Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

kesä kevät kukat kuninkaalliset lääkärit lämpö lapset (perheenjäsenet) prinssit sää seuraelämä taudit vuodenajat

Paris 25 april 1893
Älskade Mamma,
Annies bref låg här och väntade på mig då jag
kom tillbaka från min 3 dagars vistelse i St
Germain, dit doktorn skickat mig. Jag
har nämligen ännu ej sluppit min influenza
är förfärligt trött och nedslagen – darrar på
handen och kan ingenting göra, precis som
för 3 år sedan. – Detta torra, heta väder
med dam öfveralt, gjorde att jag hostade
något senaste vecka – doktorn bad mig derför
vistas i skogen utan att göra något under
3 dagar – det var ganska ledsamt – på
söndagen kom Chambure och förljufvade
min ensamhet. Jag har inga smärtor
egentligen – endast denna dödströtthet
och omöjligheten att arbeta gör mig alldeles
förtviflad. Min stora duk står här hvit

med några kritstreck på, och hotar att
icke bli påmålad, än mindre afslutad
här i Paris. Jag kan ej försöker
jag att teckna allvarsamt kommer
jag genast i en ångest och ett svett-
bad som gör mig alldeles galen. Måtte
det bli bättre – ty annars är hela
min Paris vistelse förfelad. Jag har
visserligen den magra trösten att ej vara
ensam i olyckan, ty halfva Paris är
influenzigt.
Det är mycket roligt att höra att Kiki
mår bra och att Ellan är jemförelsevis kry
der i ensamheten. Måtte kuren göra henne
godt. Vallery-Radot och min läkare Gauchas
säga att Ellan gjort rätt i att begagna
ett så radikalt medel, och att samma
kur mycket lofprisas af specialister.

Jag har så svårt att skrifva till Ellan
nu då jag vet att hon först om flere
veckor får läsa brefven. Så snart hon
får meddela sig med den yttre verlden
ber jag Mamma eller flickorna litet
berätta henne hvad jag upplefvat under
tiden. Jag hoppas bli menniska snart
nog igen – om jag bara finge tillbaka
min energi och arbetslust! – Jag
kan ej ens svara på de många bref
och bjudningar jag får. – Annie
skrifver att Mamma repar sig bra –
måtte Mamma nu bara vara rigtigt för-
sigtigt då isen går upp och de der
starka kalla vindarne igen börja spela.
I går, då jag satt här i min ensamhet
och grubblade, kom prins Eugen och
öfverraskade mig – Han är alldeles

Gallénsk nu, så till vida att han menar
att man bara skall vara hemma, ej vistas
i Paris, der konsten är förvekligad, lefva
naturligt o. s. v. – dessa dagar är det
många middagar med honom – i afton
är jag bjuden till honom – men jag vet
ej om jag går. Adèle Ehrnrooth har
skrifvit två skämtsamma bref – det
första utan adress (!) för att annonsera
hennes och Rosemaries ankomst och lust
att se mig med det snaraste. Jag förvånar
mig öfver en sådan lifslust – Gumman
har ju varit mycket sjuk hela vintern
– Det är så förargligt att vara så här
usel nu då vädret är så gudomligt – alla
dagar 25 à 28° i skuggan blommor öfverallt
precis som i Juli annars. Farväl älskade
Mamma, helsa alla hjertligt från
Mammas
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Annies bref låg här och väntade på mig då jag kom tillbaka från min 3 dagars vistelse i St Germain, dit doktorn skickat mig. Jag har nämligen ännu ej sluppit min influenza är förfärligt trött och nedslagen – darrar på handen och kan ingenting göra, precis som för 3 år sedan. – Detta torra, heta väder med dam öfveralt, gjorde att jag hostade något senaste vecka – doktorn bad mig derför vistas i skogen utan att göra något under 3 dagar – det var ganska ledsamt – på söndagen kom Chambure och förljufvade min ensamhet. Jag har inga smärtor egentligen – endast denna dödströtthet och omöjligheten att arbeta gör mig alldeles förtviflad.

  Emile de Chambure Alexandra Edelfelt
 • Min stora duk står här hvit med några kritstreck på, och hotar att icke bli påmålad, än mindre afslutad här i Paris. Jag kan ej försöker jag att teckna allvarsamt kommer jag genast i en ångest och ett svettbad som gör mig alldeles galen. Måtte det bli bättre – ty annars är hela min Paris vistelse förfelad. Jag har visserligen den magra trösten att ej vara ensam i olyckan, ty halfva Paris är influenzigt.

 • Det är mycket roligt att höra att Kiki mår bra och att Ellan är jemförelsevis kry der i ensamheten. Måtte kuren göra henne godt. Vallery-Radot och min läkare Gauchas säga att Ellan gjort rätt i att begagna ett så radikalt medel, och att samma kur mycket lofprisas af specialister. Jag har så svårt att skrifva till Ellan nu då jag vet att hon först om flere veckor får läsa brefven. Så snart hon får meddela sig med den yttre verlden ber jag Mamma eller flickorna litet berätta henne hvad jag upplefvat under tiden.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt René Vallery-Radot Ellan de la Chapelle Philippe Gaucher
 • Jag hoppas bli menniska snart nog igen – om jag bara finge tillbaka min energi och arbetslust! – Jag kan ej ens svara på de många bref och bjudningar jag får. –

 • Annie skrifver att Mamma repar sig bra – måtte Mamma nu bara vara rigtigt försigtigt då isen går upp och de der starka kalla vindarne igen börja spela.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • I går, då jag satt här i min ensamhet och grubblade, kom prins Eugen och öfverraskade mig – Han är alldeles Gallénsk nu, så till vida att han menar att man bara skall vara hemma, ej vistas i Paris, der konsten är förvekligad, lefva naturligt o. s. v. – dessa dagar är det många middagar med honom – i afton är jag bjuden till honom – men jag vet ej om jag går.

  Eugen Axel Gallén
 • Adèle Ehrnrooth har skrifvit två skämtsamma bref – det första utan adress (!) för att annonsera hennes och Rosemaries ankomst och lust att se mig med det snaraste. Jag förvånar mig öfver en sådan lifslust – Gumman har ju varit mycket sjuk hela vintern

  Adelaïde Ehrnrooth Rose-Marie Boije af Gennäs Rosemarie
 • – Det är så förargligt att vara så här usel nu då vädret är så gudomligt – alla dagar 25 à 28° i skuggan blommor öfverallt precis som i Juli annars.