Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

aikakauslehdet arkkitehdit höyrylaivat huonekalut kalusteet kartanot kesä kuninkaalliset lääkärit lapset (perheenjäsenet) linnat matkat matkustaminen prinsessat prinssit ruoka sää taudit teatteritaide tullit vaatteet vuodenajat

Köpenhamn Måndag (vet ej datum, sent, alltför
sent i maj redan) 1894
Älskade Mamma,
Mamma är naturligtvis förvånad öfver att vi
ännu äro här – det har varit så att prinsessan
först i går blef rigtigt färdig, och så ha
Moltkes varit på resor till slägten, så
att vi först i morgon kunna resa till
Bregentved, och derifrån, med Guds hjelp,
om fredag eller lördag till Berlin. Der skola
vi träffa Krohn och resa så fort som möjligt
till Paris – Jag är rigtigt tacksam för att
Ellan kom hit, och hjelpte upp mitt humör
och kuraget litet – med detta tågande, denna
längtan att komma till Paris, hade jag blifvit
alldeles hopplös redan – isynnerhet som jag
alltid har retoucheringen af hennes porträtt
öfver mig som en mara – Ellan skämtade
bort en del af min oro och nedslagenhet
föreskref diet och har verkligen lyckats,
bättre än doktorn att bota min magåkom-
ma. Prinsessan är nöjd med porträttet – var
mycket vänlig mot Ellan och har bedt mig
bara skrifva till Bernstorff så kommer
hon in och står igen vare sig i sommar
eller höst – jag antar det senare. – På
de sista dagarne blef jag litet nervös öfver
hennes porträtt också – det är ju alltid så
när man skall sluta något. Prins Valdemar
och alla andra tycka mycket om det – några
Jag har haft ett mycket sorgset bref från Audibert säger att han har en sjukdom i ögonnerven
och fruktar för sin syn. Stackars karl – jag hoppas det kan botas.

skulle naturligtvis
oläsligt
ha det mera skrattade
mera aimabelt – jag har redan antydt
ett briljant småleende.
Med Ellan har jag varit på theatern och
sett på "det var en gang" – af Drachmann –
Krohns makalösa uppsätting är ändå
mera värd än Ds text. Krohn reste som
jag redan sade i fredags till Jylland och
skall derifrån öfver Hamburg till Berlin,
der vi som sagdt komma att sammanträffa.
– Roligt att pojken är rask derhemma –
Nå, han blir ju skött och vårdad som en prins,
bättre än en vanlig prins. Ibland får vi
litet oro öfver oss, Ellan och jag – jag är dock
den oroligare, måste jag tillstå!
I morgon afgår med båten direkt till
Hfors 1° flickornas gardiner (jag hoppas
de behaga. 2° 2 proflappar till deras möbler
(jag tyckte det var säkrare att skicka proflappar
på en aln för att ni skulle få se rigtigt – af
tyget skickas så mycket som behöfvas så
snart flickorna bestämdt sig. 3° min vinter
paletå och skinnmössa. 4° en gammal
rococosoffa som jag köpt hos en "Marchand-
diser" 5° en pastellskizz af prinsessan, som
Ni icke får döma efter denna karrikatur,
6° några beslag till Vår en byrå. 7° något
som jag skall köpa i dag ännu. *) – Allt
detta tar jag mig friheten skicka under
Mammas adress! Marie kan ju förtulla
*) 8° tyg till
rococo
soffan – jag ber flickorna se på detta –
det är billigt bomullstyg – vilja de ha sådant?

det – soffa ser bofällig ut – jag hoppas
de ej klä till för den.
för tullafgiften och frakt skickar jag här –
med 100 mk – det kan aldrig bli så
mycket, naturligtvis.
– Måtte nu den Ahrenbergska ramen bli
bra – Det var ju klart att han skulle
gå åt den svenska arkitektens ritning.
Tack för Vinter gatan. Den skall jag ytterligare
skrifver rent. Ellan har visserligen köpt
boken, men den håller jag sjelf
– Här är herrligt – men hvad hjelper det
då man går och sörjer öfver ett tråkigt
och icke lyckadt porträtt – den dag jag
reser från Bregentved blir en glad dag
det vill jag lofva. NB om jag då helt har
slutat det olycksaliga porträttet. Hon
är så svår och de bli aldrig nöjda –
– Flere skandinaver äro redan återkomma
från Paris – det är ju idiotiskt att kom-
ma det midt i sommarn.
Ja nu börjar mina Marthas bekymmer igen –
Jag måste ut till Rosenvænget för att ta
några saker som jag glömt derute.
Jag hoppas nu att Ni alla får vara friska
och raska.
Bed Annie af dessa 100 mk prenumera
på The Studio, a journal af fine and applied
art. – 16 Henrietta Street, Covent Garden, London
genom en bokhandlare i Hfors. – den kostar omkr.
I mk häftet, 2 häften i året – jag ville gerna ha
den gamla årgången 1893 med. – Helsa tusenfaldt
alla från oss – pussa och krama min gosse – Mammas
egen Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Mamma är naturligtvis förvånad öfver att vi ännu äro här – det har varit så att prinsessan först i går blef rigtigt färdig, och så ha Moltkes varit på resor till slägten, så att vi först i morgon kunna resa till Bregentved, och derifrån, med Guds hjelp, om fredag eller lördag till Berlin. Der skola vi träffa Krohn och resa så fort som möjligt till Paris –

  Pariisi Berliini Bregentved Alexandra Edelfelt Pietro Krohn Magda Moltke-Bregentved Marie Frederik Christian Moltke-Bregentved
 • Jag är rigtigt tacksam för att Ellan kom hit, och hjelpte upp mitt humör och kuraget litet – med detta tågande, denna längtan att komma till Paris, hade jag blifvit alldeles hopplös redan – isynnerhet som jag alltid har retoucheringen af hennes porträtt öfver mig som en mara – Ellan skämtade bort en del af min oro och nedslagenhet föreskref diet och har verkligen lyckats, bättre än doktorn att bota min magåkomma.

  Pariisi Ellan de la Chapelle
 • Prinsessan är nöjd med porträttet – var mycket vänlig mot Ellan och har bedt mig bara skrifva till Bernstorff så kommer hon in och står igen vare sig i sommar eller höst – jag antar det senare. – På de sista dagarne blef jag litet nervös öfver hennes porträtt också – det är ju alltid så när man skall sluta något. Prins Valdemar och alla andra tycka mycket om det – några skulle naturligtvis oläsligt ha det mera skrattade mera aimabelt – jag har redan antydt ett briljant småleende.

  Marie Valdemar Ellan de la Chapelle Bernstorff
 • Med Ellan har jag varit på theatern och sett på "det var en gang" – af Drachmann – Krohns makalösa uppsätting är ändå mera värd än Ds text.

  Pietro Krohn Holger Drachmann Ellan de la Chapelle
 • Krohn reste som jag redan sade i fredags till Jylland och skall derifrån öfver Hamburg till Berlin, der vi som sagdt komma att sammanträffa.

  Hampuri Berliini Jylland Pietro Krohn
 • – Roligt att pojken är rask derhemma – Nå, han blir ju skött och vårdad som en prins, bättre än en vanlig prins. Ibland får vi litet oro öfver oss, Ellan och jag – jag är dock den oroligare, måste jag tillstå!

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • I morgon afgår med båten direkt till Hfors 1° flickornas gardiner (jag hoppas de behaga. 2° 2 proflappar till deras möbler (jag tyckte det var säkrare att skicka proflappar på en aln för att ni skulle få se rigtigt – af tyget skickas så mycket som behöfvas så snart flickorna bestämdt sig. 3° min vinter paletå och skinnmössa. 4° en gammal rococosoffa som jag köpt hos en "Marchanddiser" 5° en pastellskizz af prinsessan, som Ni icke får döma efter denna karrikatur, 6° några beslag till Vår en byrå. 7° något som jag skall köpa i dag ännu. *) *) 8° tyg till rococo soffan – jag ber flickorna se på detta – det är billigt bomullstyg – vilja de ha sådant? – Allt detta tar jag mig friheten skicka under Mammas adress! Marie kan ju förtulla det – soffa ser bofällig ut – jag hoppas de ej klä till för den. för tullafgiften och frakt skickar jag här – med 100 mk – det kan aldrig bli så mycket, naturligtvis.

  Helsinki Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Marie Alexandra Edelfelt Mari / Marie
 • – Måtte nu den Ahrenbergska ramen bli bra – Det var ju klart att han skulle gå åt den svenska arkitektens ritning.

  Johan Jacob Ahrenberg
 • Tack för Vinter gatan. Den skall jag ytterligare skrifver rent. Ellan har visserligen köpt boken, men den håller jag sjelf

  Ellan de la Chapelle
 • – Här är herrligt – men hvad hjelper det då man går och sörjer öfver ett tråkigt och icke lyckadt porträtt – den dag jag reser från Bregentved blir en glad dag det vill jag lofva. NB om jag då helt har slutat det olycksaliga porträttet. Hon är så svår och de bli aldrig nöjda –

  Bregentved Magda Moltke-Bregentved Frederik Christian Moltke-Bregentved
 • – Flere skandinaver äro redan återkomma från Paris – det är ju idiotiskt att komma det midt i sommarn.

  Pariisi
 • Ja nu börjar mina Marthas bekymmer igen – Jag måste ut till Rosenvænget för att ta några saker som jag glömt derute.

 • Jag hoppas nu att Ni alla får vara friska och raska.

 • Bed Annie af dessa 100 mk prenumera på The Studio, a journal af fine and applied art. – 16 Henrietta Street, Covent Garden, London genom en bokhandlare i Hfors. – den kostar omkr. I mk häftet, 2 häften i året – jag ville gerna ha den gamla årgången 1893 med. –

  Helsinki Alexandra Edelfelt
 • Helsa tusenfaldt alla från oss – pussa och krama min gosse –

  Erik Edelfelt
 • Jag har haft ett mycket sorgset bref från Audibert säger att han har en sjukdom i ögonnerven och fruktar för sin syn. Stackars karl – jag hoppas det kan botas.

  Audibert