Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

lämpö näyttelyt sää sairaalat taudit

Måndag 1sta maj – Tack för brefkortet – ännu har jag ej fått Berthas
utlofvade bref. Jag är mycket glad öfver att ni alla må
bra och att Ellan verkligen har nytta af sin stränga
kur. – Jag börjar nu bli alldeles bra och har
återigen begynt arbeta. Salongen vid Champs Elysées
är öppnad och jag var der i går en stund. Det ser verkli
gen ut som om måleriet stod still allt sedan verlds-
utställningen – inga nya uppslag – tvärtom en reaktion
mot det nya också på detta område får se om
vår salong vid Ch. de Mars blir bättre. I dag, 1sta maj,
har jag tänkt på er, på studentsången och på maj firnin-
gen der hemma. Här äro oläsligt så bortskämda med värme
att det förefaller kyligt i dag då det blott är 17° i skug
gan. Till Kiki har jag skickat några bilder i dag, det
kommer mera. – Skrif snart och ofta och låt flickor-
na skrifva då Mamma sjelf ej orkar. – Många tusen
helsningar från
Mammas
Atte

Madame A. d'Edelfelt
Alexandersgatan 26
Helsingfors
Finlande
par St Petersbuorg

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • – Tack för brefkortet – ännu har jag ej fått Berthas utlofvade bref.

  Berta Edelfelt
 • Jag är mycket glad öfver att ni alla må bra och att Ellan verkligen har nytta af sin stränga kur. –

  Ellan de la Chapelle
 • Salongen vid Champs Elysées är öppnad och jag var der i går en stund. Det ser verkligen ut som om måleriet stod still allt sedan verldsutställningen – inga nya uppslag – tvärtom en reaktion mot det nya också på detta område får se om vår salong vid Ch. de Mars blir bättre.

  Champs-Élysées Champ de Mars
 • Till Kiki har jag skickat några bilder i dag, det kommer mera. –

  Erik Edelfelt
 • Skrif snart och ofta och låt flickorna skrifva då Mamma sjelf ej orkar. –

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt