Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

guldbröllop skolan (fenomen) förorter avioliitto hotellit juutalaiset kuninkaalliset kuvitus kylmyys lapset (perheenjäsenet) lumi musiikki näyttelijät politiikka postimerkit sää sade säveltäjät seuraelämä taudit teatteritaide vuodenajat ylioppilaat

Köpenhamn 7 maj 92
Älskade Mamma,
Just nu fick jag Berthas bref och ser deraf
till min rigtiga sorg att Mamma skrifvit
till mig 6 gånger sedan min afresa. Af
dessa 6 bref har jag fått endast 2 d.v.s.
ett bref och ett brefkort – Har de gått
öfver Ryssland, ha de troligen försvunnit
i obekanta ödet, såsom mitt ett bref till
Otto Benzon – och hvad det är ledsamt.
Att jag ej skrifvit kommer af en högst
bedröflig oföretagsamhet och sedan af en
mycket strängt sysselsättning och en genom
boandet i Rosenvænget, mycket komplicerad
existens. De här resorna ha tagit så mycket
tid och krafter af mig att jag ordentligt bedt
Krohn om att få flytta på hôtel. Denna
proposition togs emellertid mycket illa upp.
Nu vill det dessutom så illa till, att vädret
är alldeles ohyggligt kallt som i November
blåsigt, regnigt, så att man bara har obehag
af att bo i en villastad. Det märker nog
fru Krohn också, och barnen, som alla dar
skola gå till skolan, men Krohn har nu en-
gång för alla fått i sitt hufvud att det
är bättre att bo här tidigt på våren.
Tänk i går snöade det – i dag är det
Krohn och Coquelin be helsa eder alla.

1, säger 1 grad varmt, med isande
vind och snöblandadt regn. Jo det
märks nog att vi äro "im wunderschönes
monat Mai". Att detta elände inverkar
på allt görande och låtande är klart –
mitt rum är oeldadt, såsom öfverallt
utomlands, och jag har sällan tillfälle
att skrifva härnere – Krohn skall skrifva
en afhandling i någon konstfråga och
barnen behöfva 2 bord till sina lexor.
Som en galning arbetade jag de sista da-
garna på fru Holmblads porträtt – det
blef färdigt så att hon kunde resa
torsdag afton. D. v. s. Jag har ännu
litet (2 dagars) arbete – på kostymen,
men hufvud och händer äro färdiga – så
kom Coquelin – aldrig har jag sett en menniska
så modlös som han – alls ej densamma
som i Hfors. Det hade gått dåligt i Skandi-
navien, isynnerhet i Göteborg, men
här var det under all kritik. Här
har han så litet folk att hvar dag
kostar honom 2000, två tusen frcs.
– "Ett quand je oläsligt que je n'etais pas
content – Helsingfors, et c'était
admirable à coté de oläsligt!! suckade
han. Jag han ej förstå huru de äro

så likgiltiga för honom här. – Quelle
humiliation suckade han och vred
sina händer – I Wiborg hade han haft
2500 marks inkomst – här har han
ej en enda dag haft 1000 kronor.
Det var sorgligt att se salen – nästan
tom. Jag hade som vanligt fribiljett.
Nå teatern, en förstadsteater är
också usel, och ingen snobbig köpen-
hamnarne sätter sin fot dit. Arkadia
är ett himmelrike deremot. Ingen an-
nan stod att fås. Fru Hartman också
förtviflad, – men hvad gör det henne
hon har jag sitt höga gage i alla fall.
Krohn, Kröyer, Brandes skämmas
för landsmännen, hvilkas tankar bara
röra sig om "en eneste ting" – guldbröllopet
och biljetter till de 3, 4, fester som i anledning
deraf skola ges. Prinsessan Marie
Coquelins landsmaninna har tröstat
honom och skrifvit ett charmant bref.
talat med honom, och sökt förklara
saken 1º genom teaterns brist på prestige
2º genom guldbröllopet. Emellertid
började vi måla skizzen af C. i går
jag har målat hela dagen i dag
och i morgon är den färdig hoppas
jag. – Fru Hartman beklagade sig öfver

