Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

kaffe sjukdom (tillstånd) aamiaiset henkilökuvat junat juomat keisarinnat kirjeet lääketiede lämpötila masennus matkat melankolia rautatiet sää sähkeet saksalaiset tilaukset turkit ulkonäkö vaatteet venäjän kieli ylioppilaat

Vilna kl. 11.20 fredag 21 febr. 95
i sofkupèn
Älskade Mamma
Jag har läst om och om igen
Mammas bref och Ellans telegram.
Redan de goda underrättelserna
hemifrån gjorde mig frisk, och nu,
sedan jag sofvit godt i 8 timmar
(och i en badstugutemperatur),
ätit frukost och druckit en stor
Stakan kaffe på, mår jag som
perla i guld.
Det var ju bra att Rudbeck
blef såld – med priset är jag
mycket nöjd. Om Hagelstam
lemnat pengarna till Mamma,
ber jag Mamma deraf betala
mina utskylder i Borgå.
– Här i vaggonen sitta 3 tyskar
från Hamburg. 2 af dem alldeles

sönderhackade i ansigtet af
studentdueller. Det är ändå
rått och oartistiskt och slös-
aktigt att med flit vanställa
redan förut tillräckligt fula
ansigten. Min ryska (de 10
ord jag kan) har varit dem till
stor nytta – märkvärdigt
nog förstår konduktören
här i sofvagnen ingenting
annat än ryska.
Ja, jag hoppas också att
vi gjort undan köld och
sjukdom och tråk nu, och
att vi gå mot en rigtigt
behaglig vår. Emellertid kunna
vi alla skatta oss lyckliga
som kommit undan denna
Sibiriska vinter för så godt köp.

jag är glad att ha P.burg
bakom mig – sysslolösheten
och det der ödsligt stora
– den öde tundran – gjorde
mig mot slutet helt melan-
kolisk. – Några tyckte visste
att jag borde bråka för att
få måla den nya Kejsarin-
nan – men att stanna der i vecko-
tal för ett så ovisst resultat
Det ansåg jag ej löna sig. Nog
kommer det väl något
tillfälle någon annan gång.
Jag såg för resten hos frih Kræ
mer en fotografi af en pastell
som Fr. A. Kaulbach gjort af
henne. – Den var rätt bra,
om den också litet såg ut som
hufvudena i "Frauenliebe" eller
"gallerie Schöner Frauen". Här

står termometern på frys-
punkten – Jag är ändå glad
att ha pelsen isynnerhet
nu då jag ej varit rigtigt
rask. –
Farväl älskade Mamma –
helsa alla tusen gånger från
Mammas egen
Atte.
Fru Etter skref ett farväl
till mig jemte kommission
att köpa åt Schoura Manzey
en medicin som endast fås
i Paris. – Sofie Volkoff, som
jag ej en enda gång träffat
ensam talade ej med mig om
taflan – när träffas man men-
niskor utan visiter i Petersburg?

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Jag har läst om och om igen Mammas bref och Ellans telegram. Redan de goda underrättelserna hemifrån gjorde mig frisk, och nu, sedan jag sofvit godt i 8 timmar (och i en badstugutemperatur), ätit frukost och druckit en stor kaffe på, mår jag som perla i guld.

  Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Det var ju bra att Rudbeck blef såld – med priset är jag mycket nöjd. Om Hagelstam lemnat pengarna till Mamma, ber jag Mamma deraf betala mina utskylder i Borgå.

  Porvoo Wentzel Hagelstam Alexandra Edelfelt Olof Rudbeck
 • Här i vaggonen sitta 3 tyskar från Hamburg. 2 af dem alldeles sönderhackade i ansigtet af studentdueller. Det är ändå rått och oartistiskt och slösaktigt att med flit vanställa redan förut tillräckligt fula ansigten. Min ryska (de 10 ord jag kan) har varit dem till stor nytta – märkvärdigt nog förstår konduktören här i sofvagnen ingenting annat än ryska.

  Hampuri
 • Ja, jag hoppas också att vi gjort undan köld och sjukdom och tråk nu, och att vi gå mot en rigtigt behaglig vår. Emellertid kunna vi alla skatta oss lyckliga som kommit undan denna Sibiriska vinter för så godt köp.

 • jag är glad att ha P.burg bakom mig – sysslolösheten och det der ödsligt stora – den öde tundran – gjorde mig mot slutet helt melankolisk.

  Pietari
 • Några tyckte visste att jag borde bråka för att få måla den nya Kejsarinnan – men att stanna der i veckotal för ett så ovisst resultat Det ansåg jag ej löna sig. Nog kommer det väl något tillfälle någon annan gång. Jag såg för resten hos frih Kræmer en fotografi af en pastell som Fr. A. Kaulbach gjort af henne. – Den var rätt bra, om den också litet såg ut som hufvudena i "Frauenliebe" eller "gallerie Schöner Frauen".

  Sofia von Kræmer Alexandra Fjodorovna Friedrich August von Kaulbach
 • Här står termometern på fryspunkten – Jag är ändå glad att ha pelsen isynnerhet nu då jag ej varit rigtigt rask.

 • Farväl älskade Mamma – helsa alla tusen gånger från Mammas egen Atte.

  Alexandra Edelfelt
 • Fru Etter skref ett farväl till mig jemte kommission att köpa åt Schoura Manzey en medicin som endast fås i Paris.

  Pariisi Emilie von Etter Alexandrine Manzey
 • Sofie Volkoff, som jag ej en enda gång träffat ensam talade ej med mig om taflan – när träffar man menniskor utan visiter i Petersburg?

  Pietari Sophie Manzey