Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

transportmedel sjukdom (tillstånd) kineser hov (samhälleliga system) kvinnlighet militärer (personer) civilisation ska aateli diplomaatit hautaus hotellit ilmasto Jumala junat kalusteet kansallispuvut kasakat keisarinnat keisarit kirjeet kuolema lääketiede lähetystöt lämpötila linnat matkat osoitteet palatsit palvelusväki rautatiet sää sähkeet turkit ulkonäkö vaatteet vierailut

Petersburg Onsdag 20 febr 95
Älskade Mamma,
Hvad jag längtar efter bref eller tele-
gram från Er för att vara lugn
vis a vis Er helsa och Ert befinnan-
de! Då jag nu har varit hos
Kejsarinnan, och detta besök ej gaf
uppslag till något nytt arbete, eller
förändring af mina reseplaner, tänkte
jag ge mig af i morgon afton.
Jag har t.o.m redan köpt sofvagns
biljett ända till Berlin (det måste man
göra på förhand, eljest får man sitta
och sofva och det kan jag ej). Dessa
sista dagar ha varit särdeles tråkiga.
Då jag ej kunnat gå, och Etters alla man
legat för ankar, har jag fått hålla
till godo med mitt eget sällskap –
hvilket icke alltid är så roligt.
Jag tror ej det var influenza jag hade.
Det var litet feber t.f. af magoord-
ningar – eller kanske var det ändå
om början som jag med mycken kinin
kurerade. I går var jag litet matt,
i dag är det redan helt bra igen.
Jag tror nog att det blir helt bra
bara jag kommer från det här klimatet.
Varmare är det visserligen nu men
icke destomindre fuktigt och osympatisk
Sedan jag fattat mitt beslut att ej exponera här i år, är jag rigtigt nöjd. Jag
har talat med Haartman som gillade mina skäl.

måndagen och tisdagen låg jag inne
som sagdt, klädd på sängen. – I går
på e.m. kom en hoflakej, en lång
räkel med bref från Galitzin att
H.M. Kejsarinnan Maria Feodorovna skulle
taga emot mig i dag kl. 12 – Jag
var hjertligt glad både åt den
ära som derigenom gjordes mig
(hon tar i allmänhet ej emot
någon) som och åt att sjukdomen nu
var öfverstånden. – I bref till Ellan
har jag skildrat audiensen. – Jag
var alldeles förvånad öfver att hon
var sig så lik, snarare såg hon yngre
ut, tyckte jag, mycket smärt i den
svarta crèpeklädningen med hvita
tyll manchetter och krage. Oemotstånd-
ligt vänlig är hon alltid – hon försökte
först att vara glad, men då jag
kom att nämna Fredensborg, fylldes
hennes ögon af tårar – hon gaf likväl
ej med sig utan talte om annat.
Naturligtvis sade jag så hjertligt och
ärligt jag kunde huru tacksam jag
var för all hennes godhet och huru
jag deltagit i allt det hon gått igenom.
Då jag gick sade hon: Det har gladet
mig meget att Se Dem. På tal om
resorna i skären och besöket på Haiko

fjärden sade hon melankoliskt: Ja det
var den Gang. – Den siste Rejse var ikke
som de andre i Finland – Kejsaren følte
sig ikke rigtig rask under hela tiden –
det var ikke som før. Så frågade hon efter
hvad jag målat – när jag bl.a talte
om Sorg såg hon bestämdt och allvar-
ligt på mig. Hennes blick påminner
om Tante Leuhusens. – Anitschkoff
palatset är mycket stort och gran
vackert men icke ditåt så stilfullt
som t.ex Amalienborg. I många salar
voro hvita Louis XVI möbler med gobelins
öfverdrag. Hvad som alltid gör ett
ståtligt intryck vid ryska hofvet är
tcherkesserna och lifkosackerna som
stå vid dörrarne. – Icke ett ord talte
hon om porträtt eller något dylikt.
Jag är derför resklar – glad att
jag gjort denna uppvaktning som
jag betraktade som en pligt: Natur
ligtvis tyckte jag efteråt att jag hade
bort säga det och det – men man
kan icke komma ihog allt och får
vara nöjd med det som det blir i hastig-
heten. Hennes ovanligt låga alt eller
basöst förvånar mig alltid – hon är
så utomordentligt typiskt qvinlig annars.
– I dag reste jag på visit till Manzeys
och den eviga generalskan Ellis som
jag alltid måste gå till. Ingen hemma,
lemnade kort. I morgon går jag till

Etters. Paul skref till mig att fru Etter hade
haft en svår natt men att det var bättre
i går på morgonen.
Hvad det är ledsamt att resa så
långt bort från Er. Om man också kom-
mer till civiliserade länder så är det
ändå distansen som plågar mig. – Gud
låte Er vara och fortfarande få bli friska.
– Här på hotellet fins nu den utomordentlige
kinesiska beskickningen, med tjenare i
massor. Sändebudet och hans adjutanter
äro mycket grannt klädda. De de i går
kommo hem klädda i pelsar, en slags
bahytter och ytterstöflar, allt broderadt
af matt siden, utan en tråd som skulle
påminna om Europa, sågo de underliga
ut. Bahytterna eller baschlikerna voro
af rödt siden med något mycket tunnt
och lätt skinn, liknande svandun.
Pelsarna och pelstofflorna också fordrade
med ett silkeslent hvitt skinn. Om
morgonen är det ett fasligt språng i
korridorerna med deras kineslakejer,
som flyga efter thevatten i små kinesiska
kannor. – Herrskapet de Ponts är här
på hotellet också. Kammarjungfrun Louise
har frågat efter systrarna. Tacka dem
ännu hjertligt för den glädje de skänkte
mig här. Det var då en lycka att Etters
icke då voro sjuka ännu. – Fru Etter lär
ha blifvit sjuk efter den unga prinsessan
Ourousoffs panichida der hon var
senaste fredag. – Hos Armfelt läste

jag i söndags några bref från Magdalena
Rudenskiöld till G.M. Armfelt. Carl
Armfelt har nämligen en väldig packe
af dessa papper här för att gå igenom. –
Brefven innehålla mest politik
det var då ett rysligt intrigerande
på den tiden – Någon gång låter hon
sig gå och talar om sin längtan efter
"min bästa poijcke" – dessa ord alltid
på svenska i den franska texten.
Brefven äro utmärkt väl skrifva. En fin
sirlig stil och icke så mycket ortografiska
fel som vanligt var på den tiden. Några
bref med sorgkanter (fr. 1792) likna för-
vånande moderna bref. – Men oförsigtigt
talar hon om hertigen regenten – om den
kur han gör henne o.d. Brefven komplette-
ras af rapporter från Armfelts kammar-
tjenare Mineur – Då A. reser, i Italien tror jag,
säger Mineur. "Man har inbillat fröken
att Herr generalen reser med en hel
suite af ryska princessor, så här har
varit en faselig gråt och jalousie".
Det var sant – Armfelt reste då med
två furstinnor Menschikoff och en tredje.
På ett ställe talar hon om att hon sett grefvin
nan Armfelt och tackar A. för att han
aldrig tvingat henne till någon intimité
med grefvinnan! – Underligt! – Och A.
skrifver till sin fru om "Malin" ogeneradt
och entusiastiskt. – Nog kan man

förstå att Carl Armfelt ofta skulle
önska att hans ryska slägt skulle
ha litet mera pietet och intresse för
G.M. Armfelt. – Heath sade
mig att kejsaren varit mycket
nöjd med L. Mechelin och sagt om
honom: "He is a very clever and interesting
man". –
Tänk att jag sitter bara en natts resa från
Er och likväl ingenting vet om Er.
bref har jag skrifvit många – jag antar
att några kommit bort – I går tele-
graferade jag i dag likaså – intet svar
I Berlin tänkte jag ta in på Meinhardts
hotel eller Jansons hotell Mittelstrasse
Jag telegraferar så snart jag kommit
fram dit. I Paris är det allt
lika kallt – 14 och 10 grader under
fryspunkten – det är då ett öde.
Gud vara med Eder alla det är min
innerliga bön – Helsa alla, flickorna
Ellan, Kiki, tante Gadd från Mammas
egen
Atte.
I afton är jag bjuden till Armfelts med
herrskapet Kræmer och grefvinnan
Muraview.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Hvad jag längtar efter bref eller telegram från Er för att vara lugn vis a vis Er helsa och Ert befinnande!

 • Då jag nu har varit hos Kejsarinnan, och detta besök ej gaf uppslag till något nytt arbete, eller förändring af mina reseplaner, tänkte jag ge mig af i morgon afton. Jag har t.o.m redan köpt sofvagnsbiljett ända till Berlin (det måste man göra på förhand, eljest får man sitta och sofva och det kan jag ej).

  Berliini Maria Fjodorovna
 • Dessa sista dagar ha varit särdeles tråkiga. Då jag ej kunnat gå, och Etters alla man legat för ankar, har jag fått hålla till godo med mitt eget sällskap – hvilket icke alltid är så roligt.

  Emilie von Etter Alexander von Etter Emilia (Emilie) von Etter Johan Emil (Ivan) von Etter Nikolaj von Etter Paul von Etter
 • Jag tror ej det var influenza jag hade. Det var litet feber t.f. af magoordningar – eller kanske var det ändå om början som jag med mycken kinin kurerade. I går var jag litet matt, i dag är det redan helt bra igen. Jag tror nog att det blir helt bra bara jag kommer från det här klimatet. Varmare är det visserligen nu men icke destomindre fuktigt och osympatisk måndagen och tisdagen låg jag inne som sagdt, klädd på sängen.

 • I går på e.m. kom en hoflakej, en lång räkel med bref från Galitzin att H.M. Kejsarinnan Maria Feodorovna skulle taga emot mig i dag kl. 12 – Jag var hjertligt glad både åt den ära som derigenom gjordes mig (hon tar i allmänhet ej emot någon) som och åt att sjukdomen nu var öfverstånden.

  Maria Fjodorovna Galitzin
 • I bref till Ellan har jag skildrat audiensen. – Jag var alldeles förvånad öfver att hon var sig så lik, snarare såg hon yngre ut, tyckte jag, mycket smärt i den svarta crèpeklädningen med hvita tyll manchetter och krage. Oemotståndligt vänlig är hon alltid – hon försökte först att vara glad, men då jag kom att nämna Fredensborg, fylldes hennes ögon af tårar – hon gaf likväl ej med sig utan talte om annat. Naturligtvis sade jag så hjertligt och ärligt jag kunde huru tacksam jag var för all hennes godhet och huru jag deltagit i allt det hon gått igenom. Då jag gick sade hon: Det har gladet mig meget att Se Dem. På tal om resorna i skären och besöket på Haikofjärden sade hon melankoliskt: Ja det var den Gang. – Den siste Rejse var ikke som de andre i Finland – Kejsaren følte sig ikke rigtig rask under hela tiden – det var ikke som før. Så frågade hon efter hvad jag målat – när jag bl.a talte om Sorg såg hon bestämdt och allvarligt på mig. Hennes blick påminner om Tante Leuhusens.

  Suomi Haikofjärden Fredensborgs slott Maria Fjodorovna Adelaide Leuhusen Alexander III Ellan de la Chapelle
 • Anitschkoffpalatset är mycket stort och vackert men icke ditåt så stilfullt som t.ex Amalienborg. I många salar voro hvita Louis XVI möbler med gobelinsöfverdrag. Hvad som alltid gör ett ståtligt intryck vid ryska hofvet är tcherkesserna och lifkosackerna som stå vid dörrarne.

  Anitjkovpalatset Amalienborg Ludvig XVI
 • Icke ett ord talte hon om porträtt eller något dylikt. Jag är derför resklar – glad att jag gjort denna uppvaktning som jag betraktade som en pligt: Naturligtvis tyckte jag efteråt att jag hade bort säga det och det – men man kan icke komma ihog allt och får vara nöjd med det som det blir i hastigheten. Hennes ovanligt låga alt eller basöst förvånar mig alltid – hon är så utomordentligt typiskt qvinlig annars.

  Maria Fjodorovna
 • I dag reste jag på visit till Manzeys och den eviga generalskan Ellis som jag alltid måste gå till. Ingen hemma, lemnade kort. I morgon går jag till Etters. Paul skref till mig att fru Etter hade haft en svår natt men att det var bättre i går på morgonen.

  Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sofia Alexandrovna Ellis Paul von Etter
 • Hvad det är ledsamt att resa så långt bort från Er. Om man också kommer till civiliserade länder så är det ändå distansen som plågar mig. – Gud låte Er vara och fortfarande få bli friska.

 • Här på hotellet fins nu den utomordentlige kinesiska beskickningen, med tjenare i massor. Sändebudet och hans adjutanter äro mycket grannt klädda. De de i går kommo hem klädda i pelsar, en slags bahytter och ytterstöflar, allt broderadt af matt siden, utan en tråd som skulle påminna om Europa, sågo de underliga ut. Bahytterna eller baschlikerna voro af rödt siden med något mycket tunnt och lätt skinn, liknande svandun. Pelsarna och pelstofflorna också fordrade med ett silkeslent hvitt skinn. Om morgonen är det ett fasligt språng i korridorerna med deras kineslakejer, som flyga efter thevatten i små kinesiska kannor.

 • Herrskapet de Ponts är här på hotellet också.

  de Pont
 • Kammarjungfrun Louise har frågat efter systrarna. Tacka dem ännu hjertligt för den glädje de skänkte mig här. Det var då en lycka att Etters icke då voro sjuka ännu.

  Emilie von Etter Louise
 • Fru Etter lär ha blifvit sjuk efter den unga prinsessan Ourousoffs panichida der hon var senaste fredag.

  Emilie von Etter Urusov
 • Hos Armfelt läste jag i söndags några bref från Magdalena Rudenskiöld till G.M. Armfelt. Carl Armfelt har nämligen en väldig packe af dessa papper här för att gå igenom. – Brefven innehålla mest politik det var då ett rysligt intrigerande på den tiden – Någon gång låter hon sig gå och talar om sin längtan efter "min bästa poijcke" – dessa ord alltid på svenska i den franska texten. Brefven äro utmärkt väl skrifva. En fin sirlig stil och icke så mycket ortografiska fel som vanligt var på den tiden. Några bref med sorgkanter (fr. 1792) likna för-vånande moderna bref. – Men oförsigtigt talar hon om hertigen regenten – om den kur han gör henne o.d. Brefven kompletteras af rapporter från Armfelts kammartjenare Mineur – Då A. reser, i Italien tror jag, säger Mineur. "Man har inbillat fröken att Herr generalen reser med en hel suite af ryska princessor, så här har varit en faselig gråt och jalousie". Det var sant – Armfelt reste då med två furstinnor Menschikoff och en tredje. På ett ställe talar hon om att hon sett grefvinnan Armfelt och tackar A. för att han aldrig tvingat henne till någon intimité med grefvinnan! – Underligt! – Och A. skrifver till sin fru om "Malin" ogeneradt och entusiastiskt. – Nog kan man förstå att Carl Armfelt ofta skulle önska att hans ryska slägt skulle ha litet mera pietet och intresse för G.M. Armfelt.

  Italia Hedvig Armfelt Carl Alexander Armfelt Gustaf Mauritz Armfelt Gustav III Helena Menschikoff Katarina Menschikoff Anders Mineur Magdalena Rudenschöld
 • Heath sade mig att kejsaren varit mycket nöjd med L. Mechelin och sagt om honom: "He is a very clever and interesting man".

  Charles Heath Leopold Mechelin Nikolaj II
 • Tänk att jag sitter bara en natts resa från Er och likväl ingenting vet om Er. bref har jag skrifvit många – jag antar att några kommit bort – I går telegraferade jag i dag likaså – intet svar I Berlin tänkte jag ta in på Meinhardts hotel eller Jansons hotell Mittelstrasse Jag telegraferar så snart jag kommit fram dit.

  Berliini Meinhardt's Hotel Jansons hotel
 • I Paris är det allt lika kallt – 14 och 10 grader under fryspunkten – det är då ett öde.

  Pariisi
 • Gud vara med Eder alla det är min innerliga bön – Helsa alla, flickorna Ellan, Kiki, tante Gadd från Mammas egen Atte.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • I afton är jag bjuden till Armfelts med herrskapet Kræmer och grefvinnan Muraview.

  Sofia von Kræmer Nadine Armfelt Carl Alexander Armfelt Oskar von Kræmer Muravjev (epävarma yhteys)
 • *Sedan jag fattat mitt beslut att ej exponera här i år, är jag rigtigt nöjd. Jag har talat med Haartman som gillade mina skäl.

  Rafael von Haartman