Skandinavien, sin mörka framtid (hon blir
således ej grefvinna, tycks det) öfver de
franska kamraternas elakhet (utom Coque-
lins). C. frågade genast efter Mamma,
Annie och B. Ellan och pojken, och
nu
tyckes
Hfors stå för honom i den herrligaste
dager, förgyldt af minnet. Beklagligtvis
har han kontrakt som binder honom
både här och i Hamburg vid teatrarna – annars
skulle han genast fara till England, säger
han. Af all denna jämmer, af force-
radt arbete och af det jägtände lifvet
samt af den gräsliga väderleken
har jag blifvit hvad på danska kallas
"foraset" – bör ej öfversättas med
utasad utan med förslöad. Det
värsta är att ett dylikt väder rasar
hela Europa rundt. I Paris är det
fasligt också. I nästan vecka blir
det väl bättre och då reser jag dit
ned. Ledsamt var det att jag missta-
git mig på vernissagedagen, som
är i dag d. 7de – det hade varit
så roligt att vara der om mina
taflor se skapliga ut, hvilket jag
allt starkare betviflar. – Krohn
är så förfärligt upptagen af alla
möjliga saker att jag ej sammanlagdt

fått tala 100 ord med honom sedan
jag kom. Han tar lifvet af sig
det är intet ett sätt att tala, utan
ett faktum. Detta verksamhetsbegär
är något sjukligt. Utom de många
repetitionerna dagligen bestyr han
om kostymer, peruker, belysning
allt till baletten d. 26, dessutom
om teaterns ombyggning (delvis)
räkenskaper, korrespondens, instudering
af nya stycken (för nästan år!!) – Är
han ej redan öfveransträng så blir
han det snart. Han reser in till staden
kl. 1/2 9 om morgnarna, och kommer
tillbaka kl. 9 om aftonen, ofta kl.
11, 12 och 1 – häromdagen hade de
repetition kl. 12 på natten och då kom
han hem kl. 4 på morgonen. Nu har
jag ändtligen kommit så långt
att jag sagt nej till 3 middagsbjudnin
gar och likaså till Teatern – jag får
således sofva i natt, för att med
friska krafter ta i med Coquelin i mor-
gon. På ett studentspektakel och på
en middag hos Alfred Benzon, gift med
Hanna Bissen, har jag emellertid varit.

denna vecka, likasom på 1 Coquilins
föreställning, der jag led på Coqullins
vägnar alldeles förtvifladt. Att
det är sista gången C. kommer till
Skandinavien det är säkert och
då var det ju bra att vi voro hyggliga
emot honom i Hfors. Det lilla porträttet
som Rabbin i l'Ami oläsligt blir rätt
litet tror jag – Det är bara 20 centimeter
högt, hela duken. Jag
har målat uppe hos
Krohn, på Teatern, der
Svendsen sitter i rummet
bredvid och komponerar.
– fru Holmblads porträtt
är i pastell, rätt raskt
gjort vackert i färgen
och elegant – för elegant
tycker jag och icke rigtigt
likt, såsom jag nu känner
henne, men de äro sjelf förtjusta, och
det är ju redan mycket. De säga
att ingen dansk målare skulle ha
kunnat göra henne så bra. Hon
är framstäld i malvafärgad, decolleterad
sidenklädning, med fond af rummet
Larsson har gjort en aqvarell i Gborg af C. som Petruccio – den är mycket bra och lik.

och en fil af våningen sålunda:
En hel massa menniskor
har jag träffat af
den litterära och
konstnärliga verlden.
Skram behagar mig
mycket – Edvard
Brandes icke just.
han är så der jud-
säker och ser så
otreflig ut. Georg
Brandes har i all
sin fulhet något
mera sympathiskt för mig. Kröyer
företer det sorgligt skådespelet af
en konstnär, som genom att gifta
sig med en intrigant och hersklysten
målarinna, långt ifrån att ha kunnat
höja henne till sin konstnärliga nivå,
sjunkit ned till hennes. Kröyer, förr
så kraftigt och brutal, alltid gedigen
och dugtig målare nu som en mamsell –
han är blind tror jag – åtminstone
har han något fel på ögonen. Ingen vå-

gar säga honom sanningen – för
resten rådfråga han endast sin gemål
som han afgudar. Hon har broillerat
honom med alla hans vänner –
det är ett elände. Säg Bertha att
Tuxens icke äro i Köpenhamn.
När jag kommer till Paris skall jag
mycket snart söka upp Sophie
Perrot. Jag är rädd att jag på
den korta tiden jag har att vara der
ej får tag i alla mina vänner och
kunder. – Ack hvad jag är orolig för
hur det skall gå dernere i Paris i
dag – Just nu fick jag Mam-
mas rekommenderade bref. Tusen
tack. Alla bref öfver Ryssland
tyckas vara bortstulna. Jag har bara
fått ett som gått öfver Sverige. Hvad
är det? Hvad betyder det. Usch
hvad det är tråkigt i alla fall.
Kanske böra brefven som gå öfver
Ryssland ha ryska frimärken
ta reda på det för all del. Helsa
alla hjertligt från mig. Jag skrifver
snart till Ellan och Bertha – Gud vare med Er alla Mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Just nu fick jag Berthas bref och ser deraf till min rigtiga sorg att Mamma skrifvit till mig 6 gånger sedan min afresa. Af dessa 6 bref har jag fått endast 2 d.v.s. ett bref och ett brefkort – Har de gått öfver Ryssland, ha de troligen försvunnit i obekanta ödet, såsom mitt ett bref till Otto Benzon – och hvad det är ledsamt. Att jag ej skrifvit kommer af en högst bedröflig oföretagsamhet och sedan af en mycket strängt sysselsättning och en genom boandet i Rosenvænget, mycket komplicerad existens. De här resorna ha tagit så mycket tid och krafter af mig att jag ordentligt bedt Krohn om att få flytta på hôtel. Denna proposition togs emellertid mycket illa upp.

