Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

åkrar religion (fenomen) dramatiker pietism silverföremål landskap (fysiska helheter) jordbruk aateli diplomaatit eläimet historia instrumentit jumalanpalvelus kartanot keskiaika kirkkokunnat kuninkaat linnat matkat matkustaminen metsästys metsät musiikki naiset näyttelijät palvelusväki papit puut säveltäjät taudit

Söndag 6 aug 93
Älskade Mamma, man väntar aldrig för länge
när man väntar på något godt, och jag
har nu att tacka Mamma för 2 kära
bref på en gång. Innerligt glad är jag att
se att det går framåt med Mammas
helsa och krafter. Var nu bara försigtig och
lyssna till Annies instruktioner – hon är
så ängslig som man skall vara då det
gäller konvalescens. – Mina porträtt här gå
ej just vidare framåt – får se hvad jag
hinner med till den 17de då jag beslutat
fara. Hans får jag färdigt. Hennes hufvud
möjligen. resten får jag göra färdig i Finland
eller någon annan gång här. Efter
mitt en vecka långa magfel och diet hade
Jag i går min första sortie. Vi voro alla
på middag hos grefve Holk-Winterfelt på
Rosendal, 1 1/2 mil härifrån. Det ligger åt Faxe
till och från Rosendal ser man hafvet och Møen
Det var ett gammalt, enkelt och hemtrefligt
ställe, der han sjelf, ungkarl, lefver med en
äldre representativ syster och en gammal
70 årig tysk guvernant, mycket ceremoniös,
och nigande. Hvad landet här är rikt!
Man far igenom stora sädesfält och lindalléer
förbi massor af gamla herresäten, de flesta
från medeltiden, gamla, ombyggda kloster, som
ej se mycket moderna ut, stora fyrkantig-

kalkstens
maskiner
med spetsiga tak.
I dag på söndagsmorgonen var jag i Haslev
kyrka med alla härifrån vi sutto i deras
skulpterade och vapenprydda bänk, och
pastor Weber, som är min vän, predikade.
Gudstjensten var fullkomligt lik vår. Predikan
så der. Nattvards gäster mängd. Haslev
är mycket religiöst. Isynnerhet har inre
missionen verkat der, och grefvinnan Moltke
lär i fjol fullkomligt lutat åt det pietistiska
hållet (fördömt dans och allt verdsligt) fastän
hon mycket lugnat sig nu igen. Hon
är en ifrig natur och talar ofta och gerna
om religion på ett eget praktiskt, alls
ej känslosamt sätt, hon ser alltid ut
som om hon hade brådtom, går och rör sig
häftigt och gör en otrolig massa knyckar
och häftiga vändningar som äro svåra att
låta ana på ett porträtt. Hon spelar
mycket, isynnerhet Beethoven. Grefve Erik
Moltke spelar också bra, och de spela alla dagar
fyrhändigt. I går spelade han alla melodier
na från en söndag på Amager, hvilken nu
fru Heiberg, i sina efterlemnade Memoirer
bekänner som sitt opus. Med gamla grefvin
nan Knuth har det varit så mycket fråga
om fru Heiberg de sista dagarna, likaså
om H. C. Andersen som lefvat en hel
sommar här på Bregentved. Efter
frukosten förde grefvinnan mig i "Sølv-

kamret" och der fick jag beskåda de massor
af silfver och vermeil skålar, ljusstakar, serviser,
bordställningar o. a. som i långa skinande
rader stå längs hyllorna. Och ostindiska och
Sêvres serviser, och kristaller med ingraverade
vapen allt från 1700 talet. – Många presenter
från Frederik V, som ofta varit här och
hvars porträtter hänger öfverallt. En underlig
inskription på en stor kristallskål gifven
af de "norske Fabriquer" så lydande:
gifvet af kung Frederik den store och den söde
som med gref Moltke vakter opp ifrån de döde, –
kunde jag lika litet som någon annan be-
gripa. – Denna mycket anspråkslösa och
snälla gamla grefvinnan Knuth-Knuthenborg
är köttslig kusin till hertigen af Augusten
borg, Kejsarinnans af Tyskland far, och de
äro också slägt med den Carl August som
förgiftades (som man tror) i Sverige. – Med alla
dessa familjeporträtt och traditioner och stora
skogar med samlingsställen för parforce jagter,
båda här och på Rosendal, har man bra liten aning
om nutiden. Grefve Holk har 2 rum fyllda
med hjorthorn af djur som han sjelf fält. I går
sköt unga gr. Knuth en kronhjort här i parken.
Här finnes hundradetals af rådjur och hjortar
som äro ganska tama – det ger en sådan egen
karaktär åt skogen. Här finnes ett porträtt
af en dansk prins Georg på 1600 talet som alldeles
frappant liknar Comtesse Louise Danneskjöld.
Danneskjöldarna härstamma också från någon kung,
jag vet ej så noga hvilken. – Hon ser mycket

förnäm, men iskall ut. Grefve Erik M. kan
just ej fördra henne. Han är som sagdt, mycket
musikalisk och skall om några dagar fara
till München för att höra Wagner. Jag
är glad att kunna ge honom några rekom-
mendationer till mina vänner der, en
kammarherre baron v. Habermann och
en königlicher Rath Paulus. Som han
icke
känner
någon i M. är han glad att få några bekanta
der. Hos gr. Holk träffade jag fröken Schjelde-
rup, en norsk målarinna som jag för 12 år
sedan ofta sett hos Reuterskiölds i Paris.
Det var liksom uppfriskande att igen höra
talas om annat än familjeförhållanden
inom den danska adeln.
Den 17 har jag tänkt resa härifrån. Får se
om jag träffar Ellan på vägen. –
Det är rigtigt tragiskt med Mischas förlofning
tycker jag. Hur kan han vara en sådan
nahjus! –
Farväl på någon dag igen! Det är så rysligt
roligt att få Mammas bref – jag jublar öfver
att se Mammas säkra handskrift och
käcka humör komma tillbaka.
Gud vare med Er alla – tusen helsningar
från Mammas
Atte.
Hvad det är roligt med Koki. Jag skall
be Pasteur och Krohns ta hand om honom –
likaså grefve Emil Moltke – får se om jag sjelf får
i honom under det dygn jag är i Kjobenhavn.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • man väntar aldrig för länge när man väntar på något godt, och jag har nu att tacka Mamma för 2 kära bref på en gång. Innerligt glad är jag att se att det går framåt med Mammas helsa och krafter. Var nu bara försigtig och lyssna till Annies instruktioner – hon är så ängslig som man skall vara då det gäller konvalescens. –

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Mina porträtt här gå ej just vidare framåt – får se hvad jag hinner med till den 17de då jag beslutat fara. Hans får jag färdigt. Hennes hufvud möjligen. resten får jag göra färdig i Finland eller någon annan gång här.

  Suomi Magda Moltke-Bregentved Frederik Christian Moltke-Bregentved
 • Efter mitt en vecka långa magfel och diet hade Jag i går min första sortie. Vi voro alla på middag hos grefve Holk-Winterfelt på Rosendal, 1 1/2 mil härifrån. Det ligger åt Faxe till och från Rosendal ser man hafvet och Møen Det var ett gammalt, enkelt och hemtrefligt ställe, der han sjelf, ungkarl, lefver med en äldre representativ syster och en gammal 70 årig tysk guvernant, mycket ceremoniös, och nigande.

  Rosendal Faxe Mön Flemming Holck-Winterfeldt Holck-Winterfeldt N.N.
 • Hvad landet här är rikt! Man far igenom stora sädesfält och lindalléer förbi massor af gamla herresäten, de flesta från medeltiden, gamla, ombyggda kloster, som ej se mycket moderna ut, stora fyrkantig-kalkstens maskiner med spetsiga tak.

 • I dag på söndagsmorgonen var jag i Haslev kyrka med alla härifrån vi sutto i deras skulpterade och vapenprydda bänk, och pastor Weber, som är min vän, predikade. Gudstjensten var fullkomligt lik vår. Predikan så der. Nattvards gäster mängd. Haslev är mycket religiöst. Isynnerhet har inre missionen verkat der, och grefvinnan Moltke lär i fjol fullkomligt lutat åt det pietistiska hållet (fördömt dans och allt verdsligt) fastän hon mycket lugnat sig nu igen. Hon är en ifrig natur och talar ofta och gerna om religion på ett eget praktiskt, alls ej känslosamt sätt, hon ser alltid ut som om hon hade brådtom, går och rör sig häftigt och gör en otrolig massa knyckar och häftiga vändningar som äro svåra att låta ana på ett porträtt. Hon spelar mycket, isynnerhet Beethoven. Grefve Erik Moltke spelar också bra, och de spela alla dagar fyrhändigt. I går spelade han alla melodierna från en söndag på Amager, hvilken nu fru Heiberg, i sina efterlemnade Memoirer bekänner som sitt opus

  Haslev Ludwig van Beethoven Magda Moltke-Bregentved Frederik Christian Moltke-Bregentved Erik Moltke-Bregentved Weber Johanne Luise Heiberg
 • Med gamla grefvinnan Knuth har det varit så mycket fråga om fru Heiberg de sista dagarna, likaså om H. C. Andersen som lefvat en hel sommar här på Bregentved. Efter frukosten förde grefvinnan mig i "Sølvkamret" och der fick jag beskåda de massor af silfver och vermeil skålar, ljusstakar, serviser, bordställningar o. a. som i långa skinande rader stå längs hyllorna. Och ostindiska och Sêvres serviser, och kristaller med ingraverade vapen allt från 1700 talet. – Många presenter från Frederik V, som ofta varit här och hvars porträtter hänger öfverallt. En underlig inskription på en stor kristallskål gifven af de "norske Fabriquer" så lydande: gifvet af kung Frederik den store och den söde som med gref Moltke vakter opp ifrån de döde, – kunde jag lika litet som någon annan begripa. –

  Hans Christian Andersen Knuth af Knuthenborg Johanne Luise Heiberg Frederik V Moltke-Bregentved
 • Denna mycket anspråkslösa och snälla gamla grefvinnan Knuth-Knuthenborg är köttslig kusin till hertigen af Augustenborg, Kejsarinnans af Tyskland far, och de äro också slägt med den Carl August som förgiftades (som man tror) i Sverige. –

  Ruotsi Auguste Viktoria Knuth af Knuthenborg Fredrik Karl August
 • Med alla dessa familjeporträtt och traditioner och stora skogar med samlingsställen för parforce jagter, båda här och på Rosendal, har man bra liten aning om nutiden. Grefve Holk har 2 rum fyllda med hjorthorn af djur som han sjelf fält. I går sköt unga gr. Knuth en kronhjort här i parken. Här finnes hundradetals af rådjur och hjortar som äro ganska tama – det ger en sådan egen karaktär åt skogen.

  Rosendal Knuth af Knuthenborg Danneskiöld Flemming Holck-Winterfeldt
 • Här finnes ett porträtt af en dansk prins Georg på 1600 talet som alldeles frappant liknar Comtesse Louise Danneskjöld. Danneskjöldarna härstamma också från någon kung, jag vet ej så noga hvilken. – Hon ser mycketförnäm, men iskall ut. Grefve Erik M. kan just ej fördra henne. Han är som sagdt, mycket musikalisk och skall om några dagar fara till München för att höra Wagner. Jag är glad att kunna ge honom några rekommendationer till mina vänner der, en kammarherre baron v. Habermann och en königlicher Rath Paulus. Som han icke känner någon i M. är han glad att få några bekanta der.

  München Richard Wagner Erik Moltke-Bregentved Paulus Louise Danneskiöld-Samsö Danneskiöld Georg (epävarma yhteys) von Haberman
 • Hos gr. Holk träffade jag fröken Schjelderup, en norsk målarinna som jag för 12 år sedan ofta sett hos Reuterskiölds i Paris. Det var liksom uppfriskande att igen höra talas om annat än familjeförhållanden inom den danska adeln.

  Pariisi Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld Flemming Holck-Winterfeldt Leis Schjelderup
 • Den 17 har jag tänkt resa härifrån. Får se om jag träffar Ellan på vägen. –

  Ellan de la Chapelle
 • Det är rigtigt tragiskt med Mischas förlofning tycker jag. Hur kan han vara en sådan nahjus! –

  Mikael Walleen (epävarma yhteys)
 • Farväl på någon dag igen! Det är så rysligt roligt att få Mammas bref – jag jublar öfver att se Mammas säkra handskrift och käcka humör komma tillbaka. Gud vare med Er alla – tusen helsningar

  Alexandra Edelfelt
 • Hvad det är roligt med Koki. Jag skall be Pasteur och Krohns ta hand om honom – likaså grefve Emil Moltke – får se om jag sjelf får i honom under det dygn jag är i Kjobenhavn.

  Kööpenhamina Pietro Krohn Emilie Krohn Nikolaj von Etter Jean Baptiste Pasteur Erik Moltke-Bregentved