Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

lägenheter opera (konstart) akatemiat diplomaatit kartanot kirjailijat kirjat kuninkaalliset kuninkaat matkat matkustaminen ministerit palvelusväki prinsessat prinssit taudit

torsdag 10 maj
Älskade Mamma,
förlåt de hoprafsade rader-
na i går. Jag har alltid så
mycket bekej med de Geber-
ska korrekturen som måste
Genomgås, inpackas och egen-
händigt föras på posten, och
så prinsessan kl. 11. Det är
en halftimmes väg in till
staden. Nu efter prinsessan
i går var jag hos Sofi Manner
heim (fadren reste i går
morgse) Jag fann henne i säll-
skap med baron Walléen den
äldre – fastän jag sjelf var
gräsligt trött bjöd jag henne
och Koki på Operan, der
Hur går det med ramen till altartaflan – Är förgyllningen inbe-
räknad? – Jag tycker denna ram blir gräsligt dyr!

Mefistofeles med Krohns upp-
sättning gafs. Det var verkli-
gen vackert, och under musikens
inverkan och det poetiskt-
artistiska intrycket från tablåer-
na på scenen glömde jag små-
ningom min mage och min
trötthet. Fröken Sofi såg mycket
lifvad ut, så mycket mera som
hon fick se kungen kronprinsen
alla ministrarne (inclusive
Estrup) hela Corpus diplomatique
m. fl. på Teatern.
Efter spektaklet gingo vi
med Krohn på Caféet i
Hôtel d 'Angleterre der vi sutto
till kl. öfver 12. – I dag
kl. 10 f. m. går hon med Koki
på Rosenborg, sedan till Thorvaldsen
museum, så kommer jag och tar
henne kl. 4 och hon skulle
resa i afton hette det, ifall

hon ej stannar öfver för att se
den Kjære familjen.
Huru går det med Ellans resa.
Då hon alltjemnt väntar
att hennes Mamma skall
komma tillbaka från Saaris.
Det ser ej ut som om hon
skulle komma snart.
Om det ännu är tid d. v. s.
om Ellan ej rest, vore det bra om
Ni ville samla alla Holbergarne och
skicka dem skiljt inlagda med hen-
ne hit till Kjøbenhavn – Bojesen har
nämligen erbjudit sig att komplettera
dem och låta binda in dem i prakt-
band, samt har dessutom lofvat en
originalteckning af Tegner.
– Litet senare kl. 2 (Mamma ser på
pennan och bläcket att jag blef afbruten
der * är) – Jag har nu målat prin-
sessan och alla äro nöjda – d. v. s.
hon och hennes två intime, unge Moltke
Hvitfeldt, marinofficern och en löjtnant
Rosen, som kommer dit alla dagar.
Hon står makalöst, och säger att detta
stående är ingenting mot att stå vid
hofvet, 4, 5 timmar och hitta på konver-
sationsämnen med hundratats menniskor
som man ej känner. – Jag går nu

sedan jag ätit frukost med unga Moltke Hvit
felt till Moltkes (de andra) der jag ensam
disponerar öfver hela patatset och der
Jag skall måla en blomma till på hennes
porträtt. Frans Henningsen som är pro-
fessor vid Akademin, var uppe i dag och
såg på de Moltkeska porträtten, och
fann dem mycket lika. Han som
alla andra beklaga mig att ha måst
måla ett så otacksamt ansigtet som
Grefvinnans. – Koki är nu installerad
i sin nya våning och der ser ju mycket
trefligt ut. Han har en gammal tysk
madame som passar upp. – Kl. 4 skall
jag träffa fröken Mannerheim.
Jag hade tänkt att Ellan skulle komma
som om måndag då kunde vi tillsammans
fara till Bregentved den 16, möjligen komma
tillbaka hit och sedan skulle jag till Paris
det får vi senare se. Bra gerna skulle
jag vilja ha min usla mager i ordning
innan jag reser söderut.
Fröken Mannerheim har berättat mig utför-
ligt om festligheterna i Helsingfors. Det
hade varit roligt att se Senatstorget
från Mammas fönster.
Om Ellan är rest då detta kommer
så bed Annie eller Bertha afsända Holberg
till hr Ernst Bojesen, Kjöbmagergade
42 Kjøbenhavn – fra Hr A. Edelfelt,
Holmgren eller Edlund kunna ju åtaga sig
inpackningen. Farväl söta Mamma för den-
na gång – Helsa tusenfaldt alla – måtte Ni få
vara friska och raska. – Mammas egen
Atte.
Fru Karamzin skulle resa från Span Lissabon som i går.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • förlåt de hoprafsade raderna i går. Jag har alltid så mycket bekej med de Geberska korrekturen som måste Genomgås, inpackas och egenhändigt föras på posten, och så prinsessan kl. 11. Det är en halftimmes väg in till staden.

  Marie Hugo Geber
 • Nu efter prinsessan i går var jag hos Sofi Mannerheim (fadren reste i går morgse) Jag fann henne i sällskap med baron Walléen den äldre – fastän jag sjelf var gräsligt trött bjöd jag henne och Koki på Operan, der Mefistofeles med Krohns uppsättning gafs. Det var verkligen vackert, och under musikens inverkan och det poetiskt-artistiska intrycket från tablåerna på scenen glömde jag småningom min mage och min trötthet. Fröken Sofi såg mycket lifvad ut, så mycket mera som hon fick se kungen kronprinsen alla ministrarne (inclusive Estrup) hela Corpus diplomatique m. fl. på Teatern. Efter spektaklet gingo vi med Krohn på Caféet i Hôtel d 'Angleterre der vi sutto till kl. öfver 12. – I dag kl. 10 f. m. går hon med Koki på Rosenborg, sedan till Thorvaldsen museum, så kommer jag och tar henne kl. 4 och hon skulle resa i afton hette det, ifall hon ej stannar öfver för att se den Kjære familjen.

  Pietro Krohn Marie Sophie Mannerheim Nikolaj von Etter Carl Mannerheim Theodor Walleen (epävarma yhteys) Mefistofeles Jacob Brønnum Scavenius Estrup
 • Huru går det med Ellans resa. Då hon alltjemnt väntar att hennes Mamma skall komma tillbaka från Saaris. Det ser ej ut som om hon skulle komma snart. Om det ännu är tid d. v. s. om Ellan ej rest, vore det bra om Ni ville samla alla Holbergarne och skicka dem skiljt inlagda med henne hit till Kjøbenhavn – Bojesen har nämligen erbjudit sig att komplettera dem och låta binda in dem i praktband, samt har dessutom lofvat en originalteckning af Tegner.

  Julia de la Chapelle Ludvig Holberg Esaias Tegnér (epävarma yhteys) Ellan de la Chapelle Ernst Bojesen
 • – Litet senare kl. 2 (Mamma ser på pennan och bläcket att jag blef afbruten der * är) –

 • Jag har nu målat prinsessan och alla äro nöjda – d. v. s. hon och hennes två intime, unge Moltke Hvitfeldt, marinofficern och en löjtnant Rosen, som kommer dit alla dagar. Hon står makalöst, och säger att detta stående är ingenting mot att stå vid hofvet, 4, 5 timmar och hitta på konversationsämnen med hundratats menniskor som man ej känner. –

  Marie Leon Moltke-Hvitfeldt Rosen
 • Jag går nu sedan jag ätit frukost med unga Moltke Hvitfelt till Moltkes (de andra) der jag ensam disponerar öfver hela patatset och der Jag skall måla en blomma till på hennes porträtt. Frans Henningsen som är professor vid Akademin, var uppe i dag och såg på de Moltkeska porträtten, och fann dem mycket lika. Han som alla andra beklaga mig att ha måst måla ett så otacksamt ansigtet som Grefvinnans. –

  Magda Moltke-Bregentved Frants Henningsen Frederik Christian Moltke-Bregentved Leon Moltke-Hvitfeldt
 • Koki är nu installerad i sin nya våning och der ser ju mycket trefligt ut. Han har en gammal tysk madame som passar upp. –

  Nikolaj von Etter
 • Kl. 4 skall jag träffa fröken Mannerheim.

  Sophie Mannerheim
 • Jag hade tänkt att Ellan skulle komma som om måndag då kunde vi tillsammans fara till Bregentved den 16, möjligen komma tillbaka hit och sedan skulle jag till Paris det får vi senare se.

  Pariisi Bregentved Ellan de la Chapelle
 • Bra gerna skulle jag vilja ha min usla mager i ordning innan jag reser söderut.

 • Fröken Mannerheim har berättat mig utförligt om festligheterna i Helsingfors. Det hade varit roligt att se Senatstorget från Mammas fönster.

  Helsinki Senatstorget Alexandra Edelfelt Sophie Mannerheim
 • Om Ellan är rest då detta kommer så bed Annie eller Bertha afsända Holberg till hr Ernst Bojesen, Kjöbmagergade 42 Kjøbenhavn – fra Hr A. Edelfelt, Holmgren eller Edlund kunna ju åtaga sig inpackningen.

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ludvig Holberg Holmgren Gustaf Wilhelm Edlund Ellan de la Chapelle Ernst Bojesen
 • Farväl söta Mamma för denna gång – Helsa tusenfaldt alla – måtte Ni få vara friska och raska. –

  Alexandra Edelfelt
 • Fru Karamzin skulle resa från Span Lissabon som i går.

  Lissabon Aurora Karamzin
 • Hur går det med ramen till altartaflan – Är förgyllningen inberäknad? – Jag tycker denna ram blir gräsligt dyr!