  Venäjä Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Berta Edelfelt Otto Benzon
 • Nu vill det dessutom så illa till, att vädret är alldeles ohyggligt kallt som i November blåsigt, regnigt, så att man bara har obehag af att bo i en villastad. Det märker nog fru Krohn också, och barnen, som alla dar skola gå till skolan, men Krohn har nu engång för alla fått i sitt hufvud att det är bättre att bo här tidigt på våren.

  Pietro Krohn Emilie Krohn Mario Krohn Michaela Krohn
 • Tänk i går snöade det – i dag är det 1, säger 1 grad varmt, med isande vind och snöblandadt regn. Jo det märks nog att vi äro "im wunderschönes monat Mai". Att detta elände inverkar på allt görande och låtande är klart – mitt rum är oeldadt, såsom öfverallt utomlands, och jag har sällan tillfälle att skrifva härnere – Krohn skall skrifva en afhandling i någon konstfråga och barnen behöfva 2 bord till sina lexor.

  Pietro Krohn Mario Krohn Michaela Krohn
 • Som en galning arbetade jag de sista dagarna på fru Holmblads porträtt – det blef färdigt så att hon kunde resa torsdag afton. D. v. s. Jag har ännu litet (2 dagars) arbete – på kostymen, men hufvud och händer äro färdiga –

  Anna Dorothea Holmblad
 • så kom Coquelin – aldrig har jag sett en menniska så modlös som han – alls ej densamma som i Hfors. Det hade gått dåligt i Skandinavien, isynnerhet i Göteborg, men här var det under all kritik. Här har han så litet folk att hvar dag kostar honom 2000, två tusen frcs. – "Ett quand je oläsligt que je n'etais pas content – Helsingfors, et c'était admirable à coté de oläsligt!! suckade han. Jag han ej förstå huru de äroså likgiltiga för honom här. – Quelle humiliation suckade han och vred sina händer – I Wiborg hade han haft 2500 marks inkomst – här har han ej en enda dag haft 1000 kronor. Det var sorgligt att se salen – nästan tom. Jag hade som vanligt fribiljett. Nå teatern, en förstadsteater är också usel, och ingen snobbig köpenhamnarne sätter sin fot dit. Arkadia är ett himmelrike deremot. Ingen an-nan stod att fås. Fru Hartman också förtviflad, – men hvad gör det henne hon har jag sitt höga gage i alla fall. Krohn, Kröyer, Brandes skämmas för landsmännen, hvilkas tankar bara röra sig om "en eneste ting" – guldbröllopet och biljetter till de 3, 4, fester som i anledning deraf skola ges. Prinsessan Marie Coquelins landsmaninna har tröstat honom och skrifvit ett charmant bref. talat med honom, och sökt förklara saken 1º genom teaterns brist på prestige 2º genom guldbröllopet.

  Viipuri Helsinki Pohjoismaat Göteborg Pietro Krohn Marie Georg Brandes Benoît Constant Coquelin Peder Severin Krøyer Helena Hartman-Cederström
 • Emellertid började vi måla skizzen af C. i går jag har målat hela dagen i dag och i morgon är den färdig hoppas jag. –

  Benoît Constant Coquelin
 • Fru Hartman beklagade sig öfver Skandinavien, sin mörka framtid (hon blir således ej grefvinna, tycks det) öfver de franska kamraternas elakhet (utom Coquelins).

  Pohjoismaat Benoît Constant Coquelin Helena Hartman-Cederström
 • C. frågade genast efter Mamma, Annie och B. Ellan och pojken, och nu tyckes Hfors stå för honom i den herrligaste dager, förgyldt af minnet. Beklagligtvis har han kontrakt som binder honom både här och i Hamburg vid teatrarna – annars skulle han genast fara till England, säger han.

  Helsinki Englanti Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Benoît Constant Coquelin Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Af all denna jämmer, af forceradt arbete och af det jägtände lifvet samt af den gräsliga väderleken har jag blifvit hvad på danska kallas "foraset" – bör ej öfversättas med utasad utan med förslöad. Det värsta är att ett dylikt väder rasar hela Europa rundt. I Paris är det fasligt också. I nästan vecka blir det väl bättre och då reser jag dit ned.

