Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

sjukdom (tillstånd) orientaliska mattor kirgizer ålderdom aamiaiset aateli diplomaatit henkilökuvat hotellit jalokivet Jumala kalusteet kansallispuvut kansat keisarinnat kielet kirjeet kuninkaalliset kuvanveistäjät kuvitus lämpötila museot orientalismi päivälliset palvelusväki ranskan kieli sää seuraelämä suomalaiset turkit ulkonäkö vaatteet vierailut yhteiskuntaluokat

Petersburg söndag 5 (17) febr. 95
Älskade Mamma,
Tack för brefkort och bref – det var
ledsamt att höra att Berta ännu harklar
och hostar. Var nu rigtigt försigtig med
henne och sköt om henne. Jag har
redan en så stark känsla af ansvar
att jag skulle bli alldeles förtviflad
om hon finge något fel. Säkert
är emellertid att jag alltid gick
på med att hon skulle ta pels på
sig – då hon regelbundet ville promenera
i tunn paletå. – Här sitter jag ännu och
väntar på audiens hos Enkekejsarinnan.
Furst Galitzin, som jag träffade hos Reuter
skiölds sade nämligen att fastän kejsarin
nan ej tar emot någon nu, hon "säkert
skulle göra ett undantag för mig" – och
lofvade underrätta mig derom. Jag sade
att jag tänkte resa strax efter denna
audiens – går således och väntar nu.
I grunden kan det ju vara bra att
vistas här i varma rum i stället för att
frysa ihjäl i Paris eller Berlin. Den här
kölden är ju en olycka för hela Europa.
– Den Reuterskiöldska middagen, som jag
beskrifvt litet längre i bref till Ellan, var
så der rigtigt slösartadt mondain.
Mycket eleganta toiletter, ehuru i svart,

decolleterade damer och herrar med krascha-
ner. – En grefvinne Keller, född furstinna
Shakavskoi såg finast och enklast ut.
En grefvinna Bloudow ytterst grand genre,
blond, fetlagd, talade franska med engelsk
accent à la Maroussa Albedinsky.
herrskapet Radziwill, baron Gasser
baron Buxhoevden m.fl. 30 personer.
Galitzin kom mycket väl ihog mig från
Gatshina för 14 år sedan. Grefve Keller
som jag ofta såg hos Mme Miatleff, var
förvånad öfver att jag ej förändrat mig –
likaså voro Reuterskiölds alldeles häpna
öfver att jag var mig så lik – nå ja, jag
är ju ej så last gammal ännu, fastän
och
jag bär mina år bättre än Duplessis.
Baron Falkenberg, Ellans gamla kurtisör
är sekreterare här. Han gick gräsligt åt
fru R. för hennes mondanitet, fåfänga och
jägtande. Sedan hon
fru R.
sagt mig i förbigående
att det skulle var så roligt att rigtigt
prata om gamla tider, – fick hon tag
i mig efter middagen och började då,
jo gissa med hvad? Jo hon sade: Herr
Edelfelt är visst förvånad öfver att
furstinnan Radziwill hade så låg plats
vid bordet – men det är ju naturligt, då
hennes man är bara gentilhomme de la
chambre.... o.s.v. – Jag bedyrar, att
jag ej en minut tänkt på, än mindre
förvånat mig öfver fursten och furstinnan
Radziwills platser vid bordet. – Alltid

rang och etikett och strunt!! Det ser verkligen
ut som om lifvet ej hade något allvarligt
att bjuda på, då de göra vigtiga saker af
sådana bagateller! – Och så talade hon
om att Wladimirs hade varit på middag
hos dem sista torsdags. Hon är utom sig
af glädje öfver intimiteten med Maria
Paulowna, talar om Nelly (Bariatinsky)
och de andra precis som hon förr talade
om hertiginnan de la Rochefoucauld i Paris.
Men energi har hon – alla dagar visiter,
bjudningar, baler. Mitt porträtt såg mycket
bra ut. De ha vackra saker, bl.a. gam-
malt silfver i massa, bägare, kandelabrar
en hel vägg full, turkiska mattor
en vacker hvit matta i Salongen – det
hela arrangeradt med mycken smak.
Lennart var hjertlig som alltid – talade
om gamla tider. – "Le chasseur de la legation"
i grann blågul uniform hjelpte på mig pelsen
och talade den renaste Helsingforsiska
och sade att han "nog kände herr Edelfelt".
Efter middagen kl. 11. gick jag till Etters – men,
hélàs, man får ju aldrig träffa någon men-
niska utan visiter här – der sutto de
till kl. 2 säger 2, med en ung Wolkoff –
och hans gemål f.d. Warinka Heiden.
Nog hade de sagt att Warinka hade en stor
näsa men inte hade jag trott att
den var så här ändå!
Då jag i förrgår var hos Sofi
Wolkoff satt der också hennes
svägerskor, fröknarne Ellis m.fl. och

alltid konversation. Och det lustigaste
är att de finna det så intressant. Ingen
lägger sig här före 2 – är det då underligt
att de ingenting uträtta under dagen. –
Nu I går var jag som sagdt på Eremitaget hela
dagen och såg rigtigt. Ledsamt att ej flickorna
fingo se Peter den Stores galleri och isynnerhet
ett orientaliskt galleri som i går var öppet.
Det var verkligen ett öfverväldigande praktfullt
intryck man fick der, ädelstenar och guld –
något liknande har jag endast sett i London
i indiska afdelningen. Berätta för flickorna
att våra vänner turkmanerna voro der,
dessutom ett 50 tal baschkirer och kirgiser
i ytterst praktfulla drägter – dessa igen
med stora skinnmössor, kirgiserna i underliga
hattar, – alla i siden och sammet. –
– det hade varit roligt om
flickorna fått se dem alla –
något herrligt att se detta
sällskap framför Voltaire
af Houdon, likaså framför
Diana af densamma.
– Gud låte Er få vara
friska. Jag är rigtigt
orolig för Berta. Hon
må nu vara försigtig och desin-
ficiera sig på alla sätt så att hon
ej får influenza. Paul Etter har haft ett
återfall – jag skall just gå och se hur
det är med honom nu. – Nu går jag och
äter frukost här i hotellet – sedan går jag
igen till Eremitaget och så på visit till Kaemers.
I går afton stor middag för mig hos Benoit
de äro verkligen mycket vänliga –
Helsa alla hjertligt från Mammas Atte

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Tack för brefkort och bref – det var ledsamt att höra att Berta ännu harklar och hostar. Var nu rigtigt försigtig med henne och sköt om henne. Jag har redan en så stark känsla af ansvar att jag skulle bli alldeles förtviflad om hon finge något fel. Säkert är emellertid att jag alltid gick på med att hon skulle ta pels på sig – då hon regelbundet ville promenera i tunn paletå.

  Berta Edelfelt
 • Här sitter jag ännu och väntar på audiens hos Enkekejsarinnan. Furst Galitzin, som jag träffade hos Reuterskiölds sade nämligen att fastän kejsarinnan ej tar emot någon nu, hon "säkert skulle göra ett undantag för mig" – och lofvade underrätta mig derom. Jag sade att jag tänkte resa strax efter denna audiens – går således och väntar nu.

  Maria Fjodorovna Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld Galitzin
 • I grunden kan det ju vara bra att vistas här i varma rum i stället för att frysa ihjäl i Paris eller Berlin. Den här kölden är ju en olycka för hela Europa.

  Pariisi Eurooppa Berliini
 • Den Reuterskiöldska middagen, som jag beskrifvt litet längre i bref till Ellan, var så der rigtigt slösartadt mondain. Mycket eleganta toiletter, ehuru i svart, decolleterade damer och herrar med kraschaner. – En grefvinne Keller, född furstinna Shakavskoi såg finast och enklast ut. En grefvinna Bloudow ytterst grand genre, blond, fetlagd, talade franska med engelsk accent à la Maroussa Albedinsky.herrskapet Radziwill, baron Gasser baron Buxhoevden m.fl. 30 personer. Galitzin kom mycket väl ihog mig från Gatshina för 14 år sedan. Grefve Keller som jag ofta såg hos Mme Miatleff, var förvånad öfver att jag ej förändrat mig – likaså voro Reuterskiölds alldeles häpna öfver att jag var mig så lik – nå ja, jag är ju ej så last gammal ännu, och jag bär mina år bättre än Duplessis.

  Gattjina Varvara Iljinitjna Mjatleva Maria Keller Lovisa Reuterskiöld Albedinskij Bludov Karlos von Buxhoevden Duplessis Gasser Fjodor Keller Lennart Reuterskiöld Ellan de la Chapelle Radziwill Radziwill Galitzin
 • Baron Falkenberg, Ellans gamla kurtisör är sekreterare här. Han gick gräsligt åt fru R. för hennes mondanitet, fåfänga och jägtande

  Lovisa Reuterskiöld Gustaf Falkenberg Ellan de la Chapelle
 • Sedan hon fru R. sagt mig i förbigående att det skulle var så roligt att rigtigt prata om gamla tider, – fick hon tag i mig efter middagen och började då, gissa med hvad? Jo hon sade: Herr Edelfelt är visst förvånad öfver att furstinnan Radziwill hade så låg plats vid bordet – men det är ju naturligt, då hennes man är bara gentilhomme de la chambre.... o.s.v. – Jag bedyrar, att jag ej en minut tänkt på, än mindre förvånat mig öfver fursten och furstinnan Radziwills platser vid bordet. – Alltid rang och etikett och strunt!! Det ser verkligen ut som om lifvet ej hade något allvarligt att bjuda på, då de göra vigtiga saker af sådana bagateller!

  Lovisa Reuterskiöld Radziwill Radziwill
 • Och så talade hon om att Wladimirs hade varit på middag hos dem sista torsdags. Hon är utom sig af glädje öfver intimiteten med Maria Paulowna, talar om Nelly (Bariatinsky) och de andra precis som hon förr talade om hertiginnan de la Rochefoucauld i Paris.

  Pariisi Maria Pavlovna Nadejda Barjatinskij Vladimir Alexandrovitj Marie de la Rochefoucauld
 • Men energi har hon – alla dagar visiter, bjudningar, baler. Mitt porträtt såg mycket bra ut. De ha vackra saker, bl.a. gammalt silfver i massa, bägare, kandelabrar en hel vägg full, turkiska mattor en vacker hvit matta i Salongen – det hela arrangeradt med mycken smak. Lennart var hjertlig som alltid – talade om gamla tider. – "Le chasseur de la legation" i grann blågul uniform hjelpte på mig pelsen och talade den renaste Helsingforsiska och sade att han "nog kände herr Edelfelt".

  Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld
 • Efter middagen kl. 11. gick jag till Etters – men, hélàs, man får ju aldrig träffa någon menniska utan visiter här – der sutto de till kl. 2 säger 2, med en ung Wolkoff – och hans gemål f.d. Warinka Heiden. Nog hade de sagt att Warinka hade en stor näsa men inte hade jag trott att den var så här ändå! Då jag i förrgår var hos Sofi Wolkoff satt der också hennes svägerskor, fröknarne Ellis m.fl. och alltid konversation. Och det lustigaste är att de finna det så intressant. Ingen lägger sig här före 2 – är det då underligt att de ingenting uträtta under dagen.

  Emilie von Etter Sophie Manzey Varvara Heyden Anastasia Alexandrovna Ellis Emilia Alexandrovna Ellis Sofia Alexandrovna Ellis Olga Sergejevna Volkova Sofia Sergejevna Volkova Vladimir Volkov
 • I går var jag som sagdt på Eremitaget hela dagen och såg rigtigt. Ledsamt att ej flickorna fingo se Peter den Stores galleri och isynnerhet ett orientaliskt galleri som i går var öppet. Det var verkligen ett öfverväldigande praktfullt intryck man fick der, ädelstenar och guld – något liknande har jag endast sett i London i indiska afdelningen. Berätta för flickorna att våra vänner turkmanerna voro der, dessutom ett 50 tal baschkirer och kirgiser i ytterst praktfulla drägter – dessa igen med stora skinnmössor, kirgiserna i underliga hattar, – alla i siden och sammet. – – det hade varit roligt om flickorna fått se dem alla – något herrligt att se detta sällskap framför Voltaire af Houdon, likaså framför Diana af densamma.

  Lontoo Eremitaget Voltaire Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Jean-Antoine Houdon Peter I Diana
 • Gud låte Er få vara friska. Jag är rigtigt orolig för Berta. Hon må nu vara försigtig och desinficiera sig på alla sätt så att hon ej får influenza. Paul Etter har haft ett återfall – jag skall just gå och se hur det är med honom nu. – Nu går jag och äter frukost här i hotellet – sedan går jag igen till Eremitaget och så på visit till Kaemers. I går afton stor middag för mig hos Benoit de äro verkligen mycket vänliga – Helsa alla hjertligt från Mammas Atte

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Sofia von Kræmer Albert Benois Paul von Etter Oskar von Kræmer