Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

fjäll (ytformer) storm sommarvillor höyrylaivat kesä matkat matkustaminen osoitteet sää sähkeet talous taudit vaatteet vuodenajat

d. 24 Juli 93
Älskade Mamma,
Om en timme reser jag till
Bregentved, och min adress
blir då:
adr. Lehnsgreve Moltke-Bregentved
Bregentved
Haslev Station.
Efter en mycket stormig resa
kom jag hit sjövägen. Det var
högst egendomligt att komma
till Kbhvn och icke träffa en
bekant menniska – Krohn i Wien
fru Krohn vid Helsingör, Otto
Benzon i Skodsborg – jo Pasteurs
träffade jag och åt middag der
i går afton. Jag har haft

mycket språng här för att få
duk, färger, staffli m. m, och
fick ytterligare springa för att
få en ny koffert, ty min var
så dålig att jag ej täcktes resa
till ett adeligt slott med den.
Ellan förmanade mig vid afresan
att i allo uppträda schangtilt –
snygga kläder, snygga saker och ett
städadt sätt. Kikuli är nu alldeles
bra, enligt de två telegram jag
fått. Måtte kuren bekomma
Ellan väl. Utseglingen från Norge
(Kristiania fjorden 5 timmar) var
mycket vacker – taflor af Gude
öfverallt, fjällkammar och små
lotsstugor – ofta påminnande t.o.m
om Marcus Larsson. Men så
började det storma och den enorma
ångåren kastades som ett nötskal

Jag var ej sjuk, men hardt nära var det, så mycket elände såg
jag omkring mig. Har Ellan skrifvit att jag under mina två
sista dagar i Norge målade en flicka som blef rigtigt bra. Hon
hörde till de der slägterna i Gudbsandsdalen som härstamma från
Harald Hårfager. Jag skall kalla taflan Solveig och ställa ut
den i Hfors. – Det är ej roligt att resa till Bregentved
nu, bland främmande menniskor, då jag helst af allt ville
komma hem till Mamma, – men – det snöda guldet lockar mig
och jag tycker mig ej ha rätt att afsäga mig denna betydliga för-
tjenst. – Jag skrifver mera då jag väl är framme der –
kanske det blir nog så lustigt för Mamma att läsa om lifvet
derute. Det ligger icke fullt 2 timmar från Kjøbenhavn åt
Kjöge bukt till. – Måtte ni alla må bra – jag hoppas det
innerligt. Tusen helsningar till alla, till det vackra Haiko
till sommaren i Finland från Mammas
Atte.
Jag skall i nästa bref skrifva om mina total och slutintryck
från Norge.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Om en timme reser jag till Bregentved, och min adress blir då: adr. Lehnsgreve Moltke-Bregentved Bregentved Haslev Station.

 • Efter en mycket stormig resa kom jag hit sjövägen. Det var högst egendomligt att komma till Kbhvn och icke träffa en bekant menniska – Krohn i Wien fru Krohn vid Helsingör, Otto Benzon i Skodsborg – jo Pasteurs träffade jag och åt middag der i går afton.

  Wien Skodsborg Helsingör Pietro Krohn Emilie Krohn Jean Baptiste Pasteur Otto Benzon Jeanne Pasteur
 • Jag har haft mycket språng här för att få duk, färger, staffli m. m, och fick ytterligare springa för att få en ny koffert, ty min var så dålig att jag ej täcktes resa till ett adeligt slott med den. Ellan förmanade mig vid afresan att i allo uppträda schangtilt – snygga kläder, snygga saker och ett städadt sätt.

  Ellan de la Chapelle
 • Kikuli är nu alldeles bra, enligt de två telegram jag fått. Måtte kuren bekomma Ellan väl.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Utseglingen från Norge (Kristiania fjorden 5 timmar) var mycket vacker – taflor af Gude öfverallt, fjällkammar och små lotsstugor – ofta påminnande t.o.m om Marcus Larsson. Men så började det storma och den enorma ångåren kastades som ett nötskal Jag var ej sjuk, men hardt nära var det, så mycket elände såg jag omkring mig.

  Norja Kristianiafjorden Hans Gude Marcus Larson
 • Har Ellan skrifvit att jag under mina två sista dagar i Norge målade en flicka som blef rigtigt bra. Hon hörde till de der slägterna i Gudbsandsdalen som härstamma från Harald Hårfager. Jag skall kalla taflan Solveig och ställa ut den i Hfors. –

  Helsinki Norja Gudbrandsdalen Ellan de la Chapelle Harald
 • Det är ej roligt att resa till Bregentved nu, bland främmande menniskor, då jag helst af allt ville komma hem till Mamma, – men – det snöda guldet lockar mig och jag tycker mig ej ha rätt att afsäga mig denna betydliga förtjenst. – Jag skrifver mera då jag väl är framme der – kanske det blir nog så lustigt för Mamma att läsa om lifvet derute. Det ligger icke fullt 2 timmar från Kjøbenhavn åt Kjöge bukt till. –

  Bregentved Kögebukten Alexandra Edelfelt
 • Måtte ni alla må bra – jag hoppas det innerligt. Tusen helsningar till alla, till det vackra Haiko till sommaren i Finland

  Suomi Haikko
 • Jag skall i nästa bref skrifva om mina total och slutintryck från Norge.

  Norja