  Pariisi Eurooppa
 • Ledsamt var det att jag misstagit mig på vernissagedagen, som är i dag d. 7de – det hade varit så roligt att vara der om mina taflor se skapliga ut, hvilket jag allt starkare betviflar. –

 • Krohn är så förfärligt upptagen af alla möjliga saker att jag ej sammanlagdtfått tala 100 ord med honom sedan jag kom. Han tar lifvet af sig det är intet ett sätt att tala, utan ett faktum. Detta verksamhetsbegär är något sjukligt. Utom de många repetitionerna dagligen bestyr han om kostymer, peruker, belysning allt till baletten d. 26, dessutom om teaterns ombyggning (delvis) räkenskaper, korrespondens, instudering af nya stycken (för nästan år!!) – Är han ej redan öfveransträng så blir han det snart. Han reser in till staden kl. 1/2 9 om morgnarna, och kommer tillbaka kl. 9 om aftonen, ofta kl. 11, 12 och 1 – häromdagen hade de repetition kl. 12 på natten och då kom han hem kl. 4 på morgonen.

  Pietro Krohn
 • Nu har jag ändtligen kommit så långt att jag sagt nej till 3 middagsbjudningar och likaså till Teatern – jag får således sofva i natt, för att med friska krafter ta i med Coquelin i morgon.

  Benoît Constant Coquelin
 • På ett studentspektakel och på en middag hos Alfred Benzon, gift med Hanna Bissen, har jag emellertid varit.denna vecka, likasom på 1 Coquilins föreställning, der jag led på Coqullins vägnar alldeles förtvifladt. Att det är sista gången C. kommer till Skandinavien det är säkert och då var det ju bra att vi voro hyggliga emot honom i Hfors.

  Helsinki Pohjoismaat Benoît Constant Coquelin Johanna Bissen Alfred Benzon
 • Det lilla porträttet som Rabbin i l'Ami oläsligt blir rätt litet tror jag – Det är bara 20 centimeter högt, hela duken. Jag har målat uppe hos Krohn, på Teatern, der Svendsen sitter i rummet bredvid och komponerar.

  Pietro Krohn Johan Svendsen
 • – fru Holmblads porträtt är i pastell, rätt raskt gjort vackert i färgen och elegant – för elegant tycker jag och icke rigtigt likt, såsom jag nu känner henne, men de äro sjelf förtjusta, och det är ju redan mycket. De säga att ingen dansk målare skulle ha kunnat göra henne så bra. Hon är framstäld i malvafärgad, decolleterad sidenklädning, med fond af rummet och en fil af våningen sålunda:

  Anna Dorothea Holmblad Andreas Julius Lauritz Holmblad
 • Larsson har gjort en aqvarell i Gborg af C. som Petruccio – den är mycket bra och lik.

  Göteborg Carl Larsson Benoît Constant Coquelin
 • En hel massa menniskor har jag träffat af den litterära och konstnärliga verlden. Skram behagar mig mycket – Edvard Brandes icke just. han är så der judsäker och ser så otreflig ut. Georg Brandes har i all sin fulhet något mera sympathiskt för mig.

  Georg Brandes Edvard Brandes Skram
 • Kröyer företer det sorgligt skådespelet af en konstnär, som genom att gifta sig med en intrigant och hersklysten målarinna, långt ifrån att ha kunnat höja henne till sin konstnärliga nivå, sjunkit ned till hennes. Kröyer, förr så kraftigt och brutal, alltid gedigen och dugtig målare nu som en mamsell – han är blind tror jag – åtminstone har han något fel på ögonen. Ingen vågar säga honom sanningen – för resten rådfråga han endast sin gemål som han afgudar. Hon har broillerat honom med alla hans vänner – det är ett elände.

  Peder Severin Krøyer Marie Krøyer
 • Säg Bertha att Tuxens icke äro i Köpenhamn.

  Berta Edelfelt Laurits Tuxen Charlotte Pauline Ursule Tuxen
 • När jag kommer till Paris skall jag mycket snart söka upp Sophie Perrot. Jag är rädd att jag på den korta tiden jag har att vara der ej får tag i alla mina vänner och kunder. – Ack hvad jag är orolig för hur det skall gå dernere i Paris i dag –

  Pariisi Sophie Perrot
 • Just nu fick jag Mammas rekommenderade bref. Tusen tack. Alla bref öfver Ryssland tyckas vara bortstulna. Jag har bara fått ett som gått öfver Sverige. Hvad är det? Hvad betyder det. Usch hvad det är tråkigt i alla fall. Kanske böra brefven som gå öfver Ryssland ha ryska frimärken ta reda på det för all del.

  Ruotsi Venäjä Alexandra Edelfelt
 • Helsa alla hjertligt från mig. Jag skrifver snart till Ellan och Bertha – Gud vare med Er alla

  Berta Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Krohn och Coquelin be helsa eder alla.

  Pietro Krohn Benoît Constant Coquelin