Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

tidningspress aateli ansiomerkit diplomaatit englannin kieli höyrylaivat kielet kirjailijat kuningattaret kuninkaalliset politiikka prinsessat ranskan kieli sää sade sähkeet seuraelämä

Kjøbenhavn 18 april 1894
Älskade Mamma,
Tusen tack för Mammas långa och
roligt bref. Jag är så innerligt
glad att se Er vara raska och
vid godt mod. Detta välsignade
vårväder gör väl också sitt till
Det kan vara så fult den här
tiden – jag mins bland annat för
2 år sedan då jag med Coquelinska
truppen kom hit den 20. – Det var
kallt ösregnade och sqvalade.
Att träden och buskarne redan börja
knoppas i Finland förefaller mig som
en gåta. – Jag har nog af
middags ätning nu, sedan jag gått
på alla dar, alla dar sedan 2 veckor
– Jag tänker också hädanefter säga nej
till alla bjudningar. Senaste mån-
dag var det en stor officiell och
grann middag hos Moltkes för Estrup
som fyllde 69 år. Moltke steg upp
upp och höll ett tal der han talte
om alla de närvarandes beundran
för honom. – Med utrikesministern

baron Rheedz-Thott hade jag efter
bordet ett långt samtal, angående
Finland och ryska pressen – han
frågade mig om allt detta – Han
lär vara mycket förargad på
prinsessan Marie för hennes in-
blandning i politik den senaste vinter,
och som han ej kan komma åt
henne fruktar Pasteur hans
hämd. Det vore bra ledsamt om
Pasteur skulle flyttas härifrån.
Prinsessan skandaliserar då och
då det ceremoniösa hofvet och
do adeln – De kunna icke förstå
hennes "vildskab". Hon var
mycket lustig när hon var med
drottningen hos Moltkes under
det jag målade. Ellan har väl
läst brefvet för Mamma om denna
högst komiska seance. Man talar
om att jag skall måla drottningen
och jag må säga att jag inte vore
särdeles lifvad för detta uppdrag.
Hon sade sjelf att ingen lyckats
ännu med henne – är 77 år och
har varit mycket vacker, vill
Efter Moltkes middag var jag hos – Georg Brandes. Hvad tycks om denna dubbelhet

gerna se ung ut – det blir svårt
skall jag säga, om det blir af.
hennes ögon näsa och ansigsform
äro mycket vackra, sådana som prin-
sessan af Wales', men munnen är
svår att måla. Hon är mycket
liten och ganska krokig.
Hvad tycker Mamma om Sven
Scholander, som i prinsessan Maries
minnes bok (som jag har här framför
mig) skrifvit
"Tu me demandes, Marie, etc.
prinsessan sjelf hade mycket roligt
åt det, men tyckte det var nog
framiljärt. Scholander har emeller-
tid blifvit Dannebrogsriddare, och
farit hem med guld, tusentals.
Jag skulle gerna ha sett honom hos
prinsessan Marie – jag undrar om han
omfamnade alla menniskor som
hemma i Finland. –
Nu måste jag ned till ångbåten
Det är så roligt att tänka sig
att detta bref i öfvermorgon
är i Finland – om ni också får det
först om lördag. –
Jag är mycket tveksam om
Stockholms utställningen af altar-

taflan. Här ställer jag ej ut den –
i brist på lokal. Till Åbo bryr jag
mig ej heller om att skicka den –
det är ju bara risk.
Huru kan Ahrenberg påstå att
ek blefve lika billigt som furu?
Men må gå. Eken skall i alla
fall gnidas in med någon färg.
Mamma skulle ha tagit emot
allt hvad Ahrenberg bjöd – det
skulle nog ha kunnat användas på
Haiko.
Koki och jag tänkte telegrafera till
Wolkoffs men voro osäkra om huruvida
de ännu voro i Cannes. – Ack
de stackars, stackars menniskorna.
Fru Etters korta "Sophy is gone mad"
gjorde också att vi ej vågade telegrafera
Nu skall jag emellertid tala med
Koki derom ytterligare. Gud styrke
henne och gifve henne krafter att
bära detta.
Jag önskar att ni alla måtte
må väl – endast då är det
roligt att lefva. Tusen helsningar
från Krohns till Eder alla genom
Mammas Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Tusen tack för Mammas långa och roligt bref. Jag är så innerligt glad att se Er vara raska och vid godt mod. Detta välsignade vårväder gör väl också sitt till Det kan vara så fult den här tiden – jag mins bland annat för 2 år sedan då jag med Coquelinska truppen kom hit den 20. – Det var kallt ösregnade och sqvalade. Att träden och buskarne redan börja knoppas i Finland förefaller mig som en gåta. –

  Suomi Alexandra Edelfelt Benoît Constant Coquelin
 • Jag har nog af middags ätning nu, sedan jag gått på alla dar, alla dar sedan 2 veckor – Jag tänker också hädanefter säga nej till alla bjudningar.

 • Senaste måndag var det en stor officiell och grann middag hos Moltkes för Estrup som fyllde 69 år. Moltke steg upp upp och höll ett tal der han talte om alla de närvarandes beundran för honom. – Med utrikesministern baron Rheedz-Thott hade jag efter bordet ett långt samtal, angående Finland och ryska pressen – han frågade mig om allt detta – Han lär vara mycket förargad på prinsessan Marie för hennes inblandning i politik den senaste vinter, och som han ej kan komma åt henne fruktar Pasteur hans hämd. Det vore bra ledsamt om Pasteur skulle flyttas härifrån.

  Suomi Magda Moltke-Bregentved Marie Frederik Christian Moltke-Bregentved Jean Baptiste Pasteur Jacob Brønnum Scavenius Estrup Tage Reedtz-Thott
 • Prinsessan skandaliserar då och då det ceremoniösa hofvet och do adeln – De kunna icke förstå hennes "vildskab". Hon var mycket lustig när hon var med drottningen hos Moltkes under det jag målade. Ellan har väl läst brefvet för Mamma om denna högst komiska seance.

  Alexandra Edelfelt Magda Moltke-Bregentved Marie Louise Frederik Christian Moltke-Bregentved Ellan de la Chapelle
 • Man talar om att jag skall måla drottningen och jag må säga att jag inte vore särdeles lifvad för detta uppdrag. Hon sade sjelf att ingen lyckats ännu med henne – är 77 år och har varit mycket vacker, vill gerna se ung ut – det blir svårt skall jag säga, om det blir af. hennes ögon näsa och ansigsform äro mycket vackra, sådana som prinsessan af Wales', men munnen är svår att måla. Hon är mycket liten och ganska krokig.

  Alexandra Louise
 • Hvad tycker Mamma om Sven Scholander, som i prinsessan Maries minnes bok (som jag har här framför mig) skrifvit "Tu me demandes, Marie, etc. prinsessan sjelf hade mycket roligt åt det, men tyckte det var nog framiljärt. Scholander har emellertid blifvit Dannebrogsriddare, och farit hem med guld, tusentals. Jag skulle gerna ha sett honom hos prinsessan Marie – jag undrar om han omfamnade alla menniskor som hemma i Finland. –

  Suomi Alexandra Edelfelt Marie Sven Scholander
 • Nu måste jag ned till ångbåten Det är så roligt att tänka sig att detta bref i öfvermorgon är i Finland – om ni också får det först om lördag. –

  Suomi
 • Jag är mycket tveksam om Stockholms utställningen af altartaflan. Här ställer jag ej ut den – i brist på lokal. Till Åbo bryr jag mig ej heller om att skicka den – det är ju bara risk. Huru kan Ahrenberg påstå att ek blefve lika billigt som furu? Men må gå. Eken skall i alla fall gnidas in med någon färg. Mamma skulle ha tagit emot allt hvad Ahrenberg bjöd – det skulle nog ha kunnat användas på Haiko.

  Turku Tukholma Haikko Alexandra Edelfelt Johan Jacob Ahrenberg
 • Koki och jag tänkte telegrafera till Wolkoffs men voro osäkra om huruvida de ännu voro i Cannes. – Ack de stackars, stackars menniskorna. Fru Etters korta "Sophy is gone mad" gjorde också att vi ej vågade telegrafera Nu skall jag emellertid tala med Koki derom ytterligare. Gud styrke henne och gifve henne krafter att bära detta.

  Cannes Emilie von Etter Sophie Manzey Nikolaj von Etter Michail Sergejevitj Volkov
 • Jag önskar att ni alla måtte må väl – endast då är det roligt att lefva. Tusen helsningar från Krohns till Eder alla

  Pietro Krohn Emilie Krohn
 • Efter Moltkes middag var jag hos – Georg Brandes. Hvad tycks om denna dubbelhet

  Magda Moltke-Bregentved Georg Brandes Frederik Christian Moltke-Bregentved