Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

hetta helluntai höyrylaivat kesä lämpö maaseutu matkat matkustaminen metsät retket sää sähkeet taudit tavaratalot vuodenajat

Köpenhamn pingstafton 4
Juni 1892
Älskade Mamma,
Om jag än under denna min utrikes
resa ofta fått vänta onaturligt länge
på bref, så hade jag i dag den stora
glädjen att få ett bref af mam-
ma skrifvet d. 1sta på aftonen – således
icke 3 dagar gammalt. Den sköna
sommarn med dess förenkling af
lifvet och alla dess förhållanden
är således kommen – kommunikatio
nerna äro lättare och jag tycker mig
vara mindre långt borta från Er.
Senare på dagen fick jag ett annat
bref af Mamma skrifvet d. 28 och
adresseradt till Paris. I båda ser jag
att ni alla må bra, Gud ske lof der-
för. Ja, jag hade energin att
ruska mig lös från Paris, men
det var icke min viljekraft allena,
det var också utsigten att smälta
bort i den ohyggliga hettan der, som
satt fast i mig. Det var 34º i ateliern

en dag, och det var litet för varmt
för mig – så varmt jag än älskar
att ha det. Mitt butikgående blef
derför icke rigtigt så omsorgsfullt
som jag hade önskat. Sista dagen
Måndagen, var jag ändå 1 timme
i Bon Marché och lika länge i Louvren
på e. m
– Tisdag 7 Så galet det än låter
så har jag ej fått tid att fortsätta
brefvet. Krohn har nämligen genom
sin balett och theateradministration
fått ett temmeligen despotiskt sätt
att befalla öfver sin närmaste om-
gifnings görande och låtande så
i går t ex. Schous hade bjudit
på en skovtur med matkorgar och
jag hade hvarken tid eller lust, ty
jag hade velat fortsätta fru Krags porträtt
men det halp ej, jag måste med färden
tog 12 timmar och jag försökte att vara
vänlig och se glad ut ändå. Skulle

jag få tala med Krohn under
sådana dagar, så skulle jag gerna
uppoffra arbetet, men det är
ju icke möjligt – jag fick i stället
sitta och underhålla fru Schou, som är
litet förryckt (melankolisk) och som
ej förstår hvad jag säger, så danska
jag än försöker tala. Naturens skönhet
kan jag eller ej sätta värde på i sällskap.
De många utfärderna med Borns
Etters Albedinskys stå som något fasands
fullt för mitt minne. Bara faktum att
under en hel dag vara instängd i en
chur-a-banes eller en ångbåt med
ett dussin personer, vore de än ens bästa
vänner, är plågsamt för mig. Att ej få
ett ögonblick ensamhet eller ro eller
ren tankefrånvaro det är för mig den
största pina. – Pingstdagen var jag på
middag hos Pasteur. Frun har förlorat
sin mor och har den obehagligaste
process med brodren om arfvet. Hon
var djupt bedröfvad och han var
ej heller så glad. – Jag hoppas

ha fru Ks porträtt färdigt lördagen
den 12 – då reser jag till Stockholm
och telegraferar samtidigt till Ellan
och Er – Jag tycker att flickorna
i början af nästan vecka, omkr
d. 15 skulle komma till Stockholm
Gud vet när det Rydbergska porträttet
blir färdigt och jag skulle sjelf
behöfva litet tankedusch genom
att fara till Gripsholm eller Skokloster
och icke genast sätta mig ned till
ett porträtt igen. Ack om jag kunde
skjuta upp Rydberg. Det är rigtigt
farligt att tänka på denna som-
mar som igen går till porträtt målning
Mitt önskningsmål – en sommar, hemma.
från 1sta Juni till 15 September, det
skall jag då aldrig få i detta lifvet!
farväl älskade Mamma, tack
för brefvet och tack för Mammas
goda humör och välsignade, lifskraftiga
natur, min tröst i alla mulna faror och
soger. Helsa flickorna hjertligt från
Mammas
Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Om jag än under denna min utrikes resa ofta fått vänta onaturligt länge på bref, så hade jag i dag den stora glädjen att få ett bref af mamma skrifvet d. 1sta på aftonen – således icke 3 dagar gammalt. Den sköna sommarn med dess förenkling af lifvet och alla dess förhållanden är således kommen – kommunikationerna äro lättare och jag tycker mig vara mindre långt borta från Er. Senare på dagen fick jag ett annat bref af Mamma skrifvet d. 28 och adresseradt till Paris. I båda ser jag att ni alla må bra, Gud ske lof derför.

