Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

fjäll (ytformer) skeppsbrott kemi sanatorier fotografiskt uttryck militärer (personer) sommarvillor junat juomat kartanot linnat lumi maaseutu matkat matkustaminen näyttelyt ravintolat ruoka talvi taudit vuodenajat ylioppilastutkinto

Paris 5 juni 1893
Älskade Mamma
Nu vet jag rakt intet hur jag
skall göra igen. Ellan skrifver
att Homén ordinerat henne
en kur i norska fjällen, att
hon ligger i Brunnsparken
till den 8de. Men att hon derefter
med pojken reser till Stockholm
der hon skall möta mig och
så fara vi alla till Norge.
hon på en månad.
Det är godt och väl men
jag kan ej fara härifrån före
den 8de, d. v. s. torsdag. Jag
har först i dag fått anvisning
på mina pengar från staden och
Jag har tusen bestyr för mina

taflor, München utställningen
och inpackning af den stora
duken till altartaflan, allt
saker som jag ej kunnat göra
förut. Till Köpenhamn kan
jag ju komma senare tillbaka
efter Norge, men jag kan ej
denna gång igen lemna Rydberg.
I Köpenhamn måste jag dessutom
stanna 2 dagar för att retouchera
fru Holmblads ögon. – det är
ett öde med dessa porträtt i
olika länder!
Jag förde Sparre, som återigen
började hosta och harkla, till
Amic der han nu är och
der landtluften får göra sitt till
för att få honom frisk. Väl
återkommen derifrån (Chantilly)
i går morgse finner jag här ett

telegram från Audïbert som
säger att han kommer hit för
att träffa mig. En stund efteråt
kom han – 10 timmar jernvägs
resa hit och 10 tillbaka för att se
mig.
Han reser i qväll.
Han var i uniform och
såg mycket prydlig ut – något
jemntjock men temmeligen lång
med goda, svarta ögon. – Jag tog
honom ut med mig och bjöd
honom på en mycket fin
middag med Champagne hos
Ledoyen och var sedan med honom
till kl. 1 i natt. Nu väntar jag
honom igen och så far han i
qväll kl. 8. Det är rörande
att se med hvilken värme han
talar om Mamma och Mammas
vänskap för hans mor – sjelf
har han haft det svårt – engagerat
sig i marinen strax efter studentexamen
och modrens död, har seglat verlden

rundt, lidit skeppsbrott vid Réunion,
varit med om negermassaker någonstans
och slutligen öfvergaf han marinen
för infanteriet. Han är nu regements
skattmästare och kapten i Gueret en
liten stad i la Creuse icke långt från
Limoges. Han och hans familj, vana
vid Söderns sol, väntrifvas mycket
staden är liten och ful, mycket snö lär
der vara om vintern och bara en
compatriote, meridional, finns der. Han
har ett lugnt och hyfsadt sätt och
har dugtigt marseille-accent – förefaller
att vara en hygglig och finkänslig menniska.
han sysselsätter sig på lediga stunder med
kemi och fotografi och tyckes efter hvad
han säger vara mycket händig.
– Hur jag skall reda ut allt detta
med resan till Norge? Vill Mamma
skrifva till Krohn, Rosenvænget
Marstrandsvej – så får jag säkert
brefvet. Det går omkring för mig
i min arma hjerta. Jag ville
så gerna vara Ellan till lags. I
Köpenhamn har jag kammarherre Krags
porträtt att måla, och han sitter der
och väntar på mig. Helsa Haiko och
alla der från Mammas
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Nu vet jag rakt intet hur jag skall göra igen. Ellan skrifver att Homén ordinerat henne en kur i norska fjällen, att hon ligger i Brunnsparken till den 8de. Men att hon derefter med pojken reser till Stockholm der hon skall möta mig och så fara vi alla till Norge. hon på en månad. Det är godt och väl men jag kan ej fara härifrån före den 8de, d. v. s. torsdag. Jag har först i dag fått anvisning på mina pengar från staden och Jag har tusen bestyr för mina taflor, München utställningen och inpackning af den stora duken till altartaflan, allt saker som jag ej kunnat göra förut.

  Tukholma Brunnsparken Norja Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle Ernst Alexander Homén
 • Till Köpenhamn kan jag ju komma senare tillbaka efter Norge, men jag kan ej denna gång igen lemna Rydberg. I Köpenhamn måste jag dessutom stanna 2 dagar för att retouchera fru Holmblads ögon. – det är ett öde med dessa porträtt i olika länder!

  Kööpenhamina Norja Viktor Rydberg Anna Dorothea Holmblad
 • Jag förde Sparre, som återigen började hosta och harkla, till Amic der han nu är och der landtluften får göra sitt till för att få honom frisk.

  Henri Amic Louis Sparre
 • Väl återkommen derifrån (Chantilly) i går morgse finner jag här ett telegram från Audïbert som säger att han kommer hit för att träffa mig. En stund efteråt kom han – 10 timmar jernvägs resa hit och 10 tillbaka för att se mig. Han reser i qväll. Han var i uniform och såg mycket prydlig ut – något jemntjock men temmeligen lång med goda, svarta ögon. – Jag tog honom ut med mig och bjöd honom på en mycket fin middag med Champagne hos Ledoyen och var sedan med honom till kl. 1 i natt. Nu väntar jag honom igen och så far han i qväll kl. 8. Det är rörande att se med hvilken värme han talar om Mamma och Mammas vänskap för hans mor – sjelf har han haft det svårt – engagerat sig i marinen strax efter studentexamen och modrens död, har seglat verlden rundt, lidit skeppsbrott vid Réunion, varit med om negermassaker någonstans och slutligen öfvergaf han marinen för infanteriet. Han är nu regementsskattmästare och kapten i Gueret en liten stad i la Creuse icke långt från Limoges. Han och hans familj, vana vid Söderns sol, väntrifvas mycket staden är liten och ful, mycket snö lär der vara om vintern och bara en compatriote, meridional, finns der. Han har ett lugnt och hyfsadt sätt och har dugtigt marseille-accent – förefaller att vara en hygglig och finkänslig menniska. han sysselsätter sig på lediga stunder med kemi och fotografi och tyckes efter hvad han säger vara mycket händig.

  Chantilly Gueret la Creuse Limoges Alexandra Edelfelt Audibert Audibert Audibert
 • – Hur jag skall reda ut allt detta med resan till Norge? Vill Mamma skrifva till Krohn, Rosenvænget Marstrandsvej – så får jag säkert brefvet. Det går omkring för mig i min arma hjerta. Jag ville så gerna vara Ellan till lags. I Köpenhamn har jag kammarherre Krags porträtt att måla, och han sitter der och väntar på mig.

  Kööpenhamina Norja Rosenvaenget Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Ellan de la Chapelle Peter Rasmus Krag
 • Helsa Haiko och alla der

  Haikko