försökt måla framtiden dyster för henne, men hon vill ändå försöka. Mme Millet håller mycket af fröken Törnebladh.

  Pariisi Désirée Artôt Hanna von Born Eugen Anders Zorn Sven Palme Signe Maria Törnebladh Emma Zorn Millet Millet
 • Hanna Palme har jag ej sett på en evighet.

  Hanna von Born
 • Jag är hela dagen i arffurstens palats der jag eldar i de gamla Gustavianska kaminerna så att panelningarna skrika (der har ej varit eldadt i den våningen på 20 år. Kl. ½ 9 börjar jag kl. 10 äter jag frukost med två prinsar af blodet och ryttmästar Nyblæus och kl. 12 går prins Carl –

  Arvfurstens palats Carl Eugen Nyblaeus
 • God natt helsa alla tusen, tusen gånger hjertligt

 • Kristina på dödsbädden anse alla vara rigtigt bra här. Jag har ritat några små till Amaryllis och Svensksund.

  Svensksund Kristina
 • Snoilsky gaf ett särtryck af Svensksund till Bertha (med dedicace) – hon får det då jag kommer.

  Svensksund Carl Snoilsky Berta Edelfelt