  Pariisi Alexandra Edelfelt
 • Ja, jag hade energin att ruska mig lös från Paris, men det var icke min viljekraft allena, det var också utsigten att smälta bort i den ohyggliga hettan der, som satt fast i mig. Det var 34º i ateliernen dag, och det var litet för varmt för mig – så varmt jag än älskar att ha det. Mitt butikgående blef derför icke rigtigt så omsorgsfullt som jag hade önskat. Sista dagen Måndagen, var jag ändå 1 timme i Bon Marché och lika länge i Louvren på e. M

  Pariisi
 • – Tisdag 7 Så galet det än låter så har jag ej fått tid att fortsätta brefvet. Krohn har nämligen genom sin balett och theateradministration fått ett temmeligen despotiskt sätt att befalla öfver sin närmaste omgifnings görande och låtande så i går t ex. Schous hade bjudit på en skovtur med matkorgar och jag hade hvarken tid eller lust, ty jag hade velat fortsätta fru Krags porträtt men det halp ej, jag måste med färden tog 12 timmar och jag försökte att vara vänlig och se glad ut ändå. Skulle jag få tala med Krohn under sådana dagar, så skulle jag gerna uppoffra arbetet, men det är ju icke möjligt – jag fick i stället sitta och underhålla fru Schou, som är litet förryckt (melankolisk) och som ej förstår hvad jag säger, så danska jag än försöker tala. Naturens skönhet kan jag eller ej sätta värde på i sällskap. De många utfärderna med Borns Etters Albedinskys stå som något fasandsfullt för mitt minne. Bara faktum att under en hel dag vara instängd i en chur-a-banes eller en ångbåt med ett dussin personer, vore de än ens bästa vänner, är plågsamt för mig. Att ej få ett ögonblick ensamhet eller ro eller ren tankefrånvaro det är för mig den största pina. –

  Pietro Krohn Emilie Krohn Albedinskij von Born Schou Schou
 • Pingstdagen var jag på middag hos Pasteur. Frun har förlorat sin mor och har den obehagligaste process med brodren om arfvet. Hon var djupt bedröfvad och han var ej heller så glad. –

  Jean Baptiste Pasteur Jeanne Pasteur Boutroux Boutroux
 • Jag hoppas ha fru Ks porträtt färdigt lördagen den 12 – då reser jag till Stockholm och telegraferar samtidigt till Ellan och Er – Jag tycker att flickorna i början af nästan vecka, omkr d. 15 skulle komma till Stockholm Gud vet när det Rydbergska porträttet blir färdigt och jag skulle sjelf behöfva litet tankedusch genom att fara till Gripsholm eller Skokloster och icke genast sätta mig ned till ett porträtt igen. Ack om jag kunde skjuta upp Rydberg. Det är rigtigt farligt att tänka på denna sommar som igen går till porträtt målning Mitt önskningsmål – en sommar, hemma. från 1sta Juni till 15 September, det skall jag då aldrig få i detta lifvet!

  Tukholma Gripsholm Skokloster slott Alexandra Edelfelt Viktor Rydberg Ellan de la Chapelle Frederike Krag
 • farväl älskade Mamma, tack för brefvet och tack för Mammas goda humör och välsignade, lifskraftiga natur, min tröst i alla mulna faror och soger. Helsa flickorna hjertligt

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt