Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sommarvillor hetta grundlagar tänderna sanatorier torka juhannus kesä kukat matkat matkustaminen näyttelyt oppikirjat puut sää taudit vuodenajat

Kjobenhavn måndag
19 juni 1893
Älskade Mamma
Just nu emottog jag flickornas
bref och brefkort af den 14 och 16,
och ser deraf, till min glädje, att
Mamma nu är uppe och på
godt humör. Gud ske lof för att
denna otäcka sjukdomshistoria
nu är öfverstånden. Jag önskar
bara innerligt att Mamma
måtte vara så rask att ni kan
komma ut till Haiko till mid-
sommar, att syrenerna då ännu
blommar och att vädret är vackert.
Här har vi haft mycket hett och
torrt. Jag målar hela dagen
på Krag och han
porträttet
är i det
närmaste färdigt, likt som jag
tror. Otur har jag haft med
fru Holmblad, som haft först

tandvärk, tandfistel, svullet
kindben m. m., så att hon
först om torsdag kan sitta.
Jag hoppas kunna resa om
fredag qväll, är således lördag
morgon tidigt i Jönköping
tillbringar dagen der och är
söndag kl. 12 i Stockholm –
ifall ej alltsammans blir upp-
skjutet en dag så att jag först
måndag morgon kommer fram.
Här ser jag ej mycket till Krohn
hans verksamhetsifver går öfver
till fullständig mani – Nu håller
han på att ordna (gratis) en
historisk utställning från 1848, Grund-
loven och Kriget porträtt, Dokument
m.m. – går bort kl. 8 om morgonen
och kommer hem kl. 7 alldeles
utfaren, naturligtvis. Sätter sig efter
middagen att skrifva bref och så
kan man alls ej tala med honom

om någonting. – Ack om Ellan ändå
ville skrifva om sina resplaner.
Jag vet ju alls ej huru hon
tänker resa, hvart, om hon tar
pojken och en jungfru med o. s. v.
det blir så svårt att afgöra
allt detta per telegram. Jag
kan ej säga att min högsommar
i Norge småler emot mig som
en ljuf dröm, ty det blir väl
ingenting gjordt der bland leda
Sanatoriumsmenniskor i en så
litet konstnärlig trakt som Gaus-
dal eller Modum.
I afton skall jag gå och äta
middag hos Pasteur som jag ej
sett på en evighet
Jag kan ej säga hur glad jag
är att veta Mamma vara
bättre nu. Sköt nu väl om
sig och begå inga oförsigtigheter.
Jag liter på att flickorna och
Tante Gadd hindrar Mamma att

på något sätt lefva ohygieniskt.
Helsa Etters om ni redan äro
på Haiko.
Nu måste jag gå till Pasteurs.
Farväl – Gud vara med Er!
Måtte ni få vara friska och
raska. Hvad jag vore lycklig
om jag nu strax finge komma
till Mamma och med egna
ögon öfvertyga mig om att
Mamma verkligen är rask
och kry igen.
Tusen helsningar till alla från
Mammas Atte.
Annie skall få den historiska
läseboken.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Just nu emottog jag flickornas bref och brefkort af den 14 och 16, och ser deraf, till min glädje, att Mamma nu är uppe och på godt humör. Gud ske lof för att denna otäcka sjukdomshistoria nu är öfverstånden. Jag önskar bara innerligt att Mamma måtte vara så rask att ni kan komma ut till Haiko till midsommar, att syrenerna då ännu blommar och att vädret är vackert.

  Haikko Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Här har vi haft mycket hett och torrt.

 • Jag målar hela dagen på Krag och han porträttet är i det närmaste färdigt, likt som jag tror.

  Peter Rasmus Krag
 • Otur har jag haft med fru Holmblad, som haft först tandvärk, tandfistel, svullet kindben m. m., så att hon först om torsdag kan sitta.

  Anna Dorothea Holmblad
 • Jag hoppas kunna resa om fredag qväll, är således lördag morgon tidigt i Jönköping tillbringar dagen der och är söndag kl. 12 i Stockholm – ifall ej alltsammans blir uppskjutet en dag så att jag först måndag morgon kommer fram.

  Tukholma Jönköping
 • Här ser jag ej mycket till Krohn hans verksamhetsifver går öfver till fullständig mani – Nu håller han på att ordna (gratis) en historisk utställning från 1848, Grundloven och Kriget porträtt, Dokument m.m. – går bort kl. 8 om morgonen och kommer hem kl. 7 alldeles utfaren, naturligtvis. Sätter sig efter middagen att skrifva bref och så kan man alls ej tala med honomom någonting. –

  Pietro Krohn
 • Ack om Ellan ändå ville skrifva om sina resplaner. Jag vet ju alls ej huru hon tänker resa, hvart, om hon tar pojken och en jungfru med o. s. v. det blir så svårt att afgöra allt detta per telegram. Jag kan ej säga att min högsommar i Norge småler emot mig som en ljuf dröm, ty det blir väl ingenting gjordt der bland leda Sanatoriumsmenniskor i en så litet konstnärlig trakt som Gausdal eller Modum.

  Gausdal Norja Modum Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle Alma
 • I afton skall jag gå och äta middag hos Pasteur som jag ej sett på en evighet

  Jean Baptiste Pasteur Jeanne Pasteur
 • Jag kan ej säga hur glad jag är att veta Mamma vara bättre nu. Sköt nu väl om sig och begå inga oförsigtigheter. Jag liter på att flickorna och Tante Gadd hindrar Mamma att på något sätt lefva ohygieniskt.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt
 • Helsa Etters om ni redan äro på Haiko.

  Haikko Emilie von Etter Emilia (Emilie) von Etter
 • Nu måste jag gå till Pasteurs.

  Jean Baptiste Pasteur Jeanne Pasteur
 • Farväl – Gud vara med Er! Måtte ni få vara friska och raska. Hvad jag vore lycklig om jag nu strax finge komma till Mamma och med egna ögon öfvertyga mig om att Mamma verkligen är rask och kry igen.

  Alexandra Edelfelt
 • Tusen helsningar till alla

 • Annie skall få den historiska läseboken.

  Alexandra Edelfelt