Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

riksdag (folkrepresentation) opera (konstart) ansiomerkit arkkitehdit arkkitehtuuri juhlat juutalaiset kielet kirjailijat laulajat musiikki naiset naislaulajat näyttelijät näyttelyt tanskan kieli teatteritaide

Stockholm söndag 1sta april
94
Älskade Mamma,
Det var rigtigt roligt att komma ut i Europa
igen, – aldrig har Stockholm förefallit mig så euro-
peiskt som nu. det beror på vårvädret och de
menniskor jag varit tillsammans med. första
aftonen var jag med Wåhlin, Heidenstam, Levertin
Lotten Seelig och hennes man R. Lundberg, Tor Hed-
berg och några andra. Det var ett talande om
symbolism och Ruskin och litteratur, – högst
intressant. skulle Schauman säga. Heidenstam
föreföll mig alls ej poseur, och ser trefligare
ut än porträttet. Han är mycket lång, röd
i ansigtet och går som Juhani Aho. En
bra lång näsa här han, men det är ju
intet lyte att ha ett väldigt snyte. Levertin
är en typisk jude, blek fin hy och litet
krokig ödmjuk rygg. – I förrgår var
jag på middag hos Gebers och var sedan med
dem på Operan der jag hörde Glucks
Orfeus. Gammalt godt vin, oläsligt
och gammal god konst, det har en oläsligt
Grefvinnan Moltke väntar mig – hon komplimenterar mig för mitt danska
bref.

lig bouquet. Der är en balett i de
elyssiska fälten som är så stämnings
full att man blir alldeles vek om
hjertat. cavalleria rusticana med
en italiensk gästerande sångerska
gafs sedan. Ödman var otäck ehuru
han sjunger bra tenor – men publiken
tycker om denna otäckhet. En Stockholms
knodd i sino prydno. I går var jag på
en konstnärsfest med damer. Stämningen
var entusiastiskt indignerad t. f. af riks-
dagens nedriga beslut att tvärt emot
alla arkitekters vilja brygga riksdagshuset
på Helgeandsholmen bakom butikerna på
norrbro. Gunnar Wennerberg var der,
rasande också han. Jag talade mycket med
honom – han var trefligare än sist, under
den goda stunden med brodren. Han
talte om Magdalena om Mammas
Pasteurs och Kurténs porträtt och sade
mig saker som voro granna och som
Scholander är i Köpenhamn.

Mamma skulle ha hört med stolthet. Han,
Nordenfalk, Björck m. fl. vilja nödvändigt
ha min altartafla hit. Kroyer har
nyligen haft en utställning här, men
har ej haft så mycken succes som jag, säga
de. – Larsson har jag träffat och
sett hvad han gjort. Mest af allt frappe-
rar mig ändå arkitekturen. Agi Linde-
gren, (som verkligen håller på med ramen
som jag får i morgon) clason, Boberg,
Möller
Scholanders svåger, alla unga, yngre
än jag äro kanske Sveriges största
konstnärer nu. Jag såg Johannes kyrka
af Möller och är alldeles förtjust,
hänryckt – här, när skola vi få något
sådant i Finland? Ahrenbergs Hangö
kyrka är ett monstrum – Kiki bygger
bättre. Den kan täfla om verldsrekordet
i fulhet och idiotism. – Jacobskyrka
restaurerad af Lindegren är också
utmärkt, Heidenstam må säga hvad han

vill. för resten tar H. som alla andra den
lilla broschyren som paradoxen af hvilka
man bara må behålla det godt är. –
I dag skall jag till Snoilskys, i morgon
till Palmes, om tisdag till Emric Öhmans
föräldrar. Tisdag morgon skall jag gå upp
till hans majestät. Nordenfalk som jag
träffade på riksdagen (der jag tack vare Sven
Palme öfvervar den heta diskussionen angående
helgeandsholmen) sade att hans Majestät
väntar mig, och sade att Nordstjernan hade
bordt komma några år förut. Rydbergs
porträtt anses ej dåligt men icke tillräckligt
karakteristiskt för mig – jag har fått höra idel
granna saker från alla håll. Till Ellan
har jag skrifvit längre. Jag har arbetat
mycket med Geber och kunnat förhindra
dem att göra åtskilliga dumheter vis à vis
trycket. Farväl och mera härnäst älskade
Mamma, må nu rigtigt bra allesam-
man, helsa flickorna och tant Gadd tusen
gånger från Mammas egen Atte.
Jag har ännu ej träffat faster Hermanine. Om onsdag reser jag.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Det var rigtigt roligt att komma ut i Europa igen, – aldrig har Stockholm förefallit mig så europeiskt som nu. det beror på vårvädret och de menniskor jag varit tillsammans med. första aftonen var jag med Wåhlin, Heidenstam, Levertin Lotten Seelig och hennes man R. Lundberg, Tor Hedberg och några andra. Det var ett talande om symbolism och Ruskin och litteratur, – högst intressant. skulle Schauman säga. Heidenstam föreföll mig alls ej poseur, och ser trefligare ut än porträttet. Han är mycket lång, röd i ansigtet och går som Juhani Aho. En bra lång näsa här han, men det är ju intet lyte att ha ett väldigt snyte. Levertin är en typisk jude, blek fin hy och litet krokig ödmjuk rygg. –

  Eurooppa Verner von Heidenstam Berndt Otto Schauman Oscar Levertin Juhani Aho Karl Wåhlin John Ruskin Robert Lundberg Lotten Seelig-Lundberg Tor Hedberg
 • I förrgår var jag på middag hos Gebers och var sedan med dem på Operan der jag hörde Glucks Orfeus. Gammalt godt vin, oläsligt och gammal god konst, det har en kunnalig bouquet. Der är en balett i de elyssiska fälten som är så stämningsfull att man blir alldeles vek om hjertat. cavalleria rusticana med en italiensk gästerande sångerska gafs sedan. Ödman var otäck ehuru han sjunger bra tenor – men publiken tycker om denna otäckhet. En Stockholms knodd i sino prydno.

  Christoph Wilibald Gluck Orfeus Hugo Geber Anna Geber Arvid Ödman
 • I går var jag på en konstnärsfest med damer. Stämningen var entusiastiskt indignerad t. f. af riksdagens nedriga beslut att tvärt emot alla arkitekters vilja brygga riksdagshuset på Helgeandsholmen bakom butikerna på norrbro. Gunnar Wennerberg var der, rasande också han. Jag talade mycket med honom – han var trefligare än sist, under den goda stunden med brodren. Han talte om Magdalena om Mammas Pasteurs och Kurténs porträtt och sade mig saker som voro granna och som Mamma skulle ha hört med stolthet. Han, Nordenfalk, Björck m. fl. vilja nödvändigt ha min altartafla hit.

  Helgeandsholmen Norrbro Alexandra Edelfelt Gunnar Wennerberg Oscar Björck Johan Nordenfalk
 • Kroyer har nyligen haft en utställning här, men har ej haft så mycken succes som jag, säga de. –

  Peder Severin Krøyer
 • Larsson har jag träffat och sett hvad han gjort.

  Carl Larsson
 • Mest af allt frapperar mig ändå arkitekturen. Agi Lindegren, (som verkligen håller på med ramen som jag får i morgon) clason, Boberg, Möller Scholanders svåger, alla unga, yngre än jag äro kanske Sveriges största konstnärer nu. Jag såg Johannes kyrka af Möller och är alldeles förtjust, hänryckt – här, när skola vi få något sådant i Finland? Ahrenbergs Hangö kyrka är ett monstrum – Kiki bygger bättre. Den kan täfla om verldsrekordet i fulhet och idiotism. – Jacobskyrka restaurerad af Lindegren är också utmärkt, Heidenstam må säga hvad hanvill. för resten tar H. som alla andra den lilla broschyren som paradoxen af hvilka man bara må behålla det godt är. –

  Suomi Hanko Johan Jacob Ahrenberg Verner von Heidenstam Sven Scholander Erik Edelfelt Ferdinand Boberg August Lindegren Gustaf Clason Carl Möller
 • I dag skall jag till Snoilskys, i morgon till Palmes, om tisdag till Emric Öhmans föräldrar.

  Carl Snoilsky Hanna von Born Sven Palme Ebba Snoilsky Emric Öhman Öhman
 • Tisdag morgon skall jag gå upp till hans majestät. Nordenfalk som jag träffade på riksdagen (der jag tack vare Sven Palme öfvervar den heta diskussionen angående helgeandsholmen) sade att hans Majestät väntar mig, och sade att Nordstjernan hade bordt komma några år förut.

  Oskar II Sven Palme Johan Nordenfalk
 • Rydbergs porträtt anses ej dåligt men icke tillräckligt karakteristiskt för mig – jag har fått höra idel granna saker från alla håll.

 • Till Ellan har jag skrifvit längre.

  Ellan de la Chapelle
 • Jag har arbetat mycket med Geber och kunnat förhindra dem att göra åtskilliga dumheter vis à vis trycket.

  Hugo Geber
 • Farväl och mera härnäst älskade Mamma, må nu rigtigt bra allesamman, helsa flickorna och tant Gadd tusen gånger

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt
 • Jag har ännu ej träffat faster Hermanine.

  Hermania Edelfelt
 • Om onsdag reser jag.

 • Scholander är i Köpenhamn.

  Kööpenhamina Sven Scholander
 • Grefvinnan Moltke väntar mig – hon komplimenterar mig för mitt danska bref.

  Magda Moltke-Bregentved