Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
  • Kirjeet
  • Suomeksi käännetyt kirjeet
  • Tämä kirje

lääkärit lapset (perheenjäsenet) leikkikalut taudit

fredag 28. april. – Jag är ännu temmeligen stukad af influenzan, Doktorn
som just gick härifrån tröstade mig med att jag icke hade något
annat fel än just sviter af influenzan. Han undersökte mycket
noggrant hjerta, lungor, mage. Emellertid är det odrägligt att
ingenting kunna göra. Jag långleds och grämer mig öfver
min mer eller mindre misslyckade resa till Paris.
Huru har Ellan det nu? Jag. har en massa bref att
skrifva men jag får dem ej ur händerna.
Ingenting får jag ur händerna, för resten – det är odrägligt
fr. Isa G. har hemtat min tafla men lemnade ej någon adress
Adéle E. och R. M. Boye har jag träffat. Eländig som jag ännu är
kan jag ej vara dem till någonting nytta eller nöje –
Helsa Kiki – jag skulle så gerna skrifva till honom och skicka honom
Soldater – men för detta senare fordras att jag skall gå ut och söka
dem i boklådora och det kan jag inte nu. Farväl helsa
alla hjertligt från Mammas
Atte.

Madame A. d'Edelfelt
Alexandersgatan 26
Helsingfors
Finlande
par St Petersbourg.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö