Albert Edelfeltin kirjeet

Syväsukellus Albert Edelfeltin elämään ja taiteelliseen työskentelyyn – Albert Edelfeltin kirjeet äidilleen, Alexandra Edelfeltille vuosina 1867–1901

Kirjeet aikajanalla ovat kronologisessa järjestyksessä, alkaen ylävasemmalta ja jatkuen alhaalle ja oikealle
 • Kirjeet
 • Suomeksi käännetyt kirjeet
 • Tämä kirje

borgerskapet sjukdom (tillstånd) slavar åldrande vapen (symboler) militärer (personer) personlighet sötsaker aateli amerikkalaiset antiikki hotellit Jumala junat juutalaiset kalusteet kaupungit kevät kirjeet kreikkalaiset lämpötila lapset (perheenjäsenet) laulajat matkat naamiaiset naiset päivälliset patsaat piispat professorit rautatiet sää sähkeet saksalaiset seuraelämä talonpojat talous tanssiaiset täysihoitolat valokuvat varallisuus venäläiset vuodenajat vuokra-asunnot ylioppilaat

Paris, tisdag 12 mars 1895
Älskade Mamma,
Tusen tack för Mammas bref! Nej,
Ellan och Kiki äro ännu vid Sprees
stränder, om de icke rest derifrån
just nu till Köln. Jag har fått tvenne
långa bref af Ellan med relationer
om deras vedermödor. Utom tråket
med det smutsiga ohyggliga rummet
i Petersburg hade ju de stackars
menniskorna Heddi Berndtson att
dras med. – Jag kan tänka mig Ellans
förskräckelse då hon vaknade kl. 7
nära Vilna och pojkens säng var tom –
Hon visste att Sanny ej hade sofplats –
således hade hon ej tagit honom. Nej
det var Heddi som tyst kommit in
och fört pojken in i en helt annan
vagn (Heddi reste i 1sta klass) der hon
höll på att mata honom (på nykter
mage) med chokolad och karameller.
Pojken lär trifvas ypperligt i Berlin.
och säger att han tycker mycket mera
om tyskarne än om ryssarne. Han
hade varit ute och promenerat Unter
den Linder med Sanny, sett soldater, Fredrik
den Stores staty m.m – det var den dagen
5o varmt och solsken. – I dag är
det en herrlig vårdag här. 12 grader
De skola ha en maskeradbal på svenska klubben om lördag – jag tror
ej att jag går dit ändå – bättre vara med land ens barn här.

i skuggan och den skönaste sol.
Man lefver verkligen upp igen på
en sådan dag. Icke destomindre
har jag troget hållits vid mitt arbete
både i går och i dag. Jag har gjort
en alldeles ny, och som jag tycker
tusen gånger bättre Per Brahe skizz.
Denna föreställer det ögonblick då
han och biskopen, professorerna och
adeln gå ombord på galejan förtöjd
utanför Åbo slott. Man ser hela
inloppet till Åbo och kyrkan i
bakgrunden. – Det blir mycket mera
omvexling i denna. – I midten
på landningsbryggan Per Brahe, som
åtföljs af "6 krigsofurstar" med halle-
barder. – En god idé, tycker jag, är
att låta en vapenhärold i de
finska färgerna med Finlands vapen
på bröstet komma emot honom
och be honom stiga ombord. – Ombord
är redan adeln, de som bära insignier
na och en rikshärold med svenska
vapnet. Hela landningsbryggan (tecknad
efter naturen i Åbo för ett år sedan
kommer att göra en briljant effekt
och samla kompositionen. Jag är
på godt humör som då man får

och fått en god idé, och bara brinner
af ifver att få den fixerad på duken.
Folkmassan som klättrar sig upp
på slottsmuren, på kullen kommer
också här att spela en mycket
större rol. Jag har bondpojkar, borgare
från Åbo studiosi som hurra –
Jag tror det skall bli bra. Skizzen
är hållen i tegelrödt, blågrönt blek-
gult; ingenting helsvart och ingenting
helhvitt – men salen måste målas
om helhvit, ty derpå är skizzen
beräknad. Bara jag kunde få litet
mera pengar för hela arbetet – nu
blir det ren förlust, ty kostymer
och modeller komma att kosta
väldiga summor. Jag har 50 ansigten
att måla, ungefär 30 figurer i helfigur
naturlig storlek. Men jag tror att
det kommer att intressera mig mycket
och om jag kunde måla i fresk!
Dagnan talade mycket derom.
I Louvren der jag var i timtal i
förrgår, blef jag alldeles galen igen
i Brotticellis fresker, likaså i Luinis,
– Ingen oljemålning kommer i distinktion
upp mot en fresk. Wuorio påstår,
att jag som sedan min spädaste barn-
dom målat aqvarell, lätt skulle lära mig
handtverket i fresken. –
Louvren har det enda felet att vara
för stor – man blir alldeles trött af allt

som finnes der. Mycket medelmåttigt
som begrafvar mästerverken. Men
herrliga saker finnas der – jag trodde
ej att de voro så vackra. Det är
ledsamt att lifvet skall vara så
kort – jag skulle annars slå mig på
att studera antika vaser, som jag nu
på de sista åren börjat älska. I
Louvren finnas tusental, tiotusental.
Och de små tanagrafigurerna! Grekerna
vinner alltmera min beundran, ju längre jag
lefver. Men de kunde bättre egna sig
åt filosofi, litteratur och konst än vi,
ty de hade i Athen 100,000 slafvar som
gjorde allt det tråkiga arbetet.
Jag var på middag igen hos Zorns söndag
afton. Det var mycket roligt att
höra henne tala om Amerika. Hon
hade fattat och fattar ännu sin rol
såsom ett verkligt arbete: – Anders
skall måla och hon göra bekantskaper
och göra reklam. Utan henne skulle han
aldrig ha gjort en sådan lycka. Hennes
goda hufvud, hennes utmärkta språk-
kunskaper, hennes judiska börd (som
genast ger henne en massa relationer
bland rikt folk hvart hon kommer)
äro ypperliga hjelpmedel att komma
fram. –
De hade på dagen fört mig till deras goda
vän sångaren Faure, som har ett utmärkt
tafvelgalleri (4 à 5 Zorn bl.a). Det var

mycket roligt att se. Men trots
rikedomen tyckes Faure ej kunna smälta
att han nu är utom täflan, pensione
rad och gammal. Han återkom allt-
jemnt till detta: Oh que vous êtes
heureux, en plein succès, en pleine
activité, et puis il restera quel'que
chose de vous! – Jag tackade honom för
hans Don Juan i tiden. – Jag har aldrig
sett eller kunnat tänka mig något
bättre sjunget och bättre speladt.
Mme Faure visade ett Album med fotogra
fier af mannen i alla roler – men
han ville ej se ditåt. Nog måste
det vara hårdt att se sig såsom legend
såsom en mormorssaga, betviflad af
den yngsta generationen – då man ännu
lefver och vet att man skulle kunna
göra allt det som nu göres mycket
bättre, om bara uttycksmedlet, rösten
vore qvar. – Han hade ypperliga
måleri och skulpturverk öfverallt, i cabinet
de toilette, i korridorer öfverallt: Manets
bästa saker t.ex.
Jag har nu på morgonen telegraferat
till Ellan (telegrammet kostar 1 fr. 50 – så
är det i Europa) och hoppas på e.m.
få ett svar. Gud låte dem ej ha
fått något fel, ty influenzan har
varit vildare i Berlin än i många
andra städer. – Jag låter dem först
bo i pension (och bor der sjelf med)

hos Mademoiselles Mondan, två
äldre fröknar (den ena målande)
– der Reinhardt, Butler m.fl. af
mina vänner och grannar bott.
Rummen se utmärkt trefliga ut, roliga
och stora (mycket större än hos Mme
Jacquinot t.ex). Huru maten är
vet jag ej, men min färghandlare
M. Gay, som förmedlat saken
säger "On y revient, donc on doit
être content. En amerikansk målare
Picknell kommer årligen dit med
familj på 3 månader sedan 10 år.
– En massa möblerade våningar
har jag sett – några ganska trefliga
vid Arc de Triomphe till 350 – få
nu se hvad Ellan säger.
Ja måtte de komma helskinnade
hit och njuta af många herrliga
dagar som denna. Man har lust
att sjunga och jubla – Min hosta
som plågat mig de sista dagarna tänker
jag ej på mera.
Helsa Bertha och säg att jag tänkte
på henne senaste lördag då soiréen
för finska theatern var. Jag hoppas
hon hade roligt och blef firad. –
Farväl och tusen helsningar till alla
från Mammas egen
Atte.

Avaa näköispainos Kirjeet on litteroitu koneellisesti ja saattavat sisältää pieniä virheitä.

Sisältö

 • Tusen tack för Mammas bref!

  Alexandra Edelfelt
 • Nej, Ellan och Kiki äro ännu vid Sprees stränder, om de icke rest derifrån just nu till Köln. Jag har fått tvenne långa bref af Ellan med relationer om deras vedermödor. Utom tråket med det smutsiga ohyggliga rummet i Petersburg hade ju de stackars menniskorna Heddi Berndtson att dras med. – Jag kan tänka mig Ellans förskräckelse då hon vaknade kl. 7 nära Vilna och pojkens säng var tom – Hon visste att Sanny ej hade sofplats – således hade hon ej tagit honom. Nej det var Heddi som tyst kommit in och fört pojken in i en helt annan vagn (Heddi reste i 1sta klass) der hon höll på att mata honom (på nykter mage) med chokolad och karameller.

  Pietari Köln Vilna Spree Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle Hedvig Cronstedt Sanny
 • Pojken lär trifvas ypperligt i Berlin. och säger att han tycker mycket mera om tyskarne än om ryssarne. Han hade varit ute och promenerat Unter den Linder med Sanny, sett soldater, Fredrik den Stores staty m.m – det var den dagen 5° varmt och solsken.

  Berliini Unter den Linden Erik Edelfelt Fredrik II Sanny
 • I dag är det en herrlig vårdag här. 12 grader i skuggan och den skönaste sol. Man lefver verkligen upp igen på en sådan dag.

 • Icke destomindre har jag troget hållits vid mitt arbete både i går och i dag. Jag har gjort en alldeles ny, och som jag tycker tusen gånger bättre Per Brahe skizz. Denna föreställer det ögonblick då han och biskopen, professorerna och adeln gå ombord på galejan förtöjd utanför Åbo slott. Man ser hela inloppet till Åbo och kyrkan i bakgrunden. – Det blir mycket mera omvexling i denna. – I midten på landningsbryggan Per Brahe, som åtföljs af "6 krigsofurstar" med hallebarder. – En god idé, tycker jag, är att låta en vapenhärold i de finska färgerna med Finlands vapen på bröstet komma emot honom och be honom stiga ombord. – Ombord är redan adeln, de som bära insignierna och en rikshärold med svenska vapnet. Hela landningsbryggan (tecknad efter naturen i Åbo för ett år sedan kommer att göra en briljant effekt och samla kompositionen. Jag är på godt humör som då man får och fått en god idé, och bara brinner af ifver att få den fixerad på duken. Folkmassan som klättrar sig upp på slottsmuren, på kullen kommer också här att spela en mycket större rol. Jag har bondpojkar, borgare från Åbo studiosi som hurra – Jag tror det skall bli bra. Skizzen är hållen i tegelrödt, blågrönt blekgult; ingenting helsvart och ingenting helhvitt – men salen måste målas om helhvit, ty derpå är skizzen beräknad.

  Suomi Turku Turun tuomiokirkko Turun linna Per Brahe
 • Bara jag kunde få litet mera pengar för hela arbetet – nu blir det ren förlust, ty kostymer och modeller komma att kosta väldiga summor. Jag har 50 ansigten att måla, ungefär 30 figurer i helfigur naturlig storlek.

 • Men jag tror att det kommer att intressera mig mycket och om jag kunde måla i fresk! Dagnan talade mycket derom. I Louvren der jag var i timtal i förrgår, blef jag alldeles galen igen i Brotticellis fresker, likaså i Luinis, – Ingen oljemålning kommer i distinktion upp mot en fresk. Wuorio påstår, att jag som sedan min spädaste barndom målat aqvarell, lätt skulle lära mig handtverket i fresken.

  Louvren Pascal Dagnan-Bouveret Sandro Botticelli Salomo Wuorio Bernardino Luini
 • Louvren har det enda felet att vara för stor – man blir alldeles trött af allt som finnes der. Mycket medelmåttigt som begrafvar mästerverken. Men herrliga saker finnas der – jag trodde ej att de voro så vackra. Det är ledsamt att lifvet skall vara så kort – jag skulle annars slå mig på att studera antika vaser, som jag nu på de sista åren börjat älska. I Louvren finnas tusental, tiotusental. Och de små tanagrafigurerna! Grekerna vinner alltmera min beundran, ju längre jag lefver. Men de kunde bättre egna sig åt filosofi, litteratur och konst än vi, ty de hade i Athen 100,000 slafvar som gjorde allt det tråkiga arbetet.

  Louvren Ateena
 • Jag var på middag igen hos Zorns söndag afton. Det var mycket roligt att höra henne tala om Amerika. Hon hade fattat och fattar ännu sin rol såsom ett verkligt arbete: – Anders skall måla och hon göra bekantskaper och göra reklam. Utan henne skulle han aldrig ha gjort en sådan lycka. Hennes goda hufvud, hennes utmärkta språkkunskaper, hennes judiska börd (som genast ger henne en massa relationer bland rikt folk hvart hon kommer) äro ypperliga hjelpmedel att komma fram.

  Amerikka Anders Zorn Emma Zorn
 • De hade på dagen fört mig till deras goda vän sångaren Faure, som har ett utmärkt tafvelgalleri (4 à 5 Zorn bl.a). Det var mycket roligt att se. Men trots rikedomen tyckes Faure ej kunna smälta att han nu är utom täflan, pensionerad och gammal. Han återkom alltjemnt till detta: Oh que vous êtes heureux, en plein succès, en pleine activité, et puis il restera quel'que chose de vous! – Jag tackade honom för hans Don Juan i tiden. – Jag har aldrig sett eller kunnat tänka mig något bättre sjunget och bättre speladt. Mme Faure visade ett Album med fotografier af mannen i alla roler – men han ville ej se ditåt. Nog måste det vara hårdt att se sig såsom legend såsom en mormorssaga, betviflad af den yngsta generationen – då man ännu lefver och vet att man skulle kunna göra allt det som nu göres mycket bättre, om bara uttycksmedlet, rösten vore qvar. – Han hade ypperliga måleri och skulpturverk öfverallt, i cabinet de toilette, i korridorer öfverallt: Manets bästa saker t.ex.

  Anders Zorn Jean-Baptiste Faure Don Juan Emma Zorn Caroline Faure- Lefebvre Édouard Manet
 • Jag har nu på morgonen telegraferat till Ellan (telegrammet kostar 1 fr. 50 – så är det i Europa) och hoppas på e.m. få ett svar. Gud låte dem ej ha fått något fel, ty influenzan har varit vildare i Berlin än i många andra städer.

  Eurooppa Berliini Ellan de la Chapelle
 • Jag låter dem först bo i pension (och bor der sjelf med) hos Mademoiselles Mondan, två äldre fröknar (den ena målande) – der Reinhardt, Butler m.fl. af mina vänner och grannar bott. Rummen se utmärkt trefliga ut, roliga och stora (mycket större än hos Mme Jacquinot t.ex). Huru maten är vet jag ej, men min färghandlare M. Gay, som förmedlat saken säger "On y revient, donc on doit être content. En amerikansk målare Picknell kommer årligen dit med familj på 3 månader sedan 10 år. – En massa möblerade våningar har jag sett – några ganska trefliga vid Arc de Triomphe till 350 – få nu se hvad Ellan säger. Ja måtte de komma helskinnade hit och njuta af många herrliga dagar som denna.

  Triumfbågen Erik Edelfelt Jacquinot Ellan de la Chapelle Charles Stanley Reinhardt Edward Riche Butler William Lamb Picknell Mondan Gay
 • Man har lust att sjunga och jubla – Min hosta som plågat mig de sista dagarna tänker jag ej på mera.

 • Helsa Bertha och säg att jag tänkte på henne senaste lördag då soiréen för finska theatern var. Jag hoppas hon hade roligt och blef firad.

  Finska teatern Berta Edelfelt
 • Farväl och tusen helsningar till alla från Mammas egen Atte.

  Alexandra Edelfelt
 • *De skola ha en maskeradbal på svenska klubben om lördag – jag tror ej att jag går dit ändå – bättre vara med land ens